Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 183-5-187

Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 183-5-187

Стаття 183-5. Особливості провадження у справах
за адміністративними позовами з приводу
видворення іноземців та осіб без громадянства

1. Позовні заяви іноземців та осіб без громадянства щодо
оскарження рішень про їх видворення, а також позовні заяви органів
внутрішніх справ, органів охорони державного кордону або Служби
безпеки України про примусове видворення іноземців та осіб без
громадянства і затримання їх у зв\’язку з таким видворенням
подаються до окружного адміністративного суду за місцезнаходженням
відповідного органу внутрішніх справ, органу охорони державного
кордону або Служби безпеки України.

2. Адміністративні справи, передбачені частиною першою цієї
статті, вирішуються судом у місячний строк з дня надходження
позовної заяви, крім справ про затримання з метою забезпечення
можливості подальшого видворення, які розглядаються невідкладно.

3. Адміністративні справи, передбачені частиною першою цієї
статті, розглядаються судом за обов\’язкової участі сторін.

4. Судові рішення у визначених цією статтею адміністративних
справах у частині затримання іноземців та осіб без громадянства
підлягають негайному виконанню.

Копії судового рішення невідкладно видаються особам, які
брали участь у справі.

5. Судові рішення у визначених адміністративних справах
можуть бути оскаржені в апеляційному порядку в п\’ятиденний строк з
дня їх проголошення.

6. Суд апеляційної інстанції розглядає справу протягом п\’яти
днів з дня надходження апеляційної скарги.

7. Судові рішення у визначених цією статтею адміністративних
справах набирають законної сили після закінчення строку
апеляційного оскарження, а в разі їх оскарження – з моменту
проголошення судового рішення суду апеляційної інстанції.

8. Судові рішення (постанови, ухвали) першої інстанції після
їх перегляду в апеляційному порядку та судові рішення апеляційної
інстанції, прийняті за результатами розгляду апеляційної скарги,
можуть бути оскаржені в касаційному порядку.

9. Позовні заяви та апеляційні і касаційні скарги у справах,
передбачених частиною першою цієї статті, подаються до
адміністративного суду без сплати судового збору.
{ Розділ III доповнено статтею 183-5 згідно із Законом N 3796-VI
( 3796-17 ) від 22.09.2011 }

Розділ IV
ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ

Глава 1
АПЕЛЯЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

Стаття 184. Суд апеляційної інстанції

1. Судом апеляційної інстанції в адміністративних справах є
апеляційний адміністративний суд, у межах територіальної
юрисдикції якого знаходиться місцевий адміністративний суд
(місцевий загальний суд як адміністративний суд чи окружний
адміністративний суд), що ухвалив рішення.

2. У випадку, визначеному частиною шостою статті 177 цього
Кодексу, судом апеляційної інстанції є Вищий адміністративний суд
України.

Стаття 185. Право на апеляційне оскарження

1. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також
особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про
їхні права, свободи, інтереси чи обов\’язки, мають право оскаржити
в апеляційному порядку постанови суду першої інстанції повністю
або частково, крім випадків, встановлених цим Кодексом.
{ Частина перша статті 185 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

2. Ухвали суду першої інстанції можуть бути оскаржені в
апеляційному порядку окремо від постанови суду повністю або
частково у випадках, встановлених цим Кодексом. Заперечення на
інші ухвали можуть бути викладені в апеляційній скарзі на
постанову суду першої інстанції.

Стаття 186. Порядок і строки апеляційного оскарження

1. Апеляційна скарга подається до адміністративного суду
апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив
оскаржуване судове рішення. Копія апеляційної скарги одночасно
надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

2. Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції
подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі
застосування судом частини третьої статті 160 цього Кодексу, а
також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна
скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії
постанови.

Якщо суб\’єкта владних повноважень у випадках та порядку,
передбачених частиною четвертою статті 167 цього Кодексу, було
повідомлено про можливість отримання копії постанови суду
безпосередньо в суді, то десятиденний строк на апеляційне
оскарження постанови суду обчислюється з наступного дня після
закінчення п\’ятиденного строку з моменту отримання суб\’єктом
владних повноважень повідомлення про можливість отримання копії
постанови суду.
{ Положення частини другої статті 186 щодо скорочення
процесуальних строків звернення громадян до суду визнано
конституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду N 17-рп/2011
( v017p710-11 ) від 13.12.2011 }

3. Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції
подається протягом п\’яти днів з дня проголошення ухвали. У разі
якщо ухвалу було постановлено в письмовому провадженні або згідно
з частиною третьою статті 160 цього Кодексу, або без виклику
особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п\’яти
днів з дня отримання копії ухвали.
{ Частина третя статті 186 в редакції Закону N 4054-VI ( 4054-17 )
від 17.11.2011 }
{ Положення частини третьої статті 186 щодо скорочення
процесуальних строків звернення громадян до суду визнано
конституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду N 17-рп/2011
( v017p710-11 ) від 13.12.2011 }

{ Частину четверту статті 186 виключено на підставі Закону
N 4176-VI ( 4176-17 ) від 20.12.2011 }

{ Текст статті 186 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1545-VI ( 1545-17 ) від 23.06.2009; в редакції Закону N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

Стаття 187. Вимоги до апеляційної скарги

1. Апеляційна скарга подається у письмовій формі.

2. В апеляційній скарзі зазначаються:

1) найменування адміністративного суду апеляційної інстанції,
до якого подається скарга;

2) ім\’я (найменування), поштова адреса особи, яка подає
апеляційну скаргу, а також номер засобу зв\’язку, адреса
електронної пошти, якщо такі є;

3) вимоги особи, яка подає апеляційну скаргу, до суду
апеляційної інстанції;

4) обґрунтування вимог особи, яка подала апеляційну скаргу,
із зазначенням того, у чому полягає неправильність чи неповнота
дослідження доказів і встановлення обставин у справі та (або)
застосування норм права;

5) у разі необхідності – клопотання особи, яка подає
апеляційну скаргу, про витребування нових доказів, про виклик
свідків тощо;

6) перелік матеріалів, які додаються.

3. В апеляційній скарзі зазначається, чи бажає особа взяти
участь у судовому засіданні суду апеляційної інстанції, чи просить
суд розглянути справу за її відсутності.

4. Якщо в апеляційній скарзі наводяться нові докази, які не
були надані суду першої інстанції, то у ній зазначається причина,
з якої ці докази не були надані.

5. Апеляційна скарга підписується особою, яка її подає, або
її представником, який додає оформлений належним чином документ
про свої повноваження, якщо цей документ не подавався раніше. В
апеляційній скарзі зазначається дата її подання.

6. До апеляційної скарги додаються її копії відповідно до
кількості осіб, які беруть участь у справі. До апеляційної скарги
додається документ про сплату судового збору, а також копії
доданих до неї письмових матеріалів відповідно до кількості осіб,
які беруть участь у справі.
{ Стаття 187 в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 ) від
07.07.2010 }

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code