Науково-практичний коментар до ст. 239 Кодексу законів про працю України

Науково-практичний коментар до ст. 239 Кодексу законів про працю України

Стаття 239. Обмеження повороту виконання рішень по трудових спорах
У разі скасування виконаних судових рішень про стягнення заробітної плати чи інших виплат, що випливають з трудових правовідносин, поворот виконання допускається лише тоді, коли скасоване рішення грунтувалося на повідомлених позивачем неправдивих відомостях або поданих ним підроблених документах.
З цих же підстав допускається стягнення з працівників сум, виплачених їм відповідно до раніше прийнятого рішення комісії по трудових спорах при повторному розгляді спору.
Коментар:
1. Кодекс законів про працю послідовно проводить лінію на недопустимість поворотного стягнення виплачених власником працівникові грошових сум. Одним із проявів цієї лінії є правила, викладені в статті, що коментується.
Якщо суд рішенням по трудовому спору стягнув з власника (підприємства, установи, організації) грошову суму на користь працівника і це рішення виконано, поворот виконання за умови скасування рішення суду допускається лише в тому випадку, коли скасоване рішення ґрунтувалося на повідомлених працівником (позивачем) суду неправдивих відомостях або поданих ним підроблених документах.
2. У тих же випадках допускається поворот виконання (поворотне стягнення з працівника виплачених йому грошових сум) рішень комісій по трудових спорах.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code