Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 130-138

Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 130-138

Стаття 130. Роз\’яснення особам, які беруть участь
у справі, їхніх прав та обов\’язків

1. Головуючий у судовому засіданні роз\’яснює сторонам та
іншим особам, які беруть участь у справі, їхні права та обов\’язки,
встановлені цим Кодексом. Одночасно особам, які беруть участь у
справі, видається пам\’ятка про їхні права та обов\’язки,
встановлені цим Кодексом.

Стаття 131. Роз\’яснення прав і обов\’язків
експерта, присяга експерта

1. Головуючий у судовому засіданні роз\’яснює експерту його
права та обов\’язки, встановлені статтею 66 цього Кодексу, і
попереджає його під розписку про кримінальну відповідальність за
завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин
від виконання покладених на нього обов\’язків.

2. Головуючий приводить експерта до такої присяги:

\”Я, (прізвище, ім\’я, по батькові), присягаю сумлінно
виконувати обов\’язки експерта, використовуючи всі свої професійні
можливості\”.

3. Присяга проголошується експертом усно, після чого він
підписує текст присяги. Дія присяги поширюється і на ті випадки,
коли висновок був складений до її проголошення. Підписаний
експертом текст присяги та розписка приєднуються до справи.

4. Якщо експертиза призначається під час судового розгляду,
права, обов\’язки експерта та його відповідальність роз\’яснюються
головуючим одразу після залучення його до участі в
адміністративному процесі.

5. Експертам, які працюють у державних експертних установах,
роз\’яснення прав і обов\’язків експерта та приведення його до
присяги здійснюються керівником експертної установи під час
призначення особи на посаду та присвоєння кваліфікації судового
експерта. Засвідчені печаткою експертної установи копії тексту
присяги і розписки про ознайомлення з правами та обов\’язками
експерта і про кримінальну відповідальність за завідомо
неправдивий висновок, за відмову без поважних причин від виконання
покладених на нього обов\’язків подаються на вимогу суду.

Стаття 132. Роз\’яснення спеціалісту його прав і обов\’язків

1. Головуючий у судовому засіданні роз\’яснює спеціалісту його
права та обов\’язки, встановлені статтею 67 цього Кодексу.

Стаття 133. Вирішення судом клопотань осіб, які
беруть участь у справі

1. Клопотання осіб, які беруть участь у справі, вирішуються
судом негайно після того, як буде заслухана думка інших присутніх
у судовому засіданні осіб, які беруть участь у справі, про що
постановляється ухвала. Ухвала суду про відмову в задоволенні
клопотання не перешкоджає повторному його заявленню протягом
судового розгляду справи.

Стаття 134. Обов\’язки присутніх у залі судового засідання

1. Особи, присутні у залі судового засідання, при вході до
нього суду та при виході суду повинні встати. Особи, які беруть
участь у справі, свідки, експерти, спеціалісти дають пояснення,
показання, відповідають на питання та задають питання стоячи і
лише після надання їм слова головуючим у судовому засіданні.
Постанову суду особи, присутні в залі, заслуховують стоячи.
Відступ від цих правил допускається з дозволу головуючого в
судовому засіданні.

2. Учасники адміністративного процесу, а також інші особи,
присутні в залі судового засідання, зобов\’язані беззаперечно
виконувати розпорядження головуючого, додержуватися в судовому
засіданні встановленого порядку та утримуватися від будь-яких дій,
що свідчать про явну зневагу до суду або встановлених в суді
правил. За неповагу до суду винні особи притягуються до
відповідальності, встановленої законом. Питання про притягнення
особи до відповідальності за прояв неповаги до суду вирішується
судом негайно після вчинення порушення, для чого у судовому
засіданні із розгляду адміністративної справи оголошується
перерва.
{ Частина друга статті 134 в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 )
від 07.07.2010 }

3. Учасники адміністративного процесу звертаються до судді
\”Ваша честь\”.

4. Документи та інші матеріали передаються головуючому в
судовому засіданні через судового розпорядника.

Стаття 135. Початок судового розгляду справи по суті

1. Судовий розгляд справи по суті починається доповіддю
головуючого в судовому засіданні про зміст позовних вимог, про
визнання сторонами певних обставин під час підготовчого
провадження, після чого він з\’ясовує: чи підтримує позивач
адміністративний позов, чи визнає його відповідач та чи не бажають
сторони примиритися.
{ Частина перша статті 135 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

2. При розгляді справи за відсутності особи, яка бере участь
у справі, головуючий у судовому засіданні доповідає про її позицію
щодо позовних вимог, якщо вона викладена в письмових поясненнях.

Стаття 136. Відмова від адміністративного позову,
визнання адміністративного позову, примирення
сторін під час судового розгляду

1. Позивач може відмовитися від адміністративного позову, а
відповідач – визнати адміністративний позов протягом всього часу
судового розгляду, зробивши усну заяву. Якщо відмову від
адміністративного позову чи визнання адміністративного позову
викладено в адресованій суду письмовій заяві, ця заява
приєднується до справи.

2. Сторони можуть примиритися протягом всього часу судового
розгляду або заявити клопотання про надання їм часу для
примирення.

3. Судове рішення у зв\’язку з відмовою від адміністративного
позову, визнанням адміністративного позову чи примиренням сторін
ухвалюється за правилами, встановленими статтями 112, 113 цього
Кодексу.

Стаття 137. Зміна позовних вимог

1. Позивач може протягом всього часу судового розгляду
збільшити або зменшити розмір позовних вимог, подавши письмову
заяву, яка приєднується до справи. До початку судового розгляду
справи по суті позивач може змінити підставу або предмет
адміністративного позову, подавши письмову заяву, яка приєднується
до справи. Заява про зміну позовних вимог повинна відповідати
вимогам, які встановлені цим Кодексом для позовних заяв. У разі
невідповідності такої заяви вимогам статті 106 цього Кодексу суд
своєю ухвалою повертає її позивачу. Ухвала суду, прийнята за
результатами розгляду питання про прийняття заяви про зміну
позовних вимог, окремо не оскаржується.
{ Частина перша статті 137 в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 )
від 07.07.2010 }

2. Суд за клопотанням відповідача оголошує перерву в судовому
засіданні та надає відповідачу строк, достатній для його
підготовки до справи у зв\’язку зі зміною позивачем позовних вимог.

Стаття 138. Дослідження доказів

1. Предметом доказування є обставини, якими обґрунтовуються
позовні вимоги чи заперечення або які мають інше значення для
вирішення справи (причини пропущення строку для звернення до суду
тощо) та які належить встановити при ухваленні судового рішення у
справі.

2. Для встановлення обставин, зазначених у частині першій
цієї статті, у судовому засіданні заслуховуються пояснення осіб,
які беруть участь у справі, показання свідків, досліджуються
письмові та речові докази, у тому числі носії інформації із
записаною на них інформацією, висновки експертів.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code