Порядок виплати стягнутих грошових сум

Порядок виплати стягнутих грошових сум

Порядок виплати стягнутих грошових сум 
     1. Грошові суми, стягнуті з боржника, зараховуються державним 
виконавцем  на  відповідний  рахунок  органу  державної виконавчої 
служби. 
     2. За письмовою заявою стягувача –  фізичної  особи  чи  його 
представника   (за  наявності  відповідних  повноважень)  стягнуті 
грошові суми можуть  бути  перераховані  державним  виконавцем  на 
зазначений  ним рахунок у банку або в іншій фінансовій установі чи 
надіслані на адресу стягувача поштовим переказом,  що здійснюється 
за його рахунок, крім переказу аліментних сум. 
     3. Стягувачу   –   юридичній   особі  стягнуті  грошові  суми 
перераховуються державним виконавцем у  встановленому  порядку  на 
визначені стягувачем належні йому рахунки. 
     4. Грошові суми,  стягнуті державним виконавцем до Державного 
бюджету України або місцевих бюджетів,  перераховуються в порядку, 
встановленому Державним казначейством України. 
     5. Не  допускається  виплата стягувачу стягнутих сум готівкою 
або виплата стягнутих сум іншим особам, які не є стягувачами (крім 
виплати  грошових  сум  заставодержателю,  який  не  є стягувачем, 
згідно із статтею 54 цього Закону).  Забороняється використовувати 
стягнуті   з   боржників   грошові  суми,  що  підлягають  виплаті 
стягувачам, на цілі, не передбачені цією статтею, а також звертати 
на них стягнення для виплати іншим особам, які не є стягувачами за 
виконавчими документами,  під час примусового  виконання  яких  ці 
суми стягнуто (крім випадків,  коли стягувач є одночасно боржником 
у іншому виконавчому провадженні). 
     6. У  разі  якщо   державному   виконавцю   відомий   рахунок 
стягувача,  на  який  необхідно  перерахувати  стягнуті з боржника 
кошти,  або якщо відповідно до частини другої  цієї  статті  кошти 
підлягають  перерахуванню  на адресу стягувача поштовим переказом, 
то   сума   виконавчого   збору,   пропорційна   стягнутій   сумі, 
перераховується  після перерахування стягувачу належної йому суми. 
В іншому разі сума виконавчого збору,  пропорційна стягнутій сумі, 
перераховується   після  надходження  стягувачу  повідомлення  про 
наявність на  відповідному  рахунку  органу  державної  виконавчої 
служби суми коштів, що підлягає виплаті стягувачу. 
     7. У   разі   якщо   стягнуті  з  боржника  грошові  суми  не 
витребувані стягувачем протягом одного року з дня  їх  зарахування 
на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби, ці суми 
зараховуються   до   Державного   бюджету   України   в   порядку, 
встановленому Державним казначейством України. 
     Стаття 46. Винагорода державному виконавцю 
     1. Державний виконавець,  який забезпечив своєчасне виконання 
виконавчого  документа  в  повному  обсязі,  одержує  винагороду в 
розмірі п\’яти відсотків стягнутої ним суми або вартості майна, але 
не більше п\’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, 
а  за  виконавчим  документом  немайнового  характеру  – не більше 
п\’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
{  Частина перша статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 4318-VІ ( 4318-17 ) від 12.01.2012 } 
     2. Порядок    виплати    винагороди    державному   виконавцю 
встановлюється Міністерством юстиції України. 
