Науково-практичний коментар до ст. 248 Кодексу законів про працю України

Науково-практичний коментар до ст. 248 Кодексу законів про працю України

Стаття 248. Гарантії діяльності профспілок
Для реалізації повноважень профспілок, передбачених Законом України \”Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності\”, члени виборних органів профспілкових організацій підприємств, установ і організацій, вищестоящих профспілкових органів, а також повноважні представники цих органів мають право:
1) безперешкодно відвідувати та оглядати місця роботи на підприємстві, в установі, організації, де працюють члени профспілок;
2) вимагати і одержувати від власника або уповноваженого ним органу, іншої посадової особи відповідні документи, відомості та пояснення щодо умов праці, виконання колективних договорів, додержання законодавства про працю та соціально-економічних прав працівників;
3) безпосередньо звертатися в усній або письмовій формі до власника або уповноваженого ним органу, посадових осіб з профспілкових питань;
4) перевіряти роботу закладів торгівлі, громадського харчування, охорони здоров\’я, дитячих закладів, гуртожитків, транспортних підприємств і підприємств побутового обслуговування, що належать або надають послуги підприємству, установі, організації, в яких працюють члени профспілок;
5) розміщувати власну інформацію у приміщеннях і на території підприємства, установи, організації в доступних для працівників місцях;
6) перевіряти розрахунки з оплати праці та державного соціального страхування, використання коштів на соціальні і культурні заходи та житлове будівництво.
Коментар:
1. Права, перелічені в статті, що коментується, надаються членам виборних органів первинних профспілкових організацій, виборних органів профспілок, до складу яких входять первинні профспілкові організації підприємств, установ, організацій, профспілкових об\’єднань, до складу яких входять ці профспілки. Члени профспілкових органів вправі вчиняти дії, перелічені в ст. 248 КЗпП, за наявності документа, який підтверджує статус члена профспілкового органу. Ці права надаються також повноважним представникам цих органів. Такими можуть бути будь-які особи, повноваження яких на вчинення відповідних дій належно засвідчені виборним органом первинної профспілкової організації, який надав такі повноваження.
2. Право безперешкодно відвідувати та оглядати місця роботи не означає права ігнорувати пропускний режим. Вимога про надання можливості відвідати та оглянути місця роботи повинна бути пред\’явлена не до охоронця, який чергує на прохідній, а керівникові підприємства або іншій уповноваженій службовій особі. Ці особи зобов\’язані дати необхідні вказівки працівникам, які забезпечують дотримання пропускного режиму.
Право відвідувати та оглядати місця роботи не повинне порушувати встановленого законодавством або відповідно до законодавства режиму таємності, в тому числі комерційної таємниці.
3. Право членів виборних органів первинних профспілкових організацій підприємств, установ, організацій, вищестоящих профспілкових органів та повноважних представників цих органів одержувати документи та відомості конкретизує право профспілок на інформацію, передбачене ст. 251 КЗпП. Власник зобов\’язаний надати зазначеним особам документи та відомості, зазначені в п. 2 ст. 248 КЗпП у відповідний строк, але не пізніше тижневого строку, встановленого ст. 251 КЗпП.
4. Особи, зазначені в ст. 248 КЗпП, вправі перевіряти роботу закладів торгівлі, громадського харчування тощо лише за умови, що ці заклади належать підприємству або обслуговують працівників підприємства на підставі договору, укладеного між підприємством і власником зазначених закладів або безпосередньо з цими закладами (якщо це передбачено такими договорами).
5. При перевірці розрахунків по оплаті праці та державному соціальному страхуванню члени виборних органів і повноважних представників вправі вимагати надання всіх відповідних документів.
6. Використання коштів на соціальні та культурні заходи і житлове будівництво може перевірятися, оскільки направлення коштів на ці цілі передбачено колективним договором.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code