Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 217-222

Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 217-222

Стаття 217. Приєднання до касаційної скарги

1. Особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не
брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права,
свободи, інтереси чи обов\’язки, у будь-який час до закінчення
касаційного розгляду мають право приєднатися до касаційної скарги,
підтримавши її вимоги.

2. До заяви про приєднання до касаційної скарги додається
документ про сплату судового збору.
{ Частина друга статті 217 в редакції Закону N 3674-VI ( 3674-17 )
від 08.07.2011 }

3. Заява про приєднання до касаційної скарги може містити
клопотання особи про розгляд справи за її участю. За відсутності
такого клопотання вважається, що особа не бажає взяти участь у
судовому засіданні суду касаційної інстанції.

Стаття 218. Доповнення, зміна, відкликання касаційної скарги
чи відмова від неї

1. Особа, яка подала касаційну скаргу, має право доповнити чи
змінити її протягом строку на касаційне оскарження, обґрунтувавши
необхідність таких змін чи доповнень.

2. Особа, яка подала касаційну скаргу, має право відкликати
її до початку розгляду справи судом касаційної інстанції.

3. При відкликанні касаційної скарги суддя-доповідач, який
здійснював підготовку даної справи до касаційного розгляду,
постановляє ухвалу про повернення скарги.

4. Особа, яка подала касаційну скаргу, має право відмовитися
від неї до закінчення касаційного провадження. Про прийняття
відмови від касаційної скарги та закриття касаційного провадження
суд постановляє ухвалу у судовому засіданні за участі сторін та
інших осіб, які беруть участь у справі.

5. У разі закриття касаційного провадження у зв\’язку з
відмовою від касаційної скарги повторне оскарження цих рішень,
ухвал цією особою не допускається.
{ Стаття 218 в редакції Закону N 3719-VI ( 3719-17 ) від
08.09.2011 }

Стаття 219. Відмова позивача від адміністративного
позову, примирення сторін під час касаційного
провадження

1. Позивач може відмовитися від адміністративного позову, а
сторони можуть примиритися у будь-який час до закінчення
касаційного розгляду.

2. У разі відмови від адміністративного позову або примирення
сторін суд касаційної інстанції постановляє ухвалу відповідно до
вимог статей 112 і 113 цього Кодексу.

Стаття 220. Межі перегляду судом касаційної інстанції

1. Суд касаційної інстанції перевіряє правильність
застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм
матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин у
справі і не може досліджувати докази, встановлювати та визнавати
доведеними обставини, що не були встановлені в судовому рішенні,
та вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу.

2. Суд касаційної інстанції переглядає судові рішення судів
першої та апеляційної інстанцій у межах касаційної скарги, але при
цьому може встановлювати порушення норм матеріального чи
процесуального права, на які не було посилання в касаційній
скарзі.

3. Суд касаційної інстанції не може розглядати позовні вимоги
осіб, які беруть участь у справі, що не були заявлені у суді
першої інстанції.

Стаття 220-1. Попередній розгляд справи

1. Попередній розгляд справи має бути проведений протягом
п\’яти днів після складення доповіді суддею-доповідачем без
повідомлення осіб, які беруть участь у справі.

2. У попередньому судовому засіданні суддя-доповідач
доповідає колегії суддів про обставини, необхідні для ухвалення
судового рішення судом касаційної інстанції.

3. Суд касаційної інстанції відхиляє касаційну скаргу і
залишає рішення без змін, якщо відсутні підстави для скасування
судового рішення.

4. Суд касаційної інстанції скасовує судове рішення за
наявності підстав, які тягнуть за собою обов\’язкове скасування
судового рішення.

5. Суд касаційної інстанції призначає справу до розгляду у
судовому засіданні за відсутності підстав, встановлених частиною
третьою або четвертою цієї статті. Справа призначається до
розгляду у судовому засіданні, якщо хоч один суддя із складу суду
дійшов такого висновку. Про призначення справи до розгляду у
судовому засіданні постановляється ухвала, яка підписується всім
складом суду.
{ Кодекс доповнено статтею 220-1 згідно із Законом N 3550-IV
( 3550-15 ) від 16.03.2006 }

Стаття 221. Касаційний розгляд справи у судовому засіданні

1. Касаційний розгляд здійснюється колегією суддів у складі
не менше трьох суддів за правилами розгляду справи судом першої
інстанції з урахуванням особливостей, встановлених цією главою.
{ Частина перша статті 221 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4054-VI ( 4054-17 ) від 17.11.2011 }

2. Після відкриття судового засідання і вирішення клопотань
осіб, які беруть участь у справі, суддя-доповідач доповідає в
необхідному обсязі зміст судових рішень, що оскаржуються,
касаційної скарги та заперечень на неї.

3. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, дають
свої пояснення. Першою дає пояснення особа, яка подала касаційну
скаргу. Якщо касаційні скарги подали обидві сторони, першим дає
пояснення позивач. За ними пояснення дають особи, які приєдналися
до касаційної скарги, а потім – інші особи, які беруть участь у
справі. Суд може обмежити тривалість пояснень, встановивши для
всіх осіб, які беруть участь у справі, рівний проміжок часу, про
що оголошується на початку судового засідання.

4. Неприбуття сторін або інших осіб, які беруть участь у
справі, належним чином повідомлених про дату, час і місце
касаційного розгляду, не перешкоджає судовому розгляду справи.

Стаття 222. Касаційний розгляд справи в порядку
письмового провадження за наявними у справі
матеріалами
{ Назва статті 222 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

1. Суд касаційної інстанції може розглянути справу в порядку
письмового провадження за наявними у справі матеріалами у разі:

1) відсутності клопотань усіх осіб, які беруть участь у
справі, про розгляд справи за їх участю;

2) неприбуття жодної з осіб, які беруть участь у справі, у
судове засідання, хоча вони були належним чином повідомлені про
дату, час і місце судового засідання.
{ Частина перша статті 222 в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 )
від 07.07.2010 }

2. Якщо справа була розглянута в порядку письмового
провадження за наявними у справі матеріалами, то копія постанови
або ухвали суду касаційної інстанції надсилається особам, які
беруть участь у справі, протягом трьох днів з моменту підписання
постанови або ухвали суду касаційної інстанції.
{ Частина друга статті 222 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code