     Стаття 47. Повернення виконавчого документа стягувачу 
     1. Виконавчий документ,  на підставі якого відкрито виконавче 
провадження,  за  яким  виконання  не  здійснювалося або здійснено 
частково, повертається стягувачу у разі, якщо: 
     1) є письмова заява стягувача; 
     2) у боржника відсутнє  майно,  на  яке  може  бути  звернуто 
стягнення,  а  здійснені  державним виконавцем відповідно до цього 
Закону   заходи    щодо    розшуку    такого    майна    виявилися 
безрезультатними; 
     3) стягувач  відмовився залишити за собою майно боржника,  не 
реалізоване під час виконання рішення; 
     4) стягувач перешкоджає провадженню  виконавчих  дій  або  не 
здійснив   авансування   витрат   на   організацію  та  проведення 
виконавчих  дій,  авансування  яких   передбачено   цим   Законом, 
незважаючи  на  попередження  державного  виконавця про повернення 
йому виконавчого документа; 
     5) у результаті вжитих державним виконавцем заходів неможливо 
встановити  особу боржника,  з\’ясувати місцезнаходження боржника – 
юридичної особи, місце проживання, перебування боржника – фізичної 
особи   (крім   випадків,   коли  виконанню  підлягають  виконавчі 
документи про стягнення аліментів,  відшкодування шкоди,  завданої 
каліцтвом  чи  іншим  ушкодженням  здоров\’я,  у  зв\’язку з втратою 
годувальника,  а також виконавчі документи про відібрання  дитини, 
за  якими  мають  бути  стягнуті  кошти  чи  інше  майно,  та інші 
виконавчі документи,  що можуть бути  виконані  за  безпосередньої 
участі боржника); 
     6) у боржника відсутнє визначене виконавчим документом майно, 
яке він за  виконавчим  документом  має  передати  стягувачу,  або 
майно,  на  яке  необхідно  звернути  стягнення  з метою погашення 
заборгованості (крім коштів),  а  здійснені  державним  виконавцем 
відповідно  до  цього  Закону  заходи  щодо  розшуку  такого майна 
виявилися безрезультатними; 
     7) боржник – фізична особа  (крім  випадків,  коли  виконанню 
підлягають    виконавчі   документи   про   стягнення   аліментів, 
відшкодування  шкоди,  завданої  каліцтвом  чи  іншим  ушкодженням 
здоров\’я,  у  зв\’язку  з  втратою годувальника,  а також виконавчі 
документи про відібрання дитини) чи майно  боржника,  розшук  яких 
здійснювався органами внутрішніх справ,  не виявлені протягом року 
з дня оголошення розшуку; 
     8) коштів,  що надійшли від  реалізації  заставленого  майна, 
недостатньо  для  задоволення  вимог стягувача-заставодержателя за 
виконавчим документом,  на підставі якого  звернуто  стягнення  на 
заставлене майно; 
     9) наявна   встановлена   законом   заборона  щодо  звернення 
стягнення на майно чи кошти боржника,  якщо у нього відсутнє  інше 
майно  чи кошти,  на які можливо звернути стягнення,  а також щодо 
проведення інших виконавчих дій  стосовно  боржника,  що  виключає 
можливість виконання відповідного рішення. 
 2. Про  наявність обставин,  зазначених у частині першій цієї 
статті, державний виконавець складає акт. 
     3. У  разі  повернення  виконавчого  документа   з   підстав, 
передбачених  частиною першою цієї статті,  стягувачу повертаються 
невикористані суми внесеного ним авансового внеску разом із звітом 
державного виконавця про його використання. 
     4. Про   повернення   стягувачу   виконавчого   документа  та 
авансового  внеску  державний  виконавець  виносить  постанову   з 
обов\’язковим мотивуванням підстав її винесення, яка затверджується 
начальником  відділу,  якому  він  безпосередньо  підпорядкований. 
Копія  постанови  у  триденний  строк надсилається сторонам і може 
бути оскаржена в десятиденний строк у порядку,  встановленому  цим 
Законом. 
     5. Повернення  виконавчого  документа  стягувачу  з  підстав, 
передбачених  цією  статтею,  не  позбавляє  його  права  повторно 
пред\’явити  виконавчий  документ  до  виконання  протягом строків, 
встановлених статтею 22 цього Закону. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code