Науково-практичний коментар до ст. 263 Кодексу законів про працю України

Науково-практичний коментар до ст. 263 Кодексу законів про працю України

Стаття 263. Повноваження місцевих державних адміністрацій та Рад народних депутатів у галузі охорони праці
Місцеві державні адміністрації і ради у межах відповідної території:
забезпечують реалізацію державної політики в галузі охорони праці;
формують за участю профспілок програми заходів з питань безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, що мають міжгалузеве значення;
здійснюють контроль за додержанням нормативних актів про охорону праці.
 
Коментар:
 
1. Відповідно до ст. 120 Конституції України повноваження і порядок діяльності місцевих державних органів виконавчої влади регулюються Конституцією і законами.
2. Закон \”Про місцеві державні адміністрації\” не містить більш конкретних, ніж коментована стаття, положень, які б формулювали повноваження місцевих державних адміністрацій у сфері охорони праці. П. 10 ст. 16 названого Закону встановлює, що місцеві державні адміністрації на відповідних територіях здійснюють державний контроль за охороною праці.
Більш конкретно повноваження місцевих державних адміністрацій (а також Ради міністрів Автономної Республіки Крим) у сфері охорони праці визначаються ст. 34 Закону України \”Про охорону праці\”, за якою вони забезпечують виконання законів та реалізацію державної політики в галузі охорони праці; формують за участю представників профспілок, Фонду соціального страхування від нещасних випадків і забезпечують виконання цільових регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а також заходів з охорони праці у складі програм соціально-економічного і культурного розвитку регіонів; забезпечують соціальний захист найманих працівників, зокрема зайнятих на роботах з шкідливими та небезпечними умовами праці, вживають заходів до проведення атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці; вносять пропозиції щодо створення регіональних (комунальних) аварійно-рятувальних служб для обслуговування відповідних територій та об\’єктів комунальної власності; здійснюють контроль за додержанням суб\’єктами підприємницької діяльності нормативно-правових актів про охорону праці.
Для виконання зазначених функцій у складі місцевих державних адміністрацій створюються структурні підрозділи з охорони праці, що діють згідно з типовим положенням, яке затверджується Кабінетом Міністрів України, а також на громадських засадах – ради з питань безпечної життєдіяльності населення.
3. Компетенція органів самоврядування у сфері контролю за охороною праці визначається Законом України \”Про місцеве самоврядування в Україні\”. Відповідно до ст. 34 цього Закону до відання виконавчих органів сільських, селищних і міських рад належать такі делеговані повноваження (тобто такі, що в принципі є повноваженнями органів виконавчої влади, але делегуються органам місцевого самоврядування законом), як здійснення контролю за охороною праці, забезпеченням соціального захисту працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, у тому числі зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, за якістю проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно-правовим актам про охорону праці, за наданням працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах.
Крім цього, згідно із ст. 35 Закону України \”Про охорону праці\” органи місцевого самоврядування у межах своєї компетенції: затверджують цільові регіональні програми поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища, а також заходи з охорони праці у складі програм соціально-економічного і культурного розвитку регіонів; приймають рішення щодо створення комунальних аварійно-рятувальних служб для обслуговування відповідних територій та об\’єктів комунальної власності. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад забезпечують належне утримання, ефективну і безпечну експлуатацію об\’єктів житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв\’язку, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, додержання вимог щодо охорони праці працівників, зайнятих на цих об\’єктах. При цьому для виконання функцій, зазначених у частині другій цієї статті, сільська, селищна, міська рада створює у складі свого виконавчого органу відповідний підрозділ або призначає спеціаліста з охорони праці.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code