ПОРЯДОК надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів

ПОРЯДОК надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів

    ЗАТВЕРДЖЕНО 
                             постановою Кабінету Міністрів України 
                                   від 14 квітня 1997 р. N 346 
                             ПОРЯДОК 
          надання щорічної основної відпустки тривалістю 
      до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних 
      закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) 
   частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, 
     науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам
     1.   Право   на   щорічну  основну  відпустку  мають  керівні 
працівники  навчальних  закладів  та  установ  освіти,  навчальних 
(педагогічних)  частин  (підрозділів)  інших  установ  і закладів, 
педагогічні, науково-педагогічні працівники та наукові працівники, 
які перебувають у трудових відносинах з установами, організаціями, 
підприємствами  (далі  – установи) незалежно від форм власності та 
їх галузевої належності.
(  Пункт  1  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 289 
( 289-2001-п ) від 28.03.2001 ) 
     2. Право керівних,  педагогічних,  науково-педагогічних (крім 
тих,   що   працюють   у   навчальних   закладах   та   навчальних 
(педагогічних)  частинах (підрозділах) інших установах і закладах) 
та  наукових  працівників  на  щорічну  основну  відпустку  повної 
тривалості  у  перший  рік  роботи  настає  після закінчення шести 
місяців безперервної роботи в установі. ( Абзац перший пункту 2 із 
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 289 ( 289-2001-п ) від 
28.03.2001 )
     За другий  та наступні роки роботи відпустка надається згідно 
з   графіками,   які   затверджуються   власником   установи   або 
уповноваженим  ним органом за погодженням з профспілковим чи іншим 
уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.
     Керівним, педагогічним,   науковим   і   науково-педагогічним 
працівникам   навчальних  закладів  та  навчальних  (педагогічних) 
частин  (підрозділів)  інших  установ  і  закладів щорічна основна 
відпустка   повної  тривалості,  визначеної  в  додатку  до  цього 
Порядку,  у  перший  та  наступні  роки  надається у період літніх 
канікул  незалежно від часу прийняття їх на роботу. Графік надання 
відпусток   педагогічним  працівникам  складається  з  урахуванням 
можливості проведення регулярних консультацій для учнів, складання 
іспитів  якими  перенесено  на  осінь.  ( Абзац третій пункту 2 із 
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 289 ( 289-2001-п ) від 
28.03.2001 )
     Керівним, педагогічним,   науковим   і   науково-педагогічним 
працівникам   навчальних  закладів  та  навчальних  (педагогічних) 
частин  (підрозділів) інших установ і закладів у разі необхідності 
санаторно-курортного  лікування  щорічна  основна відпустка або її 
частина   може  надаватися  протягом  навчального  року,  якщо  це 
передбачено  колективним  договором. ( Абзац четвертий пункту 2 із 
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 289 ( 289-2001-п ) від 
28.03.2001 )
     Особам, які працюють в установі на умовах неповного  робочого 
часу, у тому числі особам, які перебувають у відпустці для догляду 
за дитиною до досягнення нею трирічного  віку,  надається  щорічна 
основна відпустка повної тривалості. 
     3. Керівникам  установ щорічна основна відпустка надається за 
погодженням з вищестоящим органом управління. 
     4. Перенесення  щорічної  основної  відпустки,  поділ  її  на 
частини та відкликання з відпустки провадиться відповідно до умов, 
передбачених статтями 11 та  12  Закону  України  \”Про  відпустки\” 
( 504/96-ВР  ).  Педагогічним  і  науково-педагогічним працівникам 
невикористана частина щорічної основної  відпустки,  за  умови  її 
поділу,  повинна бути надана, як правило, в період літніх канікул, 
а в окремих випадках,  передбачених  колективним  договором,  –  в 
інший канікулярний період. 
     5.  За  бажанням  керівних працівників навчальних закладів та 
установ  освіти,  навчальних  (педагогічних)  частин (підрозділів) 
інших   установ  і  закладів,  педагогічних,  науково-педагогічних 
працівників  та  наукових  працівників  частина  щорічної основної 
відпустки,  якщо  вона  надається  за  1996-1997 і наступні робочі 
роки, замінюється грошовою компенсацією за можливості забезпечення 
їх  у  відповідний  період  роботою.  При цьому тривалість наданої 
працівникові щорічної основної відпустки не повинна бути менша ніж 
24 календарних дні.
(  Пункт  5  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 289 
( 289-2001-п ) від 28.03.2001 ) 
     6. У разі звільнення керівних працівників навчальних закладів 
та  установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) 
інших   установ  і  закладів,  педагогічних,  науково-педагогічних 
працівників   та   наукових  працівники  їм  виплачується  грошова 
компенсація  за  всі  не  використані  ними  дні щорічної основної 
відпустки.  ( Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з 
Постановою КМ N 289 ( 289-2001-п ) від 28.03.2001 )
     У разі   звільнення   керівних,   педагогічних,   наукових  і 
науково-педагогічних працівників навчальних закладів та навчальних 
(педагогічних)  частин (підрозділів) інших установ і закладів, які 
до   звільнення  пропрацювали  не  менш  як  10  місяців,  грошова 
компенсація  виплачується  за  не  використані  ними  дні щорічної 
основної  відпустки  з  розрахунку повної її тривалості, а особам, 
які  до  звільнення пропрацювали менш як 10 місяців, – пропорційно 
до  відпрацьованого  ними  часу  (з розрахунку тривалості щорічної 
основної  відпустки за кожний відпрацьований місяць 5,6; 4,2 і 2,8 
календарних   дня   за   тривалості  щорічної  основної  відпустки 
відповідно  56, 42 і 28 календарних днів). ( Абзац другий пункту 6 
із  змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 289 ( 289-2001-п ) 
від 28.03.2001 ) 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code