Науково-практичний коментар до ст. 246 Кодексу законів про працю України

Науково-практичний коментар до ст. 246 Кодексу законів про працю України

Стаття 246. Первинні профспілкові організації на підприємствах, в установах, організаціях
Первинні профспілкові організації на підприємствах, в установах, організаціях та їх структурних підрозділах представляють інтереси своїх членів і захищають їх трудові, соціально-економічні права та інтереси.
Первинні профспілкові організації здійснюють свої повноваження через утворені відповідно до статуту (положення) виборні органи, а в організаціях, де виборні органи не утворюються, – через профспілкового представника, уповноваженого згідно із статутом на представництво інтересів членів професійної спілки, який діє в межах прав, наданих Законом України \”Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності\” та статутом професійної спілки.
У разі якщо на підприємстві, в установі, організації діє кілька первинних профспілкових організацій, представництво колективних інтересів працівників підприємства, установи, організації щодо укладення колективного договору здійснюється об\’єднаним представницьким органом у порядку, визначеному частиною другою статті 12 цього Кодексу.
Коментар:
1. У ст. 19 Закону конкретніше, ніж у ст. 246 КЗпП, розкривається зміст права профспілок на представництво, зазначається на право профспілок здійснювати представництво і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, а також з іншими об\’єднаннями громадян.
У ст. 19 Закону визнається право профспілок на представництво і захист інтересів працівників незалежно від членства в профспілках, якщо мова йде про колективні інтереси. Таке представництво здійснюється при укладенні колективних договорів і угод і внесенні змін до них, у процесі контролю за їх виконанням, а також іншими способами, передбаченими законодавством.
У питаннях індивідуальних прав та інтересів профспілки мають право на представництво прав та інтересів лише своїх членів у порядку, передбаченому законодавством і статутами профспілок. При цьому профспілки мають право представляти своїх членів при реалізації ними конституційного права на звернення за захистом своїх прав до судових органів, до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також до міжнародних судових установ.
2. Передбачається здійснення первинними профспілковими організаціями їх повноважень через виборні органи або профспілкового представника. Слід мати на увазі, що деякі права надаються законом безпосередньо виборному органові первинної профспілкової організації або профспілковому представникові, що виключає реалізацію таких прав безпосередньо первинною профспілковою організацією (зборами), хоч би така організація і була невеликою.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code