Стаття 10. Порядок надання щорічних відпусток

Стаття 10. Порядок надання щорічних відпусток

Стаття 10. Порядок надання щорічних відпусток 
     ( Частина перша статті 10 вводиться в  дію  з  1  січня  1998 
року згідно з Постановою ВР N 505/96-ВР від 15.11.96 )
     Щорічна   додаткова   відпустка,  передбачена  статтею  7  та 
пунктами  1  і  2  частини першої статті 8 цього Закону, надається 
понад  щорічну  основну  відпустку  за  однією  підставою, обраною 
працівником.   Порядок  надання  додаткової  відпустки  з  кількох 
підстав  встановлює  Кабінет  Міністрів  України.  ( Частина перша 
статті  10  із  змінами,  внесеними  згідно  із Законом N 2073-III 
( 2073-14 ) від 02.11.2000 ) 
     Щорічні додаткові  відпустки  за  бажанням  працівника можуть 
надаватись одночасно з щорічною основною відпусткою або окремо від 
неї. 
     Загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток 
не  може  перевищувати  59  календарних  днів,  а для працівників, 
зайнятих на підземних гірничих роботах, – 69 календарних днів. 
     Щорічні основна та додаткові відпустки надаються працівникові 
з  таким розрахунком,  щоб вони були використані,  як правило,  до 
закінчення робочого року. 
     Право працівника на щорічні основну  та  додаткові  відпустки 
повної  тривалості  у  перший  рік  роботи настає після закінчення 
шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві. 
     У разі надання працівникові зазначених щорічних відпусток  до 
закінчення   шестимісячного   терміну   безперервної   роботи   їх 
тривалість визначається пропорційно до  відпрацьованого  часу,  за 
винятком випадків, передбачених частиною сьомою цієї статті. 
     Щорічні відпустки     повної     тривалості    до    настання 
шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи  на 
даному підприємстві за бажанням працівника надаються:
     1) жінкам  –  перед  відпусткою  у  зв\’язку  з  вагітністю та 
пологами або після неї,  а також жінкам,  які мають двох і  більше 
дітей віком до 15 років або дитину-інваліда;
     2) інвалідам;
     3) особам віком до вісімнадцяти років;
     4) чоловікам,  дружини яких перебувають у відпустці у зв\’язку 
з вагітністю та пологами;
     5) особам,  звільненим після проходження строкової військової 
або альтернативної (невійськової) служби, якщо після звільнення із 
служби вони були прийняті на роботу  протягом  трьох  місяців,  не 
враховуючи  часу  переїзду  до місця проживання; { Пункт 5 частини 
сьомої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1276-VI 
( 1276-17 ) від 16.04.2009 }
     6) сумісникам  –  одночасно  з  відпусткою за основним місцем 
роботи;
     7)  працівникам, які успішно навчаються в навчальних закладах 
та бажають приєднати відпустку до часу складання іспитів, заліків, 
написання   дипломних,  курсових,  лабораторних  та  інших  робіт, 
передбачених навчальною програмою;
     8) працівникам,  які  не  використали  за  попереднім  місцем 
роботи  повністю  або  частково  щорічну  основну  відпустку  і не 
одержали за неї грошової компенсації;
     9) працівникам,    які    мають    путівку   (курсівку)   для 
санаторно-курортного (амбулаторно-курортного) лікування;
     10) батькам – вихователям дитячих будинків сімейного типу;
     11) в   інших    випадках,    передбачених    законодавством, 
колективним або трудовим договором. 
     Працівникам,  діти  яких  у  віці  до  18  років вступають до 
навчальних  закладів,  розташованих  в  іншій місцевості, за їхнім 
бажанням надається щорічна відпустка або її частина (не менш як 12 
календарних  днів)  для супроводження дитини до місця розташування 
навчального закладу та у зворотному напрямі. За наявності двох або 
більше  дітей зазначеного віку така відпустка надається окремо для 
супроводження кожної дитини. ( Статтю 10 доповнено частиною згідно 
із Законом N 2622-IV ( 2622-15 ) від 02.06.2005 ) 
     Щорічні відпустки  за  другий  та наступні роки роботи можуть 
бути надані працівникові в  будь-який  час  відповідного  робочого 
року. 
     Черговість надання   відпусток  визначається  графіками,  які 
затверджуються  власником  або  уповноваженим   ним   органом   за 
погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації 
(профспілковим    представником)   чи   іншим   уповноваженим   на 
представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома 
всіх  працівників.  При  складанні  графіків ураховуються інтереси 
виробництва,  особисті  інтереси  працівників та можливості для їх 
відпочинку.  (  Частина  статті 10 із змінами, внесеними згідно із 
Законом N 1096-IV ( 1096-15 ) від 10.07.2003 ) 
     Конкретний   період   надання  щорічних  відпусток  у  межах, 
установлених  графіком,  узгоджується  між працівником і власником 
або   уповноваженим   ним   органом,  який  зобов\’язаний  письмово 
повідомити  працівника  про дату початку відпустки не пізніш як за 
два  тижні  до встановленого графіком терміну. ( Частина статті 10 
із змінами, внесеними згідно із Законом N 2073-III ( 2073-14 ) від 
02.11.2000 ) 
     Власник або  уповноважений ним орган зобов\’язаний вести облік 
відпусток, що надаються працівникам. 
     Щорічні відпустки за бажанням працівника в зручний для  нього 
час надаються: 
     1) особам віком до вісімнадцяти років;
     2) інвалідам;
     3) жінкам перед відпусткою у зв\’язку з вагітністю та пологами 
або після неї;
     4) жінкам,  які  мають  двох і більше дітей віком до 15 років 
або дитину-інваліда;
     5) одинокій матері (батьку),  які виховують дитину без батька 
(матері);  опікунам, піклувальникам або іншим самотнім особам, які 
фактично  виховують  одного  або більше дітей віком до 15 років за 
відсутності батьків;
     6) дружинам (чоловікам) військовослужбовців;
     7) ветеранам праці та  особам,  які  мають  особливі  трудові 
заслуги перед Батьківщиною;
     8) ветеранам війни,  особам, які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною,  а також особам, на яких поширюється чинність Закону 
України \”Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх  соціального 
захисту\” ( 3551-12 );
     9) батькам – вихователям дитячих будинків сімейного типу;
     10) в    інших    випадках,    передбачених   законодавством, 
колективним або трудовим договором. 
     Керівним,    педагогічним,   науковим,   науково-педагогічним 
працівникам,  спеціалістам  навчальних  закладів щорічні відпустки 
повної  тривалості  у  перший  та наступні робочі роки надаються у 
період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу. 
     Працівникам, які навчаються в навчальних закладах без відриву 
від  виробництва, щорічні відпустки за їх бажанням приєднуються до 
часу  проведення настановних занять, виконання лабораторних робіт, 
складання заліків та іспитів, часу підготовки і захисту дипломного 
проекту та інших робіт, передбачених навчальною програмою. 
     Працівникам, які   навчаються   в  середніх  загальноосвітніх 
вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами 
навчання  при  загальноосвітніх  школах,  щорічні  відпустки за їх 
бажанням надаються  з  таким  розрахунком,  щоб  вони  могли  бути 
використані до початку навчання в цих закладах. 
     Працівникам художньо-постановочної    частини    і    творчим 
працівникам театрів щорічні відпустки повної тривалості  надаються 
в  літній  період  у  кінці театрального сезону незалежно від часу 
прийняття їх на роботу. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code