Відрахування із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника

Відрахування із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника

Відрахування із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника 
     1. Підприємства,  установи,   організації,   фізичні   особи, 
фізичні  особи  – підприємці здійснюють відрахування із заробітної 
плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника і перераховують 
кошти  стягувачу  у строк,  встановлений для здійснення зазначених 
виплат боржнику,  а якщо такий строк не встановлено – до  десятого 
числа  кожного місяця,  наступного за звітним.  Такі підприємства, 
установи,  організації,  фізичні особи, фізичні особи – підприємці 
кожні  шість  місяців  надсилають  державному  виконавцю  звіт про 
здійснені  відрахування  та  виплати   за   формою,   встановленою 
Міністерством юстиції України. 
     2. У разі припинення перерахування коштів стягувачу у зв\’язку 
із зміною  боржником  місця  роботи,  проживання,  перебування  чи 
навчання або з інших причин підприємства,  установи,  організації, 
фізичні особи, фізичні особи – підприємці не пізніш як у триденний 
строк  повідомляють  державному  виконавцю  про причину припинення 
виплат та зазначають нове місце  роботи,  проживання  чи  навчання 
боржника,  якщо  воно  відоме.  Посадові особи,  винні у ненаданні 
таких відомостей без поважних причин,  можуть бути  притягнуті  до 
відповідальності, передбаченої законом. 
     Стаття 70. Розмір відрахувань із заробітної плати, пенсії, 
                стипендії та інших доходів боржника 
     1. Розмір відрахувань із заробітної плати  та  інших  доходів 
боржника  вираховується  із  суми,  що залишається після утримання 
податків. 
     2. Обмеження  розміру   відрахувань   із   заробітної   плати 
встановлюється законодавством про працю. 
     3. Із   заробітної  плати  боржника  може  бути  утримано  за 
виконавчими   документами   до   погашення   у   повному    обсязі 
заборгованості: 
     у разі  стягнення  аліментів,  відшкодування шкоди,  завданої 
каліцтвом,  іншим ушкодженням здоров\’я або  смертю,  відшкодування 
шкоди  у  зв\’язку  із  втратою  годувальника  та збитків чи шкоди, 
заподіяних злочином, – п\’ятдесят відсотків; 
     за всіма іншими видами стягнень,  якщо  інше  не  передбачено 
законом, – двадцять відсотків. 
     4. Загальний  розмір  усіх відрахувань під час кожної виплати 
заробітної  плати  не  може   перевищувати   п\’ятдесят   відсотків 
заробітної плати, що має бути виплачена працівнику, у тому числі в 
разі  відрахування  за  кількома   виконавчими   документами.   Це 
обмеження  не  поширюється  на  відрахування із заробітної плати в 
разі відбування боржником  покарання  у  виді  виправних  робіт  і 
стягнення  аліментів  на  неповнолітніх  дітей.  У  таких випадках 
розмір  відрахувань  із  заробітної  плати  не  може  перевищувати 
сімдесяти відсотків. 
     5. Положення   цієї   статті   застосовуються  також  у  разі 
звернення  стягнення  на  належні  боржникові  стипендію  та  інші 
доходи. 
     6. Звернення  стягнення  на пенсію здійснюється відповідно до 
Закону  України   \”Про   загальнообов\’язкове   державне   пенсійне 
страхування\” ( 1058-15 ). 
     Стаття 71. Звернення стягнення на заробітну плату боржника, 
                який відбуває покарання 
 1. Відрахування із заробітної плати боржника, який за вироком 
суду відбуває покарання без позбавлення волі, здійснюється з усієї 
суми заробітної плати без урахування стягнень за вироком. 
     2. Із заробітної плати засуджених, які відбувають покарання у 
виді   позбавлення  волі,  а  також  з  осіб,  які  перебувають  у 
наркологічних    відділеннях    психіатричних    диспансерів    та 
стаціонарних  лікувальних  закладах,  відрахування  здійснюється з 
усієї суми заробітної плати  без  урахування  відрахувань  витрат, 
пов\’язаних з їх утриманням у таких закладах. 
     Стаття 72. Звернення стягнення на допомогу по державному 
                соціальному страхуванню та соціальну допомогу 
                інвалідам з дитинства 
     1. На  допомогу  по  державному  соціальному страхуванню,  що 
виплачується  в  разі  тимчасової  непрацездатності  та  в   інших 
випадках, допомогу по безробіттю та соціальну допомогу інвалідам з 
дитинства,  призначену відповідно до Закону України \”Про  державну 
соціальну допомогу   інвалідам  з  дитинства  та  дітям-інвалідам\” 
( 2109-14 ),  стягнення може бути звернено тільки за рішеннями про 
стягнення аліментів,  відшкодування шкоди,  завданої каліцтвом або 
іншим ушкодженням здоров\’я, а також втратою годувальника. 
     Стаття 73. Кошти, на які не може бути звернено стягнення 
     1. Стягнення не може бути звернено на такі виплати: 
     1) вихідну  допомогу,  що  виплачується  в  разі   звільнення 
працівника; 
     2) компенсацію  працівнику  за невикористану відпустку,  крім 
випадків,  коли особа під час звільнення  одержує  компенсацію  за 
відпустку, не використану протягом кількох років; 
     3) компенсацію  працівнику  витрат  у зв\’язку з переведенням, 
направленням  на  роботу  до   іншої   місцевості   чи   службовим 
відрядженням; 
     4) польове забезпечення,  надбавки до заробітної плати,  інші 
кошти, що виплачуються замість добових і квартирних; 
     5) матеріальну  допомогу  особам,  які  втратили   право   на 
допомогу по безробіттю; 
     6) допомогу у зв\’язку з вагітністю та пологами; 
     7) одноразову допомогу у зв\’язку з народженням дитини; 
     8) допомогу по догляду за дитиною; 
     9) допомогу  особам,  зайнятим  доглядом трьох і більше дітей 
віком до 16 років,  по догляду за дитиною-інвалідом, по тимчасовій 
непрацездатності  у зв\’язку з доглядом за хворою дитиною,  а також 
на іншу допомогу на дітей, передбачену законом; 
     10) допомогу на лікування; 
     11) допомогу на поховання; 
     12) щомісячну  грошову  допомогу  у  зв\’язку   з   обмеженням 
споживання   продуктів   харчування   місцевого   виробництва   та 
особистого підсобного господарства  громадян,  які  проживають  на 
території, що зазнала радіоактивного забруднення; 
     13) дотації  на  обіди,  придбання  путівок  до  санаторіїв і 
будинків відпочинку за рахунок фонду споживання. 
     2. Стягнення не здійснюється також із сум: 
     1) неоподатковуваного розміру матеріальної допомоги; 
     2) грошової компенсації за видане обмундирування і натуральне 
постачання; 
     3) вихідної допомоги в разі звільнення (виходу у відставку) з 
військової служби,  служби в органах внутрішніх справ та Державної 
кримінально-виконавчої   служби   України,   а   також   грошового 
забезпечення, що не має постійного характеру, та в інших випадках, 
передбачених законом. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code