Науково-практичний коментар до ст. 249 Кодексу законів про працю України

Науково-практичний коментар до ст. 249 Кодексу законів про працю України

Стаття 249. Обов\’язок власника або уповноваженого ним органу щодо створення умов для діяльності профспілок
Власник або уповноважений ним орган зобов\’язаний сприяти створенню належних умов для діяльності первинних профспілкових організацій, що діють на підприємстві, в установі, організації.
Приміщення для роботи виборного профспілкового органу та проведення зборів працівників, які є членами професійної спілки, з усім необхідним обладнанням, зв\’язком, опаленням, освітленням, прибиранням, транспортом, охороною надається власником або уповноваженим ним органом у порядку, передбаченому колективним договором.
За наявності письмових заяв працівників, які є членами професійної спілки, власник або уповноважений ним орган щомісяця безоплатно утримує із заробітної плати та перераховує на рахунок професійної спілки членські профспілкові внески працівників відповідно до укладеного колективного договору чи окремої угоди в строки, визначені цим договором чи угодою. Власник або уповноважений ним орган не вправі затримувати перерахування зазначених коштів.
Спори, пов\’язані з невиконанням власником або уповноваженим ним органом цих обов\’язків, розглядаються у судовому порядку.
Будинки, приміщення, споруди, в тому числі орендовані, призначені для ведення культурно-освітньої, оздоровчої, фізкультурної та спортивної роботи серед працівників підприємства, установи, організації та членів їх сімей, а також оздоровчі табори можуть передаватися на договірних засадах у користування профспілковим організаціям цього підприємства, установи, організації.
Коментар:
1. У частинах першій – третій статті, що коментується, формулюються обов\’язки власника, яким кореспондують права профспілкових організацій, які підлягають захисту в судовому порядку, на що прямо зазначається в частині четвертій ст. 249 КЗпП.
У частині п\’ятій ст. 249 КЗпП формулюється лише право підприємств, установ, організацій передавати в користування профспілковим організаціям цих же підприємств, установ, організацій названі об\’єкти. В силу спеціального та імперативного характеру цієї норми їй не можуть суперечити статути юридичних осіб та положення про них.
Профспілкова організація не вправі вимагати від власника передання їй об\’єктів, зазначених у частині п\’ятій ст. 249 КЗпП, без спеціальної правової підстави, але після укладення договору про передання цих об\’єктів у користування профспілковій організації остання вправі вимагати передання об\’єктів на виконання договору, в тому числі й звернутися з позовом до суду.
2. В силу загального правила частини першої ст. 249 КЗпП власник зобов\’язаний створювати всі необхідні умови для діяльності профспілкових організацій, а не лише ті, які конкретно названі в частинах другій та третій цієї статті. За наявності на підприємстві профспілкових організацій, які входять до складу різних профспілок, їм повинні бути створені рівні умови для діяльності, в іншому разі буде порушуватися правило про рівність профспілок (ст. 10 Закону) і рівність трудових прав (ст. 21 КЗпП; право на об\’єднання в профспілки ст. 2 КЗпП визнає одним з основних трудових прав працівників).
3. Приміщення відповідно до частини другої ст. 249 КЗпП передаються власником у порядку, встановленому колективним договором. Однак право на надання приміщень мають і профспілкові організації, які не брали участь в укладенні колективного договору (частина друга ст. 12 КЗпП).
4. Закон \”Про оподаткування прибутку підприємств\” не містить прямого зазначення на можливість або неможливість віднесення витрат платників податку на прибуток на цілі, зазначені в частині другій статті, що коментується, на їх валові витрати. На нашу думку, це можливо. Справа в тому, що діяльність профспілки сьогодні, виходячи з чинного законодавства про працю, розглядається як елемент управління підприємством. Так, у силу закону, умови праці розробляються при підготовці колективного договору його сторонами. Виборний орган первинної профспілкової організації бере участь у затвердженні графіків змінності, графіків відпусток. Без його дозволу не можуть провадитися надурочні роботи, неможливе залучення працівників до роботи у вихідний день. Тому витрати, пов\’язані із забезпеченням діяльності виборного органу первинної профспілкової організації, є необхідними для господарської діяльності підприємства. Результати роботи виборного органу первинної профспілкової організації, за термінологією ч. 5.1 ст. 5 Закону \”Про оподаткування прибутку підприємств\”, використовуються у власній господарській діяльності платника податку на прибуток саме так, як і результати роботи бухгалтерії чи планово-економічного відділу підприємства.
5. Що ж стосується транспортного забезпечення роботи виборного органу первинної профспілкової організації, то оскільки переважно під наданням виборному органу транспорту мається на увазі саме легковий транспорт, то ці витрати не можуть бути віднесені на валові витрати платників податків на прибуток (крім оплати праці водіїв).
6. Профспілкові внески частина третя ст. 249 КЗпП приписує перераховувати на рахунок профспілки, а не первинної профспілкової організації підприємства. Але за клопотанням первинної профспілкової організації підприємства, установи, організації та профспілки, до якої входить первинна профспілкова організація, ці кошти можуть перераховуватися на рахунок первинної профспілкової організації.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code