Місце виконання рішення

Місце виконання рішення

Місце виконання рішення 
     1. Виконавчі дії провадяться державним виконавцем  за  місцем 
проживання,  перебування, роботи боржника або за місцезнаходженням 
його майна.  У разі якщо боржник є юридичною особою,  то виконання 
провадиться  за місцезнаходженням його постійно діючого органу або 
майна.  Право  вибору  місця  виконання  між   кількома   органами 
державної  виконавчої  служби,  що  можуть вчиняти виконавчі дії з 
виконання рішення на території,  на яку  поширюються  їх  функції, 
належить стягувачу. 
     2. Виконання  рішення,  яке зобов\’язує боржника вчинити певні 
дії,  здійснюється державним виконавцем за місцем проведення таких 
дій. 
     3. Державний  виконавець  вправі провадити виконавчі дії щодо 
виявлення та звернення стягнення  на  кошти,  які  перебувають  на 
рахунках   та  вкладах  боржника  у  банках  чи  інших  фінансових 
установах,  на  рахунки  в  цінних  паперах  у   депозитаріях   на 
території, на яку поширюється юрисдикція України. 
     4. У  разі  необхідності  перевірки інформації щодо наявності 
боржника чи його майна або його місця роботи на території,  на яку 
не   поширюється   компетенція   державного  виконавця,  державний 
виконавець  може  своєю   мотивованою   постановою,   затвердженою 
начальником  відділу,  якому  він  безпосередньо  підпорядкований, 
доручити проведення  перевірки  вказаної  інформації  відповідному 
відділу державної виконавчої служби.  Державний виконавець відділу 
державної виконавчої служби,  якому доручено проведення  перевірки 
зазначеної  інформації,  у  разі  виявлення майна боржника повинен 
здійснити  його  опис  та  арешт.  Виконавчі  дії  за   дорученням 
проводяться  у  строк  не  пізніше  десяти  робочих днів з моменту 
надходження до відділу  державної  виконавчої  служби  відповідної 
постанови державного виконавця в межах виконавчого провадження,  у 
якому  винесено  цю  постанову.  За  результатами  проведених  дій 
складається акт, що направляється державному виконавцю, який виніс 
постанову. 
     5. У разі якщо у процесі  виконавчого  провадження  державним 
виконавцем  отримано  документальне  підтвердження  про  зміну або 
встановлення місця  проживання,  перебування  чи  місцезнаходження 
боржника,  його майна,  місця його роботи на території,  на яку не 
поширюється компетенція державного виконавця,  та з\’ясувалося,  що 
майно  боржника,  на  яке  можна  звернути стягнення,  відсутнє на 
території,  на яку поширюється компетенція  державного  виконавця, 
державний  виконавець  не  пізніше наступного дня з моменту,  коли 
йому  стали  відомі  зазначені  обставини,   надсилає   виконавчий 
документ за новим місцем проживання чи місцезнаходженням боржника, 
місцем його роботи чи місцезнаходженням  майна  боржника,  про  що 
повідомляє стягувачу. 
     6. У разі якщо у процесі виконавчого провадження з\’ясувалося, 
що майна боржника,  на яке можливо звернути стягнення, недостатньо 
для  задоволення  в  повному  обсязі  вимог  стягувача,  але майно 
боржника виявлено на території іншого органу державної  виконавчої 
служби,  державний  виконавець  звертає  стягнення на таке майно в 
порядку,  передбаченому цим Законом,  за погодженням з начальником 
відділу державної виконавчої служби, якому він підпорядкований, та 
за умови, що стягувач авансує витрати на організацію та проведення 
виконавчих  дій.  Про  вчинення виконавчих дій на території іншого 
органу державної виконавчої служби державний виконавець повідомляє 
начальникові  такого  органу.  У  разі  якщо  стягувач не здійснив 
авансування витрат на організацію та проведення виконавчих дій  на 
території  іншого  органу  державної виконавчої служби,  державний 
виконавець звертає стягнення на  наявне  майно  боржника  і  після 
розподілу   стягнутих   коштів,  якщо  їх  обсяг  недостатній  для 
задоволення в повному обсязі вимог стягувача,  надсилає виконавчий 
документ    до    органу    державної    виконавчої    служби   за 
місцезнаходженням іншого майна боржника. 
     7. Виконавче провадження може бути передано від одного органу 
державної  виконавчої  служби  до  іншого,  від  одного державного 
виконавця до іншого в порядку, встановленому Міністерством юстиції 
України. 
     8. Спори  про  місце  здійснення  виконавчих дій між органами 
державної виконавчої служби не допускаються. 
     Стаття 21. Підвідомчість виконавчих проваджень відділам 
                примусового виконання рішень 
     1. На   відділ   примусового  виконання  рішень  Департаменту 
державної   виконавчої   служби   Міністерства   юстиції   України 
покладається виконання рішень, за якими: 
     1) боржниками є Апарат Верховної Ради України,  Адміністрація 
Президента України,  вищі чи центральні органи  виконавчої  влади, 
Конституційний   Суд   України,   Верховний   Суд   України,  вищі 
спеціалізовані  суди,  апеляційні  суди,  Генеральна   прокуратура 
України,  прокуратури Автономної Республіки Крим,  областей,  міст 
Києва   і   Севастополя,   спеціалізовані  прокуратури  на  правах 
обласних,  Вища рада юстиції, Національний банк України, Рахункова 
палата,  Управління  справами Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська 
і   Севастопольська   міські   ради   або   обласні,   Київська  і 
Севастопольська  міські  державні  адміністрації  та їх структурні 
підрозділи, інші органи державної влади та їх посадові особи;
 2) сума  зобов\’язання  становить  десять  та більше мільйонів 
гривень або еквівалентну суму в іноземній валюті. 
     2. На відділ примусового виконання рішень управлінь державної 
виконавчої   служби   Головного  управління  юстиції  Міністерства 
юстиції України в Автономній Республіці Крим, головного управління 
юстиції  в  області,  містах  Києві  та  Севастополі  покладається 
виконання рішень, за якими: 
     1) боржниками є територіальні підрозділи центральних  органів 
виконавчої влади,  місцеві суди,  міські, районні або селищні ради 
чи районні державні адміністрації  та  їх  структурні  підрозділи, 
міські,  районні,  міжрайонні, інші прирівняні до них прокуратури, 
інші  територіальні  підрозділи  органів  державної  влади  та  їх 
посадові особи;
{ Пункт 1 частини другої статті 21 із змінами, внесеними згідно із 
Законом N 5288-VI ( 5288-17 ) від 18.09.2012 } 
     2) сума  зобов\’язання становить від трьох до десяти мільйонів 
гривень або еквівалентну суму в іноземній валюті. 
     3. Інші виконавчі провадження,  що перебувають на виконанні в 
органах   державної  виконавчої  служби,  можуть  передаватися  до 
відділів   примусового   виконання    рішень    в    установленому 
Міністерством юстиції України порядку. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code