Про трудові книжки працівників

Про трудові книжки працівників

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
                        П О С Т А Н О В А 
                   від 27 квітня 1993 р. N 301 
                               Київ 
                  Про трудові книжки працівників 
              ( Додатково див. Постанову КМ 
                N 131 ( 131-94-п ) від 02.03.94 ) 
          ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 
            N 514 ( 514-2001-п ) від 16.05.2001 ) 
 
     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є: 
     1. Затвердити зразки бланків трудової книжки  і  вкладиша  до 
неї, що додаються. ( Зразки бланків трудової книжки і вкладиша  до 
неї відсутні в БД )
     Трудові  книжки  раніше  встановленого  зразка  обмінові   не 
підлягають. 
     2. При влаштуванні на роботу працівники зобов\’язані  подавати 
трудову книжку, оформлену в установленому порядку.
     Без трудової книжки приймаються на роботу  тільки  ті  особи, 
які працевлаштовуються вперше. 
     3. Трудові книжки зберігаються на підприємствах, в  установах 
і організаціях як документи суворої звітності,  а  при  звільненні 
працівника трудова книжка видається йому під  розписку  в  журналі 
обліку. 
     4. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання 
і видачу трудових книжок покладається на  керівника  підприємства, 
установи, організації.
     За  порушення  встановленого   порядку    ведення,    обліку, 
зберігання  і  видачі  трудових  книжок  посадові  особи    несуть 
дисциплінарну,  а  в   передбачених    законом    випадках    іншу 
відповідальність. 
     5. Міністерству  праці,  Міністерству  юстиції,  Міністерству 
соціального   захисту   населення   разом   із   заінтересованними 
міністерствами та іншими підвідомчими Кабінетові Міністрів України 
органами  державної  виконавчої  влади  за  участю   профспілкових 
об\’єднань у тримісячний термін розробити і  затвердити  Інструкцію 
про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в  установах 
і організаціях. 
     6.  Установити,  що  виготовлення  за  єдиним зразком бланків 
трудової книжки і вкладиша  до  неї  забезпечується  Міністерством 
фінансів    за    замовленням   Державної   акціонерної   компанії 
\”Укрресурси\”,  погодженим з Радою міністрів Автономної  Республіки 
Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними 
адміністраціями.
     Виконання заявок на виготовлення бланків  трудової  книжки  і 
вкладиша  до  неї  та  забезпечення  ними  підприємств,  установ і 
організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб – суб\’єктів 
підприємницької  діяльності,  які  використовують  працю  найманих 
працівників,   покласти   на    Державну    акціонерну    компанію 
\”Укрресурси\”.
     Державній акціонерній    компанії    \”Укрресурси\”   разом   з 
Міністерством  фінансів,   Міністерством   праці   та   соціальної 
політики,  Міністерством  внутрішніх справ,  Державним комітетом з 
питань регуляторної політики та підприємництва  і  Антимонопольним 
комітетом установити порядок розрахунків за бланки трудової книжки 
і вкладиша до неї та їх розсилання.
(  Пункт  6  в  редакції  Постанови  КМ  N  514 ( 514-2001-п ) від 
16.05.2001 ) 
     7.  Визнати  такою,  що  втратила  чинність,  постанову  Ради 
Міністрів УРСР і Укрпрофради від 16 листопада 1973 р. N  529  \”Про 
трудові книжки робітників і службовців\” (ЗП УРСР, 1973 р.,  N  11, 
ст. 88). 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code