Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 123-129

Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 123-129

Стаття 123. Головуючий у судовому засіданні

1. При розгляді справи судом першої інстанції головуючим у
судовому засіданні є суддя, який здійснював підготовче
провадження.

2. Головуючий у судовому засіданні керує ходом судового
засідання, забезпечує додержання послідовності та порядку вчинення
процесуальних дій, здійснення учасниками адміністративного процесу
їхніх процесуальних прав і виконання ними обов\’язків, спрямовує
судовий розгляд на забезпечення повного, всебічного та
об\’єктивного з\’ясування обставин у справі, усуваючи із судового
розгляду все, що не має значення для вирішення справи.

3. Головуючий у судовому засіданні вживає необхідних заходів
щодо забезпечення в судовому засіданні належного порядку.

Стаття 124. Відкриття судового засідання

1. У призначений для розгляду справи час головуючий відкриває
судове засідання та оголошує, яка справа розглядається.

2. Секретар судового засідання доповідає судові, хто з
викликаних та повідомлених осіб прибув у судове засідання, чи
вручено судові повістки та повідомлення тим, хто не прибув, і
повідомляє причини їх неприбуття, якщо вони відомі.

{ Частину третю статті 124 виключено на підставі Закону
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

Стаття 125. Роз\’яснення перекладачеві його прав та
обов\’язків, присяга перекладача

1. Головуючий у судовому засіданні встановлює особу
перекладача, роз\’яснює перекладачеві його права та обов\’язки,
встановлені статтею 68 цього Кодексу, і попереджає його під
розписку про кримінальну відповідальність за завідомо неправильний
переклад і за відмову без поважних причин від виконання покладених
на нього обов\’язків.
{ Частина перша статті 125 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

2. Головуючий приводить перекладача до такої присяги:

\”Я, (прізвище, ім\’я, по батькові), присягаю сумлінно
виконувати обов\’язки перекладача, використовуючи усі свої
професійні можливості\”.

3. Присяга проголошується перекладачем усно, після чого він
підписує текст присяги. Підписаний перекладачем текст присяги та
розписка приєднуються до справи.

Стаття 126. Повідомлення про повне фіксування
судового процесу технічними засобами

1. Секретар судового засідання повідомляє про здійснення
повного фіксування судового засідання, а також про умови
фіксування судового засідання (розташування мікрофонів та
необхідність промовця говорити в мікрофон, недопустимість
одночасних виступів учасників адміністративного процесу,
дотримання тиші в залі судового засідання).

Стаття 127. Встановлення осіб, які прибули у судове
засідання, оголошення складу суду
і роз\’яснення права відводу
{ Назва статті 127 в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 ) від
07.07.2010 }

1. Суд встановлює особи тих, хто прибув у судове засідання, а
також перевіряє повноваження посадових і службових осіб, їхніх
представників.
{ Статтю 127 доповнено новою частиною першою згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

2. Головуючий у судовому засіданні оголошує склад суду, а
також імена експерта, перекладача, спеціаліста, секретаря судового
засідання і роз\’яснює особам, які беруть участь у справі та
прибули в судове засідання, їхнє право заявляти відводи.

Стаття 128. Наслідки неприбуття в судове засідання
особи, яка бере участь у справі

1. Суд відкладає розгляд справи в разі:

1) неприбуття у судове засідання сторони (сторін) або
будь-кого з інших осіб, які беруть участь у справі, про яких немає
відомостей, що їм вручені повістки;

2) неприбуття в судове засідання позивача, належним чином
повідомленого про дату, час і місце судового розгляду, якщо від
нього не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності;

3) неприбуття в судове засідання відповідача, який не є
суб\’єктом владних повноважень, належним чином повідомленого про
дату, час і місце судового розгляду, якщо від нього не надійшло
заяви про розгляд справи за його відсутності;

4) якщо суд визнав обов\’язковою особисту участь особи, яка
бере участь у справі, у судовому розгляді, а вона не прибула.

2. Неприбуття в судове засідання без поважних причин
представника сторони або третьої особи, які прибули в судове
засідання, або неповідомлення ним про причини неприбуття не є
перешкодою для розгляду справи. Проте за клопотанням сторони та з
урахуванням обставин у справі суд може відкласти її розгляд.

3. У разі повторного неприбуття позивача, належним чином
повідомленого про дату, час і місце судового розгляду, без
поважних причин, якщо від нього не надійшло заяви про розгляд
справи за його відсутності, суд залишає позовну заяву без
розгляду.
{ Частина третя статті 128 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4054-VI ( 4054-17 ) від 17.11.2011 }

4. У разі неприбуття відповідача, належним чином
повідомленого про дату, час і місце судового розгляду, без
поважних причин розгляд справи може не відкладатися і справу може
бути вирішено на підставі наявних у ній доказів.
{ Частина четверта статті 128 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010; в редакції Закону
N 4054-VI ( 4054-17 ) від 17.11.2011 }

5. Наслідки, визначені частинами другою – четвертою цієї
статті, застосовуються й у разі, якщо сторона без поважних причин
залишить залу судового засідання.

6. Якщо немає перешкод для розгляду справи у судовому
засіданні, визначених цією статтею, але прибули не всі особи, які
беруть участь у справі, хоча і були належним чином повідомлені про
дату, час і місце судового розгляду, суд має право розглянути
справу у письмовому провадженні у разі відсутності потреби
заслухати свідка чи експерта.
{ Статтю 128 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

Стаття 129. Наслідки неприбуття в судове засідання
свідка, експерта, спеціаліста

1. Якщо в судове засідання не прибули свідок, експерт,
спеціаліст, суд заслуховує думку осіб, які беруть участь у справі,
про можливість продовження судового розгляду справи за відсутності
свідка, експерта, спеціаліста, які не прибули, та постановляє
ухвалу про продовження судового розгляду або про оголошення
перерви. Одночасно суд може вирішити питання про привід свідка,
експерта, спеціаліста, які не прибули.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code