Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 188-192

Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 188-192

Стаття 188. Дії суду першої інстанції після
одержання апеляційних скарг

1. Суд першої інстанції через три дні після закінчення строку
на подання апеляційної скарги надсилає її разом зі справою до
адміністративного суду апеляційної інстанції.
{ Частина перша статті 188 в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 )
від 07.07.2010 }

2. Апеляційні скарги, що надійшли після направлення справи до
адміністративного суду апеляційної інстанції, не пізніше
наступного дня після їх надходження направляються до
адміністративного суду апеляційної інстанції.

3. Якщо подано апеляційну скаргу на ухвалу суду першої
інстанції, яка не перешкоджає провадженню у справі, то суд першої
інстанції, не зупиняючи провадження, направляє до
адміністративного суду апеляційної інстанції апеляційну скаргу та
копії матеріалів справи, що необхідні для розгляду такої скарги.
Після закінчення апеляційного провадження всі матеріали цього
провадження приєднуються до матеріалів адміністративної справи.
{ Статтю 188 доповнено частиною третьою згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

Стаття 189. Прийняття апеляційної скарги судом
апеляційної інстанції

1. Адміністративна справа реєструється у день її надходження
до адміністративного суду апеляційної інстанції в порядку,
встановленому частиною третьою статті 15-1 цього Кодексу, та не
пізніше наступного дня передається судді-доповідачу.
{ Частина перша статті 189 в редакції Закону N 1475-VI ( 1475-17 )
від 05.06.2009 }

2. Отримавши апеляційну скаргу, суддя-доповідач протягом
трьох днів перевіряє її відповідність вимогам статті 187 цього
Кодексу і за відсутності перешкод постановляє ухвалу про відкриття
апеляційного провадження.

3. До апеляційної скарги, яка не оформлена відповідно до
вимог, встановлених статтею 187 цього Кодексу, застосовуються
правила статті 108 цього Кодексу.
{ Статтю 189 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010; в редакції Закону N 4176-VI
( 4176-17 ) від 20.12.2011 }

4. Апеляційна скарга залишається без руху також у випадку,
якщо вона подана після закінчення строків, установлених
статтею 186 цього Кодексу, і особа, яка її подала, не порушує
питання про поновлення цього строку, або якщо підстави, вказані
нею у заяві, визнані неповажними. При цьому протягом тридцяти днів
з моменту отримання ухвали про залишення апеляційної скарги без
руху особа має право звернутися до суду апеляційної інстанції з
заявою про поновлення строків або вказати інші підстави для
поновлення строку.

Якщо заяву не буде подано особою в зазначений строк або
вказані нею підстави для поновлення строку апеляційного оскарження
будуть визнані неповажними, суддя-доповідач відмовляє у відкритті
апеляційного провадження.

Незалежно від поважності причини пропуску строку апеляційного
оскарження суд апеляційної інстанції відмовляє у відкритті
апеляційного провадження у разі, якщо апеляційна скарга прокурора,
органу державної влади, органу місцевого самоврядування чи іншого
суб\’єкта владних повноважень подана після спливу одного року з
моменту оголошення оскаржуваного судового рішення.
{ Статтю 189 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010; в редакції Закону N 4176-VI
( 4176-17 ) від 20.12.2011 }

5. Суддя-доповідач відмовляє у відкритті апеляційного
провадження у справі також у випадках, якщо:

1) справа не підлягає апеляційному розгляду у порядку
адміністративного судочинства;

2) є ухвала про закриття апеляційного провадження у зв\’язку з
відмовою особи від апеляційної скарги;

3) є ухвала про відмову у задоволенні апеляційної скарги цієї
особи або про відмову у відкритті апеляційного провадження за
апеляційною скаргою.
{ Частина п\’ята статті 189 в редакції Закону N 4176-VI ( 4176-17 )
від 20.12.2011 }

