Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 23-28

Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 23-28

Глава 2
СКЛАД СУДУ. ВІДВОДИ

Стаття 23. Здійснення адміністративного судочинства
суддею одноособово

1. Усі адміністративні справи в суді першої інстанції, крім
випадків, встановлених цим Кодексом, розглядаються і вирішуються
суддею одноособово.

2. Суддя для розгляду конкретної справи визначається в
порядку, встановленому частиною третьою статті 15-1 цього
Кодексу.
{ Статтю 23 доповнено частиною другою згідно із Законом N 1475-VI
( 1475-17 ) від 05.06.2009 }

Стаття 24. Здійснення адміністративного судочинства
колегією суддів

1. Адміністративні справи, предметом оскарження в яких є
рішення, дії чи бездіяльність Кабінету Міністрів України,
міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади,
Національного банку України, їхньої посадової чи службової особи,
виборчої комісії (комісії з референдуму), члена цієї комісії
розглядаються і вирішуються в окружному адміністративному суді
колегією у складі трьох суддів.
{ Частина перша статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2181-VI ( 2181-17 ) від 13.05.2010 }

2. Адміністративні справи розглядаються і вирішуються в
окружному адміністративному суді та у місцевому загальному суді як
адміністративному суді колегією у складі трьох суддів також з
ініціативи судді в разі їх особливої складності.
{ Частина друга статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1475-VI ( 1475-17 ) від 05.06.2009, N 2453-VI ( 2453-17 ) від
07.07.2010; в редакції Закону N 4054-VI ( 4054-17 ) від
17.11.2011 }
{ Положення частини другої статті 24, які регулюють строки подання
відповідачем клопотання про передачу справи з одного
адміністративного суду до іншого, встановлюють порядок подання
клопотання про колегіальний розгляд справи, а також регламентують
строки подання заяви про відвід (самовідвід) судді, секретаря
судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача, визнано
конституційними згідно з Рішенням Конституційного Суду
N 17-рп/2011 ( v017p710-11 ) від 13.12.2011 }

3. Перегляд судових рішень в адміністративних справах в
апеляційному порядку здійснюється колегією у складі трьох суддів.

4. Перегляд судових рішень в адміністративних справах у
касаційному порядку здійснюється колегією у складі не менше трьох
суддів.
{ Частина четверта статті 24 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 4054-VI ( 4054-17 ) від 17.11.2011 }

5. Адміністративні справи, підсудні Київському апеляційному
адміністративному суду як суду першої інстанції, розглядаються і
вирішуються колегією у складі трьох суддів.
{ Статтю 24 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

6. Адміністративні справи, підсудні Вищому адміністративному
суду України як суду першої інстанції, розглядаються і вирішуються
колегією у складі не менше п\’яти суддів.

7. Питання про допуск адміністративної справи до провадження
Верховного Суду України вирішується у Вищому адміністративному
суді України колегією у складі п\’яти суддів.
{ Статтю 24 доповнено новою частиною згідно із Законом N 4054-VI
( 4054-17 ) від 17.11.2011 }

8. Перегляд судових рішень в адміністративних справах у
Верховному Суді України здійснюється колегіально.
{ Частина статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2953-IV ( 2953-15 ) від 06.10.2005; в редакції Закону N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

{ Частину дев\’яту статті 24 виключено на підставі Закону
N 4054-VI ( 4054-17 ) від 17.11.2011 }

Стаття 25. Порядок вирішення питань колегією суддів

1. Усі питання, що виникають при судовому розгляді
адміністративної справи колегією суддів, вирішуються більшістю
голосів суддів.

2. При прийнятті рішення з кожного питання жоден із суддів не
має права утримуватися від голосування та підписання судового
рішення. Головуючий у судовому засіданні голосує останнім.

3. Суддя, не згідний із судовим рішенням за наслідками
розгляду адміністративної справи, може письмово викласти свою
окрему думку. Цей документ не оголошується в судовому засіданні,
приєднується до справи і є відкритим для ознайомлення.

Стаття 26. Незмінність складу суду

1. Склад суду під час розгляду і вирішення адміністративної
справи в суді однієї інстанції незмінний, крім випадків,
встановлених законом.
{ Частина перша статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1475-VI ( 1475-17 ) від 05.06.2009 }

2. У разі неможливості продовження розгляду адміністративної
справи одним із суддів до розгляду залучається інший суддя, який
визначається в порядку, встановленому частиною третьою статті 15-1
цього Кодексу. Якщо нового суддю залучено під час судового
розгляду, судовий розгляд адміністративної справи починається
спочатку.
{ Частина друга статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1475-VI ( 1475-17 ) від 05.06.2009 }

Стаття 27. Підстави для відводу (самовідводу) судді

1. Суддя не може брати участі в розгляді адміністративної
справи і відводиться:

1) якщо він брав участь у розгляді цієї справи або пов\’язаної
з нею справи як представник, секретар судового засідання, свідок,
експерт, спеціаліст, перекладач;

2) якщо він прямо чи опосередковано заінтересований в
результаті розгляду справи;

3) якщо він є членом сім\’ї або близьким родичем (чоловік,
дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок,
падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи
усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім\’ї або близький родич
цих осіб) сторони або інших осіб, які беруть участь у справі;

4) за наявності інших обставин, які викликають сумнів у
неупередженості судді;

5) у разі порушення порядку визначення судді для розгляду
справи, встановленого частиною третьою статті 15-1 цього Кодексу.
{ Частину першу Статтю 27 доповнено пунктом 5 згідно із Законом
N 1475-VI ( 1475-17 ) від 05.06.2009 }

2. Суддя відводиться також за наявності обставин,
встановлених статтею 28 цього Кодексу.

3. До складу суду не можуть входити особи, які є членами
сім\’ї, родичами між собою чи родичами подружжя.

Стаття 28. Недопустимість повторної участі судді в
розгляді адміністративної справи

1. Суддя, який брав участь у вирішенні адміністративної
справи в суді першої інстанції, не може брати участі у вирішенні
цієї ж справи в судах апеляційної і касаційної інстанцій, у
перегляді справи Верховним Судом України, а також у новому її
розгляді у першій інстанції після скасування попередньої постанови
або ухвали про закриття провадження в адміністративній справі.

2. Суддя, який брав участь у вирішенні адміністративної
справи в суді апеляційної інстанції, не може брати участі у
вирішенні цієї ж справи в судах першої і касаційної інстанцій, у
перегляді справи Верховним Судом України, а також у новому її
розгляді після скасування постанови або ухвали суду апеляційної
інстанції.

3. Суддя, який брав участь у вирішенні адміністративної
справи в суді касаційної інстанції, не може брати участі у
вирішенні цієї ж справи в судах першої і апеляційної інстанцій, у
перегляді справи Верховним Судом України, а також у новому її
розгляді після скасування постанови або ухвали суду касаційної
інстанції.

4. Суддя, який брав участь у вирішенні адміністративної
справи Верховним Судом України, не може брати участі у вирішенні
цієї самої справи в судах першої, апеляційної і касаційної
інстанцій.

5. Суддя, який брав участь у вирішенні адміністративної
справи в суді першої, апеляційної, касаційної інстанцій, у
перегляді справи Верховним Судом України, не може брати участі у
розгляді заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими
обставинами у цій адміністративній справі.
{ Статтю 28 доповнено частиною п\’ятою згідно із Законом N 4176-VI
( 4176-17 ) від 20.12.2011 }
{ Текст статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code