Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 183-2

Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 183-2

Стаття 183-2. Скорочене провадження

1. Скорочене провадження застосовується в адміністративних
справах щодо:

1) зобов\’язання суб\’єкта владних повноважень вчинити певні
дії щодо розгляду звернення, у тому числі інформаційного запиту,
фізичної або юридичної особи;

2) оскарження фізичними особами рішень, дій чи бездіяльності
суб\’єктів владних повноважень щодо обчислення, призначення,
перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат,
соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за
загальнообов\’язковим державним соціальним страхуванням, виплат та
пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних
послуг, допомоги, захисту, пільг;

3) припинення за зверненням суб\’єкта владних повноважень
юридичних осіб чи підприємницької діяльності фізичних осіб –
підприємців у випадках, передбачених законом, чи відміни державної
реєстрації припинення юридичних осіб або підприємницької
діяльності фізичних осіб – підприємців;
{ Пункт 3 частини першої статті 183-2 в редакції Закону N 4054-VI
( 4054-17 ) від 17.11.2011 }

4) стягнення грошових сум, які ґрунтуються на рішеннях
суб\’єкта владних повноважень, щодо яких завершився встановлений
цим Кодексом строк оскарження.

2. Суд може розглядати в порядку скороченого провадження
адміністративні справи щодо вимог, передбачених частиною першою
цієї статті, якщо такі вимоги не стосуються прав, свобод,
інтересів та обов\’язків третіх осіб.

3. Про відкриття скороченого провадження суд виносить ухвалу,
копія якої разом з копією позовної заяви та доданих до неї
документів невідкладно надсилається рекомендованим листом з
повідомленням про вручення відповідачу. У разі якщо скорочене
провадження відкрите за адміністративним позовом, поданим
суб\’єктом владних повноважень, відповідачу надсилається лише копія
ухвали суду. В ухвалі в обов\’язковому порядку зазначаються строк
подання заперечення проти позову, порядок його подання, а також
наслідки неподання такого заперечення. Відповідач у десятиденний
строк з дня одержання такої ухвали та копій документів може подати
заперечення проти позову та необхідні документи або заяву про
визнання позову. Якщо справа розглядається судом за
місцезнаходженням відповідача, то заперечення проти позову чи
заява про визнання позову мають бути подані безпосередньо до
канцелярії суду.
{ Частина третя статті 183-2 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 4054-VI ( 4054-17 ) від 17.11.2011 }

4. Суддя розглядає справу в порядку скороченого провадження
одноособово, без проведення судового засідання та виклику осіб,
які беруть участь у справі. За результатами розгляду справи у
скороченому провадженні суддя, оцінивши повідомлені позивачем,
відповідачем обставини, за наявності достатніх підстав приймає
законне судове рішення. У разі недостатності повідомлених
позивачем обставин або якщо за результатами розгляду поданого
відповідачем заперечення суд прийде до висновку про неможливість
ухвалення законного судового рішення без проведення судового
засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі, суд
розглядає справу за загальними правилами цього Кодексу, про що
постановляє ухвалу, яка не підлягає оскарженню.
{ Частина четверта статті 183-2 в редакції Закону N 4054-VI
( 4054-17 ) від 17.11.2011 }

5. Справа повинна бути розглянута у порядку скороченого
провадження протягом таких строків:

1) не пізніше наступного дня з дня надходження до суду заяви
відповідача про визнання позову;

2) не пізніше трьох днів з дня закінчення строку,
передбаченого частиною третьою цієї статті, якщо до суду не було
подано заперечення відповідача та за умови, що справа
розглядається судом за місцезнаходженням відповідача;

3) не пізніше трьох днів – у разі якщо протягом семи днів з
дня закінчення строку, передбаченого частиною третьою цієї статті,
до суду не надійшло заперечення відповідача та за умови, що справа
не розглядається судом за місцезнаходженням відповідача;

4) не пізніше п\’яти днів з дня подання відповідачем
заперечення проти позову.

6. У постанові, прийнятій у скороченому провадженні,
зазначаються:

1) дата, час та місце її прийняття;

2) найменування адміністративного суду, прізвище та ініціали
судді, який прийняв постанову;

3) ім\’я (найменування) сторін;

4) предмет адміністративного позову;

5) положення закону, якими суд керувався і на підставі яких
задоволено позов;

6) висновок суду по суті вимог;
{ Пункт 6 частини шостої статті 183-2 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 4054-VI ( 4054-17 ) від 17.11.2011 }

7) розподіл судових витрат;

8) обов\’язок відповідача виконати постанову негайно, крім
постанови в адміністративній справі, передбаченій пунктом 2
частини першої цієї статті;
{ Пункт 8 частини шостої статті 183-2 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 4054-VI ( 4054-17 ) від 17.11.2011 }

9) строк набрання постановою законної сили та порядок її
оскарження.

7. Постанова складається та підписується у день її прийняття,
а її копії не пізніше наступного дня надсилаються сторонам
рекомендованим листом із повідомленням.

8. Постанова за результатами скороченого провадження може
бути оскаржена сторонами в апеляційному порядку.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку також
іншими особами у зв\’язку з тим, що суд вирішив питання про їхні
права, свободи, інтереси чи обов\’язки.

Строк для подання апеляційної скарги стороною або іншою
особою, яка брала участь у справі, обчислюється з моменту
отримання копії постанови.

Апеляційні скарги у справах, передбачених пунктами 1, 2
частини першої цієї статті, розглядаються апеляційними судами в
порядку письмового провадження.

9. Постанова, прийнята у скороченому провадженні, крім
випадків її оскарження в апеляційному порядку, є остаточною.

10. У разі оскарження в апеляційному порядку постанови,
прийнятої у скороченому провадженні, судове рішення апеляційної
інстанції по такій справі є остаточним і оскарженню не підлягає.
{ Частина десята статті 183-2 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 4054-VI ( 4054-17 ) від 17.11.2011 }

11. Не допускається розгляд у порядку скороченого провадження
адміністративних справ, які належить розглядати колегією суддів, а
також адміністративних справ щодо правовідносин, пов\’язаних з
виборчим процесом чи процесом референдуму.
{ Статтю 183-2 доповнено частиною одинадцятою згідно із Законом
N 4054-VI ( 4054-17 ) від 17.11.2011 }
{ Главу 6 розділу III доповнено статтею 183-2 згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code