6. Копія ухвали про повернення апеляційної скарги або відмову
у відкритті апеляційного провадження разом із доданими до скарги
матеріалами направляються особі, яка подавала апеляційну скаргу, а
апеляційна скарга залишається у справі. Іншим особам, які беруть
участь у справі, надсилається копія відповідної ухвали.
{ Статтю 189 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

7. Ухвали про повернення апеляційної скарги або про відмову
у відкритті апеляційного провадження можуть бути оскаржені у
касаційному порядку.
{ Статтю 189 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 4176-VI
( 4176-17 ) від 20.12.2011 }

Стаття 190. Підготовка справи до апеляційного розгляду

1. Суддя-доповідач протягом десяти днів після відкриття
апеляційного провадження:

1) з\’ясовує склад учасників адміністративного процесу;

2) надсилає копії ухвали про відкриття апеляційного
провадження особам, які беруть участь у справі, разом з копією
апеляційної скарги, інформацією про їхні права та обов\’язки і
встановлює строк, протягом якого можуть бути подані заперечення на
апеляційну скаргу; { Пункт 2 частини першої статті 190 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

3) з\’ясовує обставини, на які посилаються особи, що беруть
участь у справі, як на підставу своїх вимог і заперечень;

4) з\’ясовує, які обставини визнаються та які заперечуються
особами, що беруть участь у справі;

5) пропонує особам, що беруть участь у справі, подати нові
докази, на які вони посилаються, або витребовує їх за клопотанням
особи, що подала апеляційну скаргу, або з власної ініціативи;

6) вирішує інші письмово заявлені клопотання осіб, які беруть
участь у справі;

7) вирішує питання про можливість письмового провадження за
наявними у справі матеріалами у суді апеляційної інстанції;
{ Пункт 7 частини першої статті 190 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

8) вирішує інші питання, необхідні для апеляційного розгляду
справи.

2. Усі судові рішення, ухвалені суддею-доповідачем під час
підготовки справи до апеляційного розгляду, викладаються у формі
ухвали. Копії ухвал надсилаються особам, які беруть участь у
справі.

3. Після проведення підготовчих дій суддя-доповідач призначає
справу до апеляційного розгляду.
{ Частина третя статті 190 в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 )
від 07.07.2010 }

Стаття 191. Заперечення на апеляційну скаргу

1. Особи, які беруть участь у справі, мають право подати до
адміністративного суду апеляційної інстанції заперечення на
апеляційну скаргу в письмовій формі протягом встановленого судом
апеляційної інстанції строку.

2. Заперечення на апеляційну скаргу містить:

1) найменування адміністративного суду апеляційної інстанції;

2) ім\’я (найменування), поштову адресу особи, яка подає
заперечення на апеляційну скаргу, а також номер засобу зв\’язку,
адресу електронної пошти, якщо такі є;

3) номер адміністративної справи в адміністративному суді
апеляційної інстанції, якщо він повідомлений судом апеляційної
інстанції;

4) обґрунтування заперечень щодо змісту і вимог апеляційної
скарги;

5) у разі необхідності – клопотання особи, яка подає
заперечення на апеляційну скаргу;

6) перелік матеріалів, які додаються.

3. У запереченні на апеляційну скаргу зазначається, чи особа
бажає взяти участь у судовому засіданні суду апеляційної
інстанції, чи просить суд розглянути справу за її відсутності.

4. Заперечення на апеляційну скаргу підписується особою, що
його подає, або її представником, який додає оформлений належним
чином документ про свої повноваження, якщо це не було зроблено в
суді першої інстанції.

Стаття 192. Приєднання до апеляційної скарги

1. Особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не
брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права,
свободи, інтереси чи обов\’язки, у будь-який час до закінчення
апеляційного розгляду мають право приєднатися до апеляційної
скарги, підтримавши її вимоги.

2. До заяви про приєднання до апеляційної скарги додається
документ про сплату судового збору.
{ Частина друга статті 192 в редакції Закону N 3674-VI ( 3674-17 )
від 08.07.2011 }

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code