Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 214-216

Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 214-216

Стаття 214. Прийняття касаційної скарги судом
касаційної інстанції

1. Касаційна скарга реєструється у день її надходження до
адміністративного суду касаційної інстанції в порядку,
встановленому частиною третьою статті 15-1 цього Кодексу, та не
пізніше наступного дня передається судді-доповідачу.
{ Частина перша статті 214 в редакції Закону N 1475-VI ( 1475-17 )
від 05.06.2009 }

2. Отримавши касаційну скаргу, оформлену відповідно до вимог
статті 213 цього Кодексу, суддя-доповідач у дводенний строк
вирішує питання про відкриття касаційного провадження, про що
постановляє відповідну ухвалу, та витребовує справу, яка має бути
надіслана до суду касаційної інстанції протягом п\’яти днів з дня
отримання відповідної ухвали.
{ Частина друга статті 214 в редакції Законів N 3550-IV
( 3550-15 ) від 16.03.2006, N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

3. До касаційної скарги, яка не оформлена відповідно до
вимог, встановлених статтею 213 цього Кодексу, застосовуються
правила статті 108 цього Кодексу.
{ Частина статті 214 в редакції Законів N 3550-IV ( 3550-15 ) від
16.03.2006, N 4176-VI ( 4176-17 ) від 20.12.2011 }

4. Касаційна скарга залишається без руху також у випадку,
якщо вона подана після закінчення строків, встановлених
статтею 212 цього Кодексу, і особа, яка її подала, не порушує
питання про поновлення цього строку, або якщо підстави, вказані
нею у заяві, визнані неповажними. При цьому протягом тридцяти днів
з моменту отримання ухвали про залишення касаційної скарги без
руху особа має право звернутися до суду касаційної інстанції з
заявою про поновлення строків або вказати інші підстави для
поновлення строку.

Якщо заяву не буде подано особою в зазначений строк або
вказані нею підстави для поновлення строку касаційного оскарження
визнані неповажними, суддя-доповідач відмовляє у відкритті
касаційного провадження.

Незалежно від поважності причини пропуску строку касаційного
оскарження суд касаційної інстанції відмовляє у відкритті
касаційного провадження у разі, якщо касаційна скарга прокурора,
органу державної влади, органу місцевого самоврядування чи іншого
суб\’єкта владних повноважень подана після спливу одного року з
моменту набрання оскаржуваним судовим рішенням законної сили.
{ Частина статті 214 в редакції Закону N 4176-VI ( 4176-17 ) від
20.12.2011 }

5. Суддя-доповідач відмовляє у відкритті касаційного
провадження у справі також у випадках, якщо: { Абзац перший
частини п\’ятої статті 214 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4176-VI ( 4176-17 ) від 20.12.2011 }

1) справа не підлягає касаційному розгляду у порядку
адміністративного судочинства;

2) справа не переглядалася в апеляційному порядку;

3) є ухвала про закриття касаційного провадження у зв\’язку з
відмовою цієї особи від касаційної скарги на це саме судове
рішення;

4) є ухвала про відмову у задоволенні касаційної скарги цієї
особи або про відмову у відкритті касаційного провадження за
касаційною скаргою на це саме судове рішення;
{ Пункт 4 частини четвертої статті 214 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

5) касаційна скарга є необґрунтованою і викладені в ній
доводи не викликають необхідності перевірки матеріалів справи.
{ Частину статті 214 доповнено пунктом 5 згідно із Законом N
4054-VI ( 4054-17 ) від 17.11.2011 }
{ Частина статті 214 в редакції Закону N 3550-IV ( 3550-15 ) від
16.03.2006 }

6. Копія ухвали про повернення касаційної скарги або про
відмову у відкритті касаційного провадження разом з доданими до
скарги матеріалами направляються особі, яка подавала касаційну
скаргу, а касаційна скарга залишається у суді касаційної
інстанції.
{ Частина статті 214 в редакції Закону N 3550-IV ( 3550-15 ) від
16.03.2006 }

{ Частину сьому статті 214 виключено на підставі Закону
N 4176-VI ( 4176-17 ) від 20.12.2011 }

Стаття 214-1. Строки розгляду касаційної скарги

1. Касаційна скарга має бути розглянута протягом одного
місяця з дня одержання судом касаційної інстанції адміністративної
справи.
{ Кодекс доповнено статтею 214-1 згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

Стаття 215. Підготовка справи до касаційного розгляду

1. Суддя-доповідач протягом десяти днів після відкриття
касаційного провадження:

1) з\’ясовує склад осіб, які беруть участь у справі;

2) надсилає копії ухвали про відкриття касаційного
провадження особам, які беруть участь у справі, разом з копіями
касаційної скарги, інформацією про їхні права та обов\’язки і
встановлює строк, протягом якого можуть бути подані заперечення на
касаційну скаргу;

3) вирішує письмово заявлені клопотання осіб, які беруть
участь у справі;

4) вирішує питання про можливість попереднього розгляду
справи або письмового провадження за наявними у справі матеріалами
у суді касаційної інстанції; { Пункт 4 частини першої статті 215
із змінами, внесеними згідно із Законами N 3550-IV ( 3550-15 ) від
16.03.2006, N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

5) вирішує питання про зупинення виконання судових рішень,
які оскаржуються;

6) вирішує інші питання, необхідні для касаційного розгляду
справи.

2. Усі рішення, ухвалені суддею-доповідачем під час
підготовки справи до касаційного розгляду, викладаються у формі
ухвали. Копії ухвал надсилаються особам, які беруть участь у
справі.

3. Після проведення підготовчих дій суддя-доповідач призначає
справу до касаційного розгляду у судовому засіданні чи у порядку
письмового провадження за наявними у справі матеріалами.
{ Частина третя статті 215 в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 )
від 07.07.2010 }

Стаття 216. Заперечення на касаційну скаргу

1. Особи, які беруть участь у справі, мають право подати до
суду касаційної інстанції заперечення на касаційну скаргу в
письмовій формі протягом встановленого судом касаційної інстанції
строку.

2. Заперечення на касаційну скаргу містить:

1) найменування адміністративного суду касаційної інстанції;

2) ім\’я (найменування), поштову адресу особи, яка подає
заперечення на касаційну скаргу, а також номер засобу зв\’язку,
адресу електронної пошти, якщо такі є;

3) номер адміністративної справи в суді касаційної інстанції,
якщо він повідомлений судом касаційної інстанції;

4) обґрунтування заперечень щодо змісту і вимог касаційної
скарги;

5) у разі необхідності – клопотання особи, яка подає
заперечення на касаційну скаргу.

3. Заперечення на касаційну скаргу може містити клопотання
особи про розгляд справи за її участю. За відсутності такого
клопотання вважається, що особа не бажає взяти участь у судовому
засіданні суду касаційної інстанції.

4. Заперечення на касаційну скаргу підписується особою, яка
його подає, або її представником, який додає оформлений належним
чином документ про свої повноваження, якщо це не було зроблено в
судах першої або апеляційної інстанції.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code