Органи нагляду і контролю за додержанням законодавства про відпустки

Органи нагляду і контролю за додержанням законодавства про відпустки

  Р о з д і л  VII 
    ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА  ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА 
       ПРО ВІДПУСТКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЙОГО ПОРУШЕННЯ 
     Стаття 27. Органи  нагляду   і   контролю   за   додержанням 
                законодавства про відпустки 
     Нагляд    за    додержанням   законодавства   про   відпустки 
здійснюється  центральним  органом  виконавчої  влади, що реалізує 
державну  політику  у  сфері  нагляду  та  контролю за додержанням 
законодавства  про  працю,  а  також  іншими  уповноваженими на це 
державними органами.
{  Частина перша статті 27 в редакції Закону N 5462-VI ( 5462-17 ) 
від 16.10.2012 } 
     Контроль за   додержанням   законодавства    про    відпустки 
здійснюють  у межах своєї компетенції центральні та місцеві органи 
виконавчої влади та профспілкові органи.
{  Частина друга статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 
     Вищий нагляд  за  додержанням  і   правильним   застосуванням 
законодавства  про  відпустки  здійснюється Генеральним прокурором 
України та підпорядкованими йому прокурорами. 
     Стаття 28. Відповідальність за порушення  законодавства  про 
                відпустки 
     Особи, винні в порушенні законодавства про відпустки,  несуть 
відповідальність згідно з законодавством. 
                         Р о з д і л  VIII 
                        ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 
     Стаття 29. Розгляд спорів щодо відпусток 
     Спори, які виникають щодо надання відпусток,  розглядаються в 
порядку, встановленому законодавством про працю. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code