Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 207-213

Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 207-213

Стаття 207. Зміст постанови суду апеляційної інстанції

1. Постанова суду апеляційної інстанції складається з:

1) вступної частини із зазначенням:

дати і місця її прийняття;

найменування адміністративного суду апеляційної інстанції,
прізвищ та ініціалів суддів і секретаря судового засідання;

імен (найменувань) осіб, які беруть участь у справі;

2) описової частини із зазначенням:

короткого змісту позовних вимог і постанови суду першої
інстанції;

короткого змісту вимог апеляційної скарги;

узагальнених доводів особи, яка подала апеляційну скаргу;

узагальненого викладу позиції інших осіб, які беруть участь у
справі;

встановлених судом першої інстанції обставин;

3) мотивувальної частини із зазначенням:

встановлених судом апеляційної інстанції обставин із
посиланням на докази, а також мотивів неврахування окремих
доказів;

мотивів, з яких суд апеляційної інстанції виходив при
прийнятті постанови, і положення закону, яким він керувався;

4) резолютивної частини із зазначенням:

висновку суду апеляційної інстанції по суті вимог апеляційної
скарги і позовних вимог;

розподілу судових витрат;

строку і порядку набрання постановою законної сили та її
оскарження;

встановленого судом строку для подання суб\’єктом владних
повноважень – відповідачем до суду першої інстанції звіту про
виконання постанови, якщо вона вимагає вчинення певних дій.
{ Пункт 4 частини першої статті 207 доповнено абзацом п\’ятим
згідно із Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

Стаття 208. Окрема ухвала суду апеляційної інстанції

1. Суд апеляційної інстанції у випадках і в порядку,
встановлених статтею 166 цього Кодексу, може постановити окрему
ухвалу.

{ Частину другу статті 208 виключено на підставі Закону
N 4054-VI ( 4054-17 ) від 17.11.2011 }

Стаття 209. Повернення адміністративної справи

1. Після закінчення апеляційного провадження справа не пізніш
як у семиденний строк направляється до адміністративного суду
першої інстанції, який її розглянув.

2. У разі прийняття постанови або ухвали суду апеляційної
інстанції в порядку письмового провадження справа повертається до
адміністративного суду першої інстанції невідкладно після набрання
постановою або ухвалою суду апеляційної інстанції законної сили.
{ Статтю 209 доповнено частиною другою згідно із Законом N 4054-VI
( 4054-17 ) від 17.11.2011 }

Глава 2
КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

Стаття 210. Суд касаційної інстанції

1. Судом касаційної інстанції в адміністративних справах є
Вищий адміністративний суд України.

Стаття 211. Право на касаційне оскарження

1. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також
особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про
їхні права, свободи, інтереси та обов\’язки, мають право оскаржити
в касаційному порядку судові рішення суду першої інстанції після
їх перегляду в апеляційному порядку, а також судові рішення суду
апеляційної інстанції повністю або частково, крім випадків,
передбачених цим Кодексом.
{ Частина перша статті 211 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

2. Ухвали суду першої інстанції після їх перегляду в
апеляційному порядку, а також ухвали суду апеляційної інстанції
можуть бути оскаржені в касаційному порядку, якщо вони
перешкоджають подальшому провадженню у справі. Заперечення проти
інших ухвал можуть бути включені до касаційної скарги на судове
рішення, ухвалене за наслідками апеляційного провадження.

3. Підставами касаційного оскарження є порушення судом норм
матеріального чи процесуального права.

Стаття 212. Порядок і строки касаційного оскарження

1. Касаційна скарга подається безпосередньо до
адміністративного суду касаційної інстанції.

2. Касаційна скарга на судові рішення подається протягом
двадцяти днів після набрання законної сили судовим рішенням суду
апеляційної інстанції, крім випадків, передбачених цим Кодексом, а
в разі складення постанови в повному обсязі відповідно до
статті 160 цього Кодексу – з дня складення постанови в повному
обсязі.
{ Частина друга статті 212 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }
{ Положення частини другої статті 212 щодо скорочення
процесуальних строків звернення громадян до суду визнано
конституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду N 17-рп/2011
( v017p710-11 ) від 13.12.2011 }

{ Частину третю статті 212 виключено на підставі Закону
N 4176-VI ( 4176-17 ) від 20.12.2011 }

Стаття 213. Вимоги до касаційної скарги

1. Касаційна скарга подається в письмовій формі.

2. У касаційній скарзі зазначаються:

1) найменування адміністративного суду касаційної інстанції;

2) ім\’я (найменування), поштова адреса особи, яка подає
касаційну скаргу, та осіб, які беруть участь у справі, а також їх
номери засобу зв\’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;
{ Пункт 2 частини другої статті 213 в редакції Закону N 3550-IV
( 3550-15 ) від 16.03.2006 }

3) судові рішення, що оскаржуються;

4) обґрунтування вимог особи, що подає касаційну скаргу, із
зазначенням того, у чому полягає порушення норм матеріального чи
процесуального права;

5) вимоги особи, що подає касаційну скаргу, до суду
касаційної інстанції;

6) у разі необхідності – клопотання особи, що подає касаційну
скаргу;

7) перелік матеріалів, які додаються.

3. Касаційна скарга може містити клопотання особи про розгляд
справи за її участю. За відсутності такого клопотання вважається,
що особа не бажає взяти участь у судовому засіданні суду
касаційної інстанції.

4. Касаційна скарга підписується особою, яка її подає, або її
представником, який додає оформлений належним чином документ про
свої повноваження.
{ Частина четверта статті 213 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3550-IV ( 3550-15 ) від 16.03.2006 }

5. До касаційної скарги додаються документ про сплату
судового збору, а також копії касаційної скарги відповідно до
кількості осіб, які беруть участь у справі, та копії оскаржуваних
рішень судів першої та апеляційної інстанцій.
{ Частина п\’ята статті 213 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3550-IV ( 3550-15 ) від 16.03.2006 }

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code