Науково-практичний коментар до ст. 252-6 Кодексу законів про працю України

Науково-практичний коментар до ст. 252-6 Кодексу законів про працю України

Стаття 252-6. Формування колективу бригади
Зарахування в бригаду нових працівників провадиться за згодою колективу бригади. Не допускається відмова бригади в зарахуванні працівників, направлених у бригаду в порядку працевлаштування відповідно до законодавства (молодих спеціалістів, випускників навчальних закладів системи професійно-технічної освіти, осіб, звільнених від покарання або примусового лікування та інших).
Колектив бригади має право вимагати від власника або уповноваженого ним органу виведення із складу бригади працівників у разі скорочення чисельності бригади, невідповідності працівника виконуваній роботі та в інших випадках, передбачених статтями 40 і 41 цього Кодексу. Власник або уповноважений ним орган відповідно до законодавства переводить таких працівників, за їх згодою, на іншу роботу або звільняє у встановленому порядку.
Бригадири обираються на зборах колективів бригад (таємним або відкритим голосуванням) і затверджуються керівником підрозділу, до складу якого входять ці бригади.
Коментар:
1. Зарахування на роботу працівників до складу бригади без згоди колективу бригади слід кваліфікувати як порушення встановленого порядку прийняття на роботу. Прийняття на роботу з порушенням встановленого порядку, у принципі, може бути визнано підставою для припинення трудового договору за ст. 7 КЗпП, але лише за умови, що відповідно до законодавства трудовий колектив мав право не дати згоди на зарахування нових працівників до складу бригади. Правило про обов\’язковість одержання власником згоди колективу бригади на зарахування в бригаду нових працівників діє незалежно від форми організації оплати праці в бригаді (колективна або індивідуальна). Рішення про дачу згоди на зарахування до складу бригади нових працівників приймається на зборах бригади з додержанням правил про правомочність зборів трудового колективу і порядку прийняття рішення.
2. Бригада не вправі відмовити в зарахуванні на роботу працівників, які направлені в бригаду в порядку працевлаштування відповідно до законодавства. Зазначення в частині першій ст. 2526 КЗпП на недопустимість відмови в зарахуванні до складу бригади не лише молодих спеціалістів, випускників навчальних закладів професійно-технічної освіти, але й осіб, звільнених від покарання (кримінального) або примусового лікування, дає підстави для висновку про те, що бригада не може відмовити у прийнятті на роботу всім працівникам, які направляються в порядку працевлаштування. Однак власник і бригада при цьому несуть обов\’язки лише в межах встановлених законодавством граничних квот прийняття на роботу осіб, які потребують соціального захисту.
3. У силу частини першої ст. 2526 КЗпП бригада при вирішенні питання про дачу згоди на зарахування до її складу нових працівників не зобов\’язана додержувати правила частини першої ст. 22 КЗпП, яка забороняє необґрунтовану відмову в прийнятті на роботу (крім випадків, коли новий працівник направляється в бригаду для працевлаштування відповідно до законодавства).
4. Власник зобов\’язаний виконати вимогу трудового колективу бригади про виведення із складу бригади працівників лише при наявності підстав для звільнення працівників, передбачених ст. 40 і 41 КЗпП. Слід зазначити, що при наявності інших, крім передбачених статтями 40 і 41 КЗпП, підстав для звільнення працівника трудовому колективу не надано право вимагати виведення працівника із складу бригади. Однак механізм захисту права бригади вимагати виведення працівника із складу бригади законодавством не встановлений. Можна тільки порадити передбачати умови про це в колективному договорі. Це дозволить у відповідних випадках пред\’являти до власника вимоги з приводу порушення умов колективного договору.
5. Трудовому колективу бригади надано право обирати бригадира. Голосування з питання про обрання бригадира може провадитися відкрито або таємно (за розсудом бригади). Лише після обрання може бути видано наказ про призначення бригадира або про прийняття його на роботу (якщо раніше він на даному підприємстві не працював).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code