Науково-практичний коментар до ст. 218 Кодексу законів про працю України

Науково-практичний коментар до ст. 218 Кодексу законів про працю України

Стаття 218. Надання працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах та аспірантурі, вільних від роботи днів
Працівникам, які навчаються на останніх курсах вищих навчальних закладів, протягом десяти учбових місяців перед початком виконання дипломного проекту (роботи) або складання державних іспитів надається щотижнево при шестиденному робочому тижні один вільний від роботи день для підготовки до занять з оплатою його в розмірі 50 відсотків одержуваної заробітної плати, але не нижче мінімального розміру заробітної плати.
При п\’ятиденному робочому тижні кількість вільних від роботи днів змінюється залежно від тривалості робочої зміни за умови збереження загальної кількості вільних від роботи годин.
Протягом десяти навчальних місяців перед початком виконання дипломного проекту (роботи) або складання державних іспитів працівникам, за їх бажанням, може бути надано додатково ще один-два вільних від роботи дні на тиждень без збереження заробітної плати. 
Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі, за їх бажанням протягом чотирьох років навчання надається один вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати працівника.
Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі, протягом четвертого року навчання надається за їх бажанням додатково ще один вільний від роботи день на тиждень без збереження заробітної плати.
Коментар:
1. Визначення періоду, протягом якого працівник має право на одержання щотижнево при шестиденному робочому тижні одного вільного від роботи дня для підготовки до занять з оплатою його в розмірі п\’ятдесяти відсотків середньої заробітної плати, але не менше мінімального розміру заробітної плати, залежить від навчального плану. Якщо навчальним планом передбачене складання державних іспитів, то вони звичайно складаються в останній місяць останнього року навчання. До початку цього місяця і відраховується період у десять навчальних місяців, протягом якого працівник має право на пільги, встановлені ст. 218 КЗпП.
2. До періоду десяти місяців включаються лише учбові місяці. Тривалість навчального семестру визначається вищим навчальним закладом (п. 4.1 Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах). Однак при вирішенні питання про тривалість навчальних семестрів враховуються вимоги навчальних планів і програм. У будь-якому випадку лише вищий навчальний заклад здатен точно визначити період у десять місяців перед початком державних іспитів (підготовки дипломної роботи (проекту)). Наведемо приклад. За умови одержання права на додаткову оплачувану відпустку на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) з 1 березня 2006 року (з урахуванням того, що липень і серпень звичайно не є навчальними місяцями) один вільний від роботи день на тиждень повинен надаватися в період з 1 березня 2005 року по 1 березня 2006 року (за винятком липня і серпня 2005 року).
3. Очевидно, не лише при п\’ятиденному робочому тижні, але й при підсумованому обліку робочого часу кількість наданих працівникові вільних від роботи днів може змінюватися таким чином, щоб загальна кількість робочих годин, протягом яких працівник звільняється від роботи, залишалася незмінною.
4. Працівники, які навчаються у вищих закладах освіти без відриву від виробництва, мають право вимагати надання їм на період десяти місяців перед початком виконання дипломного проекту (роботи) або складання державних іспитів одного-двох вільних від роботи днів на тиждень без збереження заробітної плати. Цьому праву кореспондує відповідний обов\’язок власника.
5. Стаття, що коментується, надає особам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі, право на одержання протягом усіх чотирьох років навчання одного вільного від роботи дня на тиждень з оплатою в розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати, яка обчислюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати. Протягом четвертого року навчання в аспірантурі власник зобов\’язаний також надавати таким працівникам, за їх бажанням, один вільний від роботи день на тиждень без збереження заробітної плати. Частина друга ст. 25 Закону \”Про відпустки\” непрямо визнає надання працівникам протягом четвертого року навчання в аспірантурі одного вільного від роботи дня без збереження заробітної плати різновидом відпустки без збереження заробітної плати.
З урахуванням частини другої ст. 218 КЗпП слід зробити висновок про те, що зазначені вільні дні (один день на тиждень) надаються з розрахунку шестиденного робочого тижня. При п\’ятиденному робочому тижні та підсумованому обліку робочого часу надання вільних від роботи днів не повинне змінювати загальної кількості годин робочого часу, протягом якого працівник має право на звільнення від роботи.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code