Науково-практичний коментар до ст. 244 Кодексу законів про працю України

Науково-практичний коментар до ст. 244 Кодексу законів про працю України

Стаття 244. Права професійних спілок, їх об\’єднань
Права професійних спілок, їх об\’єднань визначаються Конституцією України, Законом України \”Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності\”, цим Кодексом, іншими нормативно-правовими актами.
Коментар:
1. Відповідно до ст. 9 Конституції (\”чинні міжнародні договори, згода на обов\’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України\”) в Україні застосовуються норми міжнародних договорів, угод, конвенцій, зокрема конвенцій Міжнародної організації праці, які встановлюють більш високий рівень гарантій щодо забезпечення діяльності профспілок.
2. У силу ст. 4 Закону \”Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності\” на профспілки поширюється чинність Закону \”Про об\’єднання громадян\”, якщо інше не передбачено Законом \”Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності\”. П. 4 розділу VI \”Заключні положення\” Закону \”Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності\” передбачає, що закони України та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, яка не суперечить цьому Закону. Тому норми цього Закону підлягають переважному застосуванню навіть перед нормами Кодексу законів про працю.
3. Ст. 4 Закону \”Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності\” забороняє обмежувати права та гарантії діяльності профспілок, передбачені Конституцією і цим Законом, крім випадків, встановлених частиною другою ст. 3 названого Закону, відповідно до якої передбачено встановлення особливостей застосування цього Закону. Такі особливості можуть встановлюватися законами щодо Збройних Сил, але не для профспілок, які створені працівниками, які уклали трудові договори з установами Збройних Сил, а для профспілок, що створюються військовослужбовцями. Отже, ці особливості виходять за межі трудового законодавства і теми цієї книги. Що стосується особливостей застосування Закону, про який йдеться, в органах внутрішніх справ і Служби безпеки України, то частина друга ст. 3 Закону не виключає встановлення в цих відомствах особливостей діяльності і профспілок, створених працівниками, які працюють у цих відомствах за трудовим договором, і профспілок, створених співробітниками цих органів, які не укладають трудових договорів (військовослужбовцями, особами, яким присвоєно спеціальне звання міліції). Встановлення особливостей застосування названого Закону до профспілок, які створені працівниками, що уклали трудові договори з установами, які входять до складу інших військових формувань, що діють відповідно до законодавства, не передбачено.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code