Науково-практичний коментар до ст. 223 Кодексу законів про працю України

Науково-практичний коментар до ст. 223 Кодексу законів про працю України

Стаття 223. Організація комісій по трудових спорах
Комісія по трудових спорах обирається загальними зборами (конференцією) трудового колективу підприємства, установи, організації з числом працюючих не менш як 15 чоловік.
Порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень комісії визначаються загальними зборами (конференцією) трудового колективу підприємства, установи, організації. При цьому кількість робітників у складі комісії по трудових спорах підприємства повинна бути не менше половини її складу.
Комісія по трудових спорах обирає із свого складу голову, його заступників і секретаря комісії.
За рішенням загальних зборів (конференції) трудового колективу підприємства, установи, організації можуть бути створені комісії по трудових спорах у цехах та інших аналогічних підрозділах. Ці комісії обираються колективами підрозділів і діють на тих же підставах, що й комісії по трудових спорах підприємств, установ, організацій.
У комісіях по трудових спорах підрозділів можуть розглядатись трудові спори в межах повноважень цих підрозділів.
Організаційно-технічне забезпечення комісії по трудових спорах (надання обладнаного приміщення, друкарської та іншої техніки, необхідної літератури, організація діловодства, облік та зберігання заяв працівників і справ, підготовка та видача копій рішень і т. ін.) здійснюється власником або уповноваженим ним органом.
Комісія по трудових спорах підприємства, установи, організації має печатку встановленого зразка.
Коментар:
1. Комісія по трудових спорах обирається загальними зборами трудового колективу підприємства, установи, організації з кількістю працюючих не менш як 15 осіб. Якщо кількість працюючих на підприємстві, в установі, організації складає менш як 15 осіб, створення комісії по трудових спорах законодавством не передбачено. Але на практиці на багатьох підприємствах, у багатьох установах і організаціях комісії по трудових спорах не створюються, хоча кількість працюючих і перевищує встановлений мінімум. Це обмежує права працівників, оскільки безпосередньо в судах до прийняття Конституції допускався розгляд трудових спорів \”працівників підприємств, установ, організацій, де комісії по трудових спорах не обираються\” (пункт 1 частини першої ст. 232 КЗпП). \”Не обираються\” – це не значить \”не обрані де-факто\”, це означає \”не повинні обиратися\”. Виходило зачароване коло: до суду працівник не міг звернутися, оскільки на підприємстві повинна обиратися комісія по трудових спорах. Але фактично ця комісія не обиралася. З прийняттям Конституції України і виданням постанови Пленуму Верховного Суду України \”Про застосування Конституції при здійсненні правосуддя\” ця проблема отримала своє законне вирішення: звернення до суду стало можливим без розгляду спорів в КТС.
2. Кодекс законів про працю не передбачає створення комісії по трудових спорах трудовими колективами, які створені працівниками, що уклали трудові договори з суб\’єктами підприємницької діяльності – фізичними особами. Уявляється, що таких осіб прямо не стосуються правові норми, які передбачають створення комісій по трудових спорах на підприємствах, в установах, організаціях.
3. За рішенням загальних зборів (конференції) трудового колективу підприємства, установи, організації комісії по трудових спорах можуть бути створені в цехах та інших структурних підрозділах. Ці комісії обираються трудовими колективами таких підрозділів і діють на тих же підставах, що й комісії по трудових спорах підприємств, установ, організацій. Відповідно до частини п\’ятої ст. 223 КЗпП комісії по трудових спорах, створені в структурних підрозділах, мають право розглядати трудові спори в межах повноважень цих підрозділів. Отже, повноваження цих комісій по трудових спорах вкрай обмежені, оскільки структурні підрозділи та їх керівники в трудових відносинах наділені незначним колом повноважень щодо встановлення та застосування умов праці.
4. Трудовому колективу надане право за своїм розсудом вирішувати питання чисельності, складу та строку повноважень комісії по трудових спорах. Рішення щодо зазначених питань трудовий колектив приймає на зборах (конференції) відповідно до правил ст. 20 і 21 Закону СРСР \”Про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціями\”. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні більше половини загального числа членів колективу, а конференція – не менш двох третин делегатів. Рішення зборів (конференції) про обрання комісії по трудових спорах (її членів) приймається більшістю голосів присутніх членів трудового колективу (делегатів конференції). Інші питання порядку обрання комісії по трудових спорах вирішуються самими зборами (конференцією) трудового колективу (висування кандидатів у члени комісії по трудових спорах, обрання комісії по трудових спорах в цілому або проведення голосування щодо кожної кандидатури, відкрите або таємне голосування тощо).
5. Встановлено вимогу про те, що в складі комісії по трудових спорах має бути не менше половини робітників. Це стосується лише підприємств. Підкреслимо, що це не стосується установ і організацій, які не мають статусу підприємства.
6. Обрання голови комісії по трудових спорах, його заступника і секретаря – це повноваження самої комісії. Оскільки законодавством порядок обрання голови комісії по трудових спорах, його заступника і секретаря не регламентується, порядок обрання визначається безпосередньо комісією.
7. На власника покладається обов\’язок організаційно-технічного забезпечення комісії по трудових спорах (надання обладнаного приміщення, друкарської та іншої техніки, необхідної літератури, організація діловодства, облік та зберігання заяв працівників і справ, підготовка та видача рішень і т. п.). Очевидно, і прийняття заяв до комісії по трудових спорах може здійснювати призначений власником працівник, для якого ця робота складає частину його трудової функції. У порядку виконання свого обов\’язку здійснювати організаційно-технічне забезпечення комісії по трудових спорах власник повинен одержати дозвіл на виготовлення печатки комісії по трудових спорах, замовити та оплатити її виготовлення. Це – суттєво, оскільки без печатки неможливо належне оформлення посвідчення на примусове виконання рішень комісій по трудових спорах. Таке посвідчення та інші документи комісії набувають юридичного значення за умови наявності печатки. Усі ці витрати підприємств мають такий же правовий режим, як і інші витрати, пов\’язані з управлінням підприємством, тобто відносяться на валові витрати платника податку на прибуток.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code