ПРАВА ТА ОБОВ\’ЯЗКИ ПРОФСПІЛОК, ЇХ ОБ\’ЄДНАНЬ

ПРАВА ТА ОБОВ\’ЯЗКИ ПРОФСПІЛОК, ЇХ ОБ\’ЄДНАНЬ

  Розділ II 
           ПРАВА ТА ОБОВ\’ЯЗКИ ПРОФСПІЛОК, ЇХ ОБ\’ЄДНАНЬ 
     Стаття 19.  Право  профспілок,  їх  об\’єднань  представляти і 
                 захищати права та інтереси членів профспілок 
     Профспілки, їх об\’єднання здійснюють представництво і  захист 
трудових,   соціально-економічних   прав   та   інтересів   членів 
профспілок    в    державних    органах   та   органах   місцевого 
самоврядування,  у  відносинах  з  роботодавцями, а також з іншими 
об\’єднаннями громадян. 
     У питаннях колективних інтересів працівників  профспілки,  їх 
об\’єднання   здійснюють   представництво   та   захист   інтересів 
працівників незалежно від їх членства у профспілках. 
     У питаннях індивідуальних  прав  та  інтересів  своїх  членів 
профспілки   здійснюють   представництво   та  захист  у  порядку, 
передбаченому законодавством та їх статутами. 
     Профспілки, їх об\’єднання мають право  представляти  інтереси 
своїх   членів   при  реалізації  ними  конституційного  права  на 
звернення   за   захистом   своїх   прав   до   судових   органів, 
Уповноваженого  Верховної  Ради  України  з  прав людини,  а також 
міжнародних судових установ. 
     Представництво інтересів членів профспілки у взаємовідносинах 
з   роботодавцями,   державними  органами  та  органами  місцевого 
самоврядування   здійснюється   на   основі   системи  колективних 
договорів та угод, а також відповідно до законодавства. 
     Стаття 20.  Право   профспілок,   їх  об\’єднань  на  ведення 
                 колективних переговорів та укладання  колективних 
                 договорів і угод 
     Профспілки,  їх  організації  та об’єднання ведуть колективні 
переговори,  укладають  колективні  договори, генеральну, галузеві 
(міжгалузеві),   територіальні   угоди  від  імені  працівників  у 
порядку, встановленому законом.
{  Частина перша статті 20 в редакції Закону N 4719-VI ( 4719-17 ) 
від 17.05.2012 } 
     Участь   у   колективних  переговорах  з  укладення  угод  на 
національному,    галузевому,    територіальному    рівні   беруть 
репрезентативні  на  відповідному рівні профспілки, їх організації 
та об’єднання.
{  Статтю  20 доповнено новою частиною згідно із Законом N 4719-VI 
( 4719-17 ) від 17.05.2012 } 
     Професійні  спілки,  їх  організації  та  об’єднання,  що  не 
відповідають   критеріям  репрезентативності,  визначеним  Законом 
України \”Про соціальний діалог в Україні\” ( 1045-14 ), за рішенням 
своїх    виборних    органів    можуть    надавати    повноваження 
репрезентативним  організаціям  та  об’єднанням відповідного рівня 
(за  згодою)  для  представлення своїх інтересів під час укладення 
угод. Надання повноважень оформлюється письмово.
{  Статтю  20 доповнено новою частиною згідно із Законом N 4719-VI 
( 4719-17 ) від 17.05.2012 } 
     Роботодавці, їх об\’єднання,  органи виконавчої влади,  органи 
місцевого  самоврядування  зобов\’язані  брати участь у колективних 
переговорах щодо укладання колективних договорів і угод. 
     Кількість   представників   репрезентативних  профспілок,  їх 
організацій,  об’єднань  для  ведення  колективних  переговорів  з 
укладення  угод від імені працівників на національному, галузевому 
і  територіальному  рівні  визначається  пропорційно  до кількості 
членів   профспілок,   яких   вони  об’єднують  та  інтереси  яких 
представляють  згідно  з повноваженнями, наданими їм профспілками, 
їх  організаціями,  об’єднаннями,  що  не  відповідають  критеріям 
репрезентативності.
{  Частина п\’ята статті 20 в редакції Закону N 4719-VI ( 4719-17 ) 
від 17.05.2012 } 
     Забороняється ведення   переговорів   та   укладання  угод  і 
колективних  договорів   від   імені   працівників   особам,   які 
представляють роботодавців. 
     Профспілки, їх  об\’єднання  здійснюють контроль за виконанням 
колективних договорів,  угод.  У разі порушення роботодавцями,  їх 
об\’єднаннями,   органами   виконавчої  влади,  органами  місцевого 
самоврядування умов колективного договору,  угоди  профспілки,  їх 
об\’єднання  мають  право  направляти  їм  подання про усунення цих 
порушень,  яке розглядається в тижневий  термін.  У  разі  відмови 
усунути  ці  порушення  або недосягнення згоди у зазначений термін 
профспілки   мають   право   оскаржити   неправомірні   дії    або 
бездіяльність   посадових   осіб  до  місцевого  суду.  (  Частина 
статті  20   в   редакції   Закону   N 2886-III  (  2886-14  ) від 
13.12.2001 ) 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code