Науково-практичний коментар до ст. 228 Кодексу законів про працю України

Науково-практичний коментар до ст. 228 Кодексу законів про працю України

Стаття 228. Оскарження рішення комісії по трудових спорах
У разі незгоди з рішенням комісії по трудових спорах працівник чи власник або уповноважений ним орган можуть оскаржити її рішення до суду в десятиденний строк з дня вручення їм виписки з протоколу засідання комісії чи його копії. Пропуск вказаного строку не є підставою відмови у прийнятті заяви. Визнавши причини пропуску поважними, суд може поновити цей строк і розглянути спір по суті. В разі коли пропущений строк не буде поновлено, заява не розглядається, і залишається в силі рішення комісії по трудових спорах.
Коментар:
1. Працівник, який звернувся до комісії по трудових спорах, а також власник мають право оскаржити рішення комісії до суду протягом десяти днів після вручення їм копії рішення. Цей строк відповідно до ст. 228 КЗпП обчислюється з дня вручення виписки з протоколу засідання комісії чи його копії, хоча ст. 227 КЗпП встановлює лише одну форму інформування працівника і власника про прийняте рішення – вручення копії рішення. Формою оскарження, оскільки інше не передбачено Цивільним процесуальним кодексом України, є позовна заява. Проте ж подання власником, який не згоден з рішенням комісії по трудових спорах, позовної заяви було б нелогічним, оскільки суд за заявою власника порушує справу за позовом працівника до підприємства (п. 5 постанови Верховного Суду \”Про практику вирішення судами трудових спорів\”). Тому власник може подавати в суд заяву (а не позовну заяву).
2. Пропуск строку на оскарження рішення комісії по трудових спорах не є підставою для відмови в прийнятті судом позовної заяви. Суд може визнати причини пропуску строку на оскарження рішення комісії по трудових спорах поважними, поновити цей строк і розглянути справу по суті. Якщо ж строк, протягом якого могло бути оскаржене рішення комісії по трудових спорах, пропущений без поважної причини, рішення комісії по трудових спорах залишається в силі, а заява про його перегляд \”не розглядається\”. Це формулювання ст. 228 КЗпП (\”заява не розглядається\”) не зовсім узгоджується з нормами Цивільного процесуального кодексу. Цивільний процесуальний кодекс не встановлює такої підстави для залишення заяви без розгляду, як пропуск строку на оскарження рішення комісії по трудових спорах.
3. Крім того, як випливає з п. 2 ст. 231 КЗпП, заяву до суду про скасування рішення комісії по трудових спорах має право подати і прокурор.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code