Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 193-198

Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 193-198

Стаття 193. Доповнення, зміна, відкликання апеляційної
скарги чи відмова від неї

1. Особа, яка подала апеляційну скаргу, має право доповнити
чи змінити її протягом строку на апеляційне оскарження,
обґрунтувавши необхідність таких змін чи доповнень.

2. Особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відкликати
її до початку розгляду справи судом апеляційної інстанції, а друга
сторона має право визнати апеляційну скаргу обґрунтованою в
повному обсязі чи в певній частині.

3. При відкликанні апеляційної скарги суддя-доповідач, який
здійснював підготовку даної справи до апеляційного розгляду,
постановляє ухвалу про повернення скарги.

4. Особа, яка подала апеляційну скаргу, має право протягом
усього часу розгляду справи відмовитися від неї повністю або
частково. Питання про прийняття відмови від апеляційної скарги і
закриття у зв\’язку з цим апеляційного провадження вирішується
судом апеляційної інстанції, що розглядає справу, в судовому
засіданні за участі сторін та інших осіб, які беруть участь у
справі. Про прийняття відмови від скарги та закриття у зв\’язку з
цим апеляційного провадження суд постановляє ухвалу. Повторне
апеляційне оскарження рішення, ухвали суду першої інстанції з тих
самих підстав не допускається.
{ Стаття 193 в редакції Закону N 3719-VI ( 3719-17 ) від
08.09.2011 }

Стаття 194. Відмова позивача від адміністративного
позову, примирення сторін під час апеляційного
провадження

1. Позивач може відмовитися від адміністративного позову, а
сторони можуть примиритися у будь-який час до закінчення
апеляційного розгляду.

2. У разі відмови від адміністративного позову або примирення
сторін суд апеляційної інстанції постановляє ухвалу відповідно до
вимог статей 112 і 113 цього Кодексу.

Стаття 195. Межі перегляду судом апеляційної інстанції

1. Суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду
першої інстанції в межах апеляційної скарги. Суд апеляційної
інстанції може вийти за межі доводів апеляційної скарги в разі
встановлення під час апеляційного провадження порушень, допущених
судом першої інстанції, які призвели до неправильного вирішення
справи.

2. Суд апеляційної інстанції може дослідити докази, які не
досліджувалися у суді першої інстанції, з власної ініціативи або
за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, якщо визнає
обґрунтованим ненадання їх до суду першої інстанції або
необґрунтованим відхилення їх судом першої інстанції. Суд
апеляційної інстанції може дослідити також докази, які
досліджувалися судом першої інстанції з порушенням вимог цього
Кодексу.
{ Частина друга статті 195 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

3. Суд апеляційної інстанції може встановити нові обставини,
якщо вони не встановлювалися судом першої інстанції у зв\’язку із
неправильним застосуванням норм матеріального права.
{ Статтю 195 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

4. Суд апеляційної інстанції не може розглядати позовні
вимоги, що не були заявлені в суді першої інстанції.

Стаття 195-1. Строк розгляду апеляційної скарги

1. Апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції має
бути розглянута протягом одного місяця з дня постановлення ухвали
про відкриття апеляційного провадження, а апеляційна скарга на
ухвалу суду першої інстанції – протягом п\’ятнадцяти днів з дня
постановлення ухвали про відкриття апеляційного провадження.

2. У виняткових випадках апеляційний суд за клопотанням
сторони та з урахуванням особливостей розгляду справи може
продовжити строк розгляду справи, але не більш як на п\’ятнадцять
днів, про що постановляє ухвалу.
{ Кодекс доповнено статтю 195-1 згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

Стаття 196. Апеляційний розгляд справи у судовому засіданні

1. Апеляційний розгляд здійснюється колегією суддів у складі
трьох суддів за правилами розгляду справи судом першої інстанції з
урахуванням особливостей, встановлених цією главою.

2. Після відкриття судового засідання і вирішення клопотань
осіб, які беруть участь у справі, суддя-доповідач доповідає в
необхідному обсязі зміст судового рішення, що оскаржується,
апеляційної скарги та заперечень на неї.

3. Для надання пояснень, а також у судових дебатах першій
надається слово особі, що подала апеляційну скаргу. Якщо
апеляційні скарги подали обидві сторони, першим дає пояснення
позивач. За ними дають пояснення і виступають у дебатах особи, які
приєдналися до апеляційної скарги, а потім – інші особи, які
беруть участь у справі.

4. Неприбуття у судове засідання сторін або інших осіб, які
беруть участь у справі, належним чином повідомлених про дату, час
і місце апеляційного розгляду, не перешкоджає судовому розгляду
справи. Якщо суд апеляційної інстанції визнав обов\’язковою участь
у судовому засіданні осіб, які беруть участь у справі, а вони не
прибули, суд апеляційної інстанції може відкласти апеляційний
розгляд справи.

5. Після закінчення перевірки підстав для апеляційного
перегляду колегія суддів виходить до нарадчої кімнати для
ухвалення судового рішення.
{ Частина п\’ята статті 196 в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 )
від 07.07.2010 }

Стаття 197. Апеляційний розгляд справи в порядку
письмового провадження за наявними у справі
матеріалами
{ Назва статті 197 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

1. Суд апеляційної інстанції може розглянути справу в порядку
письмового провадження за наявними у справі матеріалами, якщо
справу може бути вирішено на основі наявних у ній доказів, у разі:

1) відсутності клопотань від усіх осіб, які беруть участь у
справі, про розгляд справи за їх участю;

2) неприбуття жодної з осіб, які беруть участь у справі, у
судове засідання, хоча вони були належним чином повідомлені про
дату, час і місце судового засідання;

3) подання апеляційної скарги на рішення суду першої
інстанції, які прийняті у порядку скороченого провадження за
результатами розгляду справ, передбачених пунктами 1, 2 частини
першої статті 183-2.
{ Частина перша статті 197 в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 )
від 07.07.2010 }

2. Якщо під час письмового провадження за наявними у справі
матеріалами суд апеляційної інстанції дійде висновку про те, що
справу необхідно розглядати у судовому засіданні, то він призначає
її до апеляційного розгляду в судовому засіданні.
{ Частина друга статті 197 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

3. Якщо справа була розглянута в порядку письмового
провадження за наявними у справі матеріалами, то копія рішення
суду апеляційної інстанції надсилається особам, які беруть участь
у справі, протягом трьох днів з моменту підписання постанови або
ухвали суду апеляційної інстанції.
{ Частина третя статті 197 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

Стаття 198. Повноваження суду апеляційної інстанції
за наслідками розгляду апеляційної скарги на
постанову суду

1. За наслідками розгляду апеляційної скарги на постанову
суду першої інстанції суд апеляційної інстанції має право:

1) залишити апеляційну скаргу без задоволення, а постанову
суду – без змін;

2) змінити постанову суду;

3) скасувати її та прийняти нову постанову суду;

4) скасувати постанову суду і залишити позовну заяву без
розгляду або закрити провадження у справі;

5) визнати постанову суду нечинною і закрити провадження у
справі.

{ Пункт 6 частини першої статті 198 виключено на підставі
Закону N 4054-VI ( 4054-17 ) від 17.11.2011 }

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code