Науково-практичний коментар до ст. 250 Кодексу законів про працю України

Науково-практичний коментар до ст. 250 Кодексу законів про працю України

Стаття 250. Відрахування коштів підприємствами, установами, організаціями первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу
Власники або уповноважені ними органи зобов\’язані відраховувати кошти первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу в розмірах, передбачених колективними договорами та угодами, але не менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці відповідно до Закону України \”Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності\”.
Коментар:
1. Стаття, що коментується, поширюється на всі підприємства, установи, організації, в яких діє первинна профспілкова організація або первинна профспілка, створена працівниками даного підприємства, установи, організації. В силу ст. 45 Закону, яка зобов\’язує здійснювати такі відрахування всіх роботодавців і в силу поширення поняття \”роботодавець\” на фізичних осіб – наймачів (ст. 1 Закону), зазначені фізичні особи також зобов\’язані робити відрахування, якщо наймані робітники створили первинну організацію профспілки або профспілку.
2. Встановлено мінімальний розмір відрахувань – 0,3 відсотки фонду оплати праці. Фонд оплати праці при цьому визначається відповідно до розділу II Інструкції зі статистики заробітної плати. Більш високий розмір відрахувань може бути передбачений колективним договором.
3. Періодичність перерахування коштів на рахунок первинної профспілкової організації повинна визначатися колективним договором.
4. Оскільки юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, які виникають у державі (частина друга ст. 124 Конституції), первинна профспілкова організація вправі пред\’явити в суді позов про стягнення грошових сум, які власник повинен перерахувати на її рахунок для проведення культурно-масової та фізкультурної роботи.
5. Джерелом коштів, які перераховуються підприємствами, організаціями та фізичними особами – суб\’єктами підприємницької діяльності відповідно до ст. 250 КЗпП, є прибуток, який залишається в розпорядженні підприємства або організації після сплати податків. Установа одержує можливість перерахування коштів первинної профспілковій організації, якщо це передбачено кошторисом.
Законом \”Про Державний бюджет України на 2007 рік\” дія статті 44 Закону зупинена щодо бюджетних установ та організацій. Однак дія статті 250 КЗпП у редакції від 5 квітня 2001 року, що встановлює аналогічне правило, не зупинялось. Але це не повинне бути підставою для висновку про те, що ст. 250 КЗпП повинна застосовуватись і в період зупинення дії ст. 44 Закону.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code