Стаття 34. Власність профспілок, їх об\’єднань

Стаття 34. Власність профспілок, їх об\’єднань

 Стаття 34. Власність профспілок, їх об\’єднань 
     Профспілки, їх об\’єднання можуть мати у  власності  кошти  та 
інше майно, необхідне для здійснення їх статутної діяльності. 
     Право власності профспілок, їх об\’єднань виникає на підставі: 
     придбання майна  за рахунок членських внесків,  інших власних 
коштів, пожертвувань громадян, підприємств, установ та організацій 
або на інших підставах, не заборонених законодавством; 
     передачі їм  у власність коштів та іншого майна засновниками, 
членами  профспілки,  державними  органами  або органами місцевого 
самоврядування. 
     Профспілки, їх  об\’єднання  мають  право  власності  також на 
майно та кошти,  придбані в  результаті  господарської  діяльності 
створених ними підприємств та організацій. 
     Фінансовий контроль за коштами профспілок  та  їх   об\’єднань 
державними   органами  та  органами  місцевого  самоврядування  не 
здійснюється.  Контроль  за   їх   надходженням   та   витрачанням 
здійснюють   контрольно-ревізійні  органи,  обрані  відповідно  до 
статутів  (положень)  профспілок, їх об\’єднань. ( Частина четверта 
статті  34   в   редакції   Закону   N 2886-III  (  2886-14  ) від 
13.12.2001 ) 
     ( Частину  п\’яту  статті  34  виключено  на  підставі  Закону 
N 2886-III ( 2886-14 ) від 13.12.2001 ) 
     Позбавлення профспілок   права   власності,   а  також  права 
володіння та користування  майном,  переданим  їм  у  господарське 
відання,  може  мати  місце  лише  за  рішенням суду на підставах, 
визначених законами. 
     Від імені  членів  профспілки  розпорядження  коштами,  іншим 
майном   профспілок,   їх  об\’єднань,  що  належить  їм  на  праві 
власності,  здійснюють виборні органи профспілки  або  об\’єднання, 
створені  відповідно  до  їх статуту чи положення (загальні збори, 
конференції,  з\’їзди  тощо). ( Частина сьома статті 34 із змінами, 
внесеними  згідно   із   Законом   N  2886-III (  2886-14  )   від 
13.12.2001 ) 
     Члени профспілок не  відповідають  своїми  коштами  та  іншим 
майном за зобов\’язаннями профспілки та її органів, як і профспілка 
та її органи не відповідають своїми коштами  та  іншим  майном  за 
зобов\’язаннями членів профспілки. 
     Стаття 35. Право  на  господарську  та  фінансову діяльність 
                профспілок, їх об\’єднань 
     З метою   реалізації   статутних   завдань   профспілки,   їх 
об\’єднання, які є юридичними особами, можуть здійснювати необхідну 
господарську  та  фінансову  діяльність шляхом надання безоплатних 
послуг,  робіт,  створення  в установленому законодавством порядку 
підприємств,  установ або організацій із статусом юридичної особи, 
формувати відповідні фонди, кредитні спілки.
( Стаття  35 із змінами, внесеними згідно  із  Законом  N 2886-III 
( 2886-14 ) від 13.12.2001 ) 
     Стаття 36. Обов\’язки  профспілок,  їх об\’єднань щодо захисту 
                прав та інтересів своїх членів 
     Профспілки, їх  об\’єднання,  здійснюючи   представництво   та 
захист трудових  і  соціально-економічних  прав та інтересів своїх 
членів, повинні додержуватися Конституції України ( 254к/96-ВР  ), 
законів  та  інших  нормативно-правових актів,  а також виконувати 
колективні договори та угоди,  які вони уклали,  та взяті на  себе 
зобов\’язання. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code