Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 240-1-244

Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 240-1-244

Стаття 240-1. Підготовка справи до розгляду
у Верховному Суді України

1. Ухвала про допуск справи до провадження разом із заявою
про перегляд судового рішення та доданими до неї документами
реєструється у день її надходження в порядку, встановленому
частиною третьою статті 15-1 цього Кодексу, та не пізніше
наступного дня передається судді-доповідачу. Суддя-доповідач
протягом трьох днів постановляє ухвалу про відкриття провадження у
справі та надсилає її копії особам, які беруть участь у справі.
{ Частина перша статті 240-1 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3932-VI ( 3932-17 ) від 20.10.2011 }

2. Суддя-доповідач протягом п\’ятнадцяти днів з дня відкриття
провадження здійснює підготовку справи до розгляду Верховним Судом
України, для чого:

1) виносить ухвалу про витребування матеріалів справи та
направляє її до відповідного суду;

2) визначає порядок розгляду справи (у відкритому судовому
засіданні або в порядку письмового провадження за наявними у
справі матеріалами);

2-1) вирішує питання про поновлення строку для подання заяви
про перегляд судового рішення або про залишення заяви без
розгляду, якщо таке питання не розглядалося у Вищому
адміністративному суді України;
{ Частину другу статті 240-1 доповнено пунктом 2-1 згідно із
Законом N 3932-VI ( 3932-17 ) від 20.10.2011 }

3) вирішує питання про зупинення виконання відповідних
судових рішень;

4) доручає відповідним фахівцям науково-консультативної ради
при Верховному Суді України підготувати науковий висновок щодо
норми матеріального права, яка неоднаково застосована судом
(судами) касаційної інстанції у подібних правовідносинах;

5) визначає органи державної влади, представники яких можуть
дати пояснення в суді щодо суті правового регулювання цієї норми
закону та дає розпорядження про їх виклик до суду;

6) здійснює інші заходи, необхідні для вирішення питання про
усунення розбіжностей у застосуванні норми матеріального права.

3. За результатами проведення підготовчих дій суддя-доповідач
готує доповідь та постановляє ухвалу про закінчення підготовки та
призначення справи до розгляду Верховним Судом України.

Стаття 241. Порядок розгляду справи Верховним Судом України

1. У Верховному Суді України справа про перегляд судового
рішення з підстави неоднакового застосування судом касаційної
інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що потягло
ухвалення різних за змістом судових рішень, розглядається на
засіданні Судової палати в адміністративних справах Верховного
Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на
ньому не менше двох третин суддів від складу Судової палати в
адміністративних справах Верховного Суду України.

Якщо судове рішення в адміністративній справі оскаржується з
підстав неоднакового застосування одних і тих самих норм
матеріального права судами касаційної інстанції різної юрисдикції,
справа розглядається на спільному засіданні судових палат
Верховного Суду України, до складу яких входять судді відповідної
спеціалізованої юрисдикції. Засідання є правомочним за умови
присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального
складу відповідних судових палат Верховного Суду України.
{ Частина перша статті 241 в редакції Закону N 3932-VI ( 3932-17 )
від 20.10.2011 }

2. Справа про перегляд судового рішення з підстави,
встановленої пунктом 2 частини першої статті 237 цього Кодексу,
розглядається на спільному засіданні всіх палат Верховного Суду
України. Засідання є правомочним за умови присутності на ньому не
менше двох третин суддів від складу Верховного Суду України,
визначеного законом.
{ Частина друга статті 241 в редакції Закону N 3932-VI ( 3932-17 )
від 20.10.2011 }

3. Відкриття судового засідання, роз\’яснення перекладачеві
його прав та обов\’язків, оголошення складу суду і роз\’яснення
права відводу здійснюються відповідно до вимог глави 3 розділу III
цього Кодексу.

4. Після проведення процесуальних дій, зазначених у частині
третій цієї статті, та розгляду клопотань осіб, які беруть участь
у справі, суддя-доповідач доповідає в необхідному обсязі зміст
вимог, викладених у заяві, яка надійшла до Верховного Суду
України, та результати проведених ним підготовчих дій.

5. Особа, яка подала заяву до Верховного Суду України, та
особи, що приєдналися до неї, у разі їх прибуття у судове
засідання мають право надати пояснення по суті заявлених вимог.
Якщо такі заяви подали обидві сторони, першим дає пояснення
позивач. Для з\’ясування сутності норми матеріального права, яка
неоднаково застосована, можуть заслуховуватися пояснення
представників органів державної влади.

6. Неприбуття сторін або інших осіб, які беруть участь у
справі і належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду
справи, для участі у судовому засіданні не перешкоджає судовому
розгляду справи.

7. Після закінчення заслуховування пояснень осіб, зазначених
у частині п\’ятій цієї статті, суд виходить до нарадчої кімнати для
ухвалення судового рішення.

8. Строк розгляду справи Верховним Судом України не може
перевищувати одного місяця з дня відкриття провадження у справі.

Стаття 242. Повноваження Верховного Суду України

1. За наслідками розгляду справи більшістю голосів від складу
суду приймається одна з таких постанов:

про повне або часткове задоволення заяви;

про відмову в задоволенні заяви.

2. Судді, які не погоджуються з постановою, можуть висловити
окрему думку, що додається до постанови.

3. Постанова Верховного Суду України є остаточною і
оскарженню не підлягає, крім випадку, встановленого пунктом 2
частини першої статті 237 цього Кодексу.

Стаття 243. Постанова Верховного Суду України
про задоволення заяви

1. Суд задовольняє заяву у разі наявності однієї з підстав,
передбачених статтею 237 цього Кодексу.

2. Якщо суд установить, що судове рішення у справі, що
переглядається з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої
статті 237 цього Кодексу, є незаконним, він скасовує його повністю
або частково і приймає нове судове рішення, яке має містити
висновок про правильне застосування норми матеріального права щодо
спірних правовідносин та обґрунтування помилковості висновків суду
касаційної інстанції з цього питання.
{ Частина друга статті 243 в редакції Закону N 3932-VI ( 3932-17 )
від 20.10.2011 }

3. Якщо судове рішення у справі переглядається з підстави,
визначеної пунктом 2 частини першої статті 237 цього Кодексу, суд
скасовує оскаржуване рішення повністю або частково і має право
прийняти нове судове рішення або направити справу на новий розгляд
до суду, який виніс оскаржуване рішення.
{ Частина третя статті 243 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3932-VI ( 3932-17 ) від 20.10.2011 }

4. Постанова Верховного Суду України про задоволення заяви
повинна бути вмотивованою.

Стаття 244. Постанова Верховного Суду України
про відмову в задоволенні заяви

1. Верховний Суд України відмовляє в задоволенні заяви, якщо
обставини, які стали підставою для перегляду справи, не
підтвердилися.

2. Постанова про відмову в задоволенні заяви повинна бути
вмотивованою.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code