Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 139-143

Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 139-143

Стаття 139. Пояснення осіб, які беруть участь у справі

1. Після доповіді у справі суд заслуховує пояснення позивача
та третьої особи, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет
спору і бере участь на стороні позивача, пояснення відповідача та
третьої особи, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору і
бере участь на стороні відповідача, а також пояснення третіх осіб,
які заявляють самостійні вимоги на предмет спору.

2. Якщо поряд зі стороною, третьою особою у справі беруть
участь їхні представники, суд після пояснень сторони, третьої
особи заслуховує пояснення їхніх представників, а за їхнім
клопотанням пояснення може давати тільки представник.

3. Якщо в справі заявлено кілька позовних вимог, суд може
зобов\’язати сторони та інших осіб, які беруть участь у справі,
дати окремо пояснення щодо кожної з них.

4. Якщо сторони та інші особи, які беруть участь у справі,
висловлюються нечітко або з їхніх слів не можна дійти висновку про
те, чи визнають вони обставини, чи заперечують проти них, суд може
зажадати від цих осіб конкретної відповіді – \”так\” чи \”ні\”.

5. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, задають
питання один одному у порядку, встановленому головуючим.

6. Якщо у справі є письмові пояснення сторін та інших осіб,
які беруть участь у справі, головуючий оголошує зміст цих
пояснень.

7. Суд може встановити регламент надання пояснень, який
визначає їх тривалість.
{ Статтю 139 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

Стаття 140. Встановлення порядку дослідження інших доказів

1. Суд, заслухавши пояснення сторін та інших осіб, які беруть
участь у справі, встановлює порядок дослідження доказів, якими
вони обґрунтовують свої вимоги і заперечення.

2. Порядок дослідження доказів визначається судом залежно від
характеру спірних правовідносин і в разі необхідності може бути
змінений.

Стаття 141. Порядок допиту свідків

1. Кожний свідок допитується окремо.

2. Свідки, які ще не дали показань, не можуть перебувати у
залі судового засідання під час судового розгляду. Судовий
розпорядник вживає заходів, щоб свідки, яких допитали, не
спілкувалися з тими, яких суд не допитав.

3. Перед допитом свідка головуючий у судовому засіданні
встановлює його особу, вік, рід занять, місце проживання,
відношення до справи і стосунки зі сторонами та іншими особами,
які беруть участь у справі, роз\’яснює його права та обов\’язки,
встановлені статтею 65 цього Кодексу, з\’ясовує, чи не
відмовляється він з підстав, встановлених законом, від давання
показань, і під розписку попереджає його про кримінальну
відповідальність за завідомо неправдиві показання і відмову від
давання показань.

4. Якщо перешкод для допиту свідка не встановлено, головуючий
у судовому засіданні приводить його до такої присяги:

\”Я, (прізвище, ім\’я, по батькові), присягаю говорити правду,
нічого не приховуючи і не спотворюючи\”.

5. Присяга проголошується свідком усно, після чого він
підписує текст присяги. Підписаний свідком текст присяги та
розписка приєднуються до справи.

6. Допит свідка починається з пропозиції головуючого в
судовому засіданні розповісти все, що йому відомо у цій справі,
після чого першою йому задає питання особа, за клопотанням якої
викликано свідка, а потім інші особи, які беруть участь у справі.

7. Свідок, даючи показання, може користуватися записами, якщо
його показання пов\’язані з будь-якими обчисленнями та іншими
даними, які важко зберегти в пам\’яті. Після допиту ці записи
показуються суду та особам, які беруть участь у справі, і можуть
бути приєднані до справи за ухвалою суду.

8. Головуючий у судовому засіданні та інші судді можуть
задавати свідкові питання в будь-який час його допиту.

9. Допитаний свідок залишається у залі судового засідання до
закінчення розгляду справи. Суд може дозволити такому свідку
залишити залу судового засідання до закінчення розгляду справи.

10. Свідок може бути допитаний повторно в тому самому або
наступному судовому засіданні за його клопотанням, за клопотанням
осіб, які беруть участь у справі, або з ініціативи суду. Під час
дослідження інших доказів свідкам можуть задавати питання сторони,
інші особи, які беруть участь у справі, а також суд.

11. Суд може призначити одночасний допит двох чи більше
свідків для з\’ясування причин розбіжності в їхніх показаннях.

12. Показання свідків, зібраних за судовими дорученнями в
порядку забезпечення доказів під час допиту їх за місцем
проживання, при відкладенні розгляду справи або надані ними у
судовому засіданні, в якому було прийнято скасоване рішення,
повинні бути відтворені і досліджені в судовому засіданні, в якому
постановлено рішення, якщо участь цих свідків у новому судовому
засіданні виявилась неможливою. Особи, які беруть участь у справі,
мають право висловити своє ставлення до цих показань і дати щодо
них свої пояснення.
{ Статтю 141 доповнено частиною дванадцятою згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

Стаття 142. Порядок допиту малолітніх і неповнолітніх свідків

1. Допит малолітніх свідків і, за розсудом суду,
неповнолітніх свідків проводиться в присутності педагога або
батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, якщо вони не
заінтересовані у справі.

2. Свідкам, які не досягли шістнадцятирічного віку,
головуючий роз\’яснює обов\’язок про необхідність дати правдиві
показання, не попереджуючи про відповідальність за відмову від
давання показань і за завідомо неправдиві показання, і не
приводить їх до присяги.

3. Особи, зазначені в частині першій цієї статті, можуть з
дозволу суду задавати свідкові питання, а також висловлювати свою
думку стосовно особи свідка, змісту його показань.

4. У виняткових випадках, коли це необхідно для об\’єктивного
з\’ясування обставин справи, на час допиту осіб, які не досягли
вісімнадцятирічного віку, із зали судового засідання за ухвалою
суду може бути видалена та чи інша особа, яка бере участь у
справі. Після повернення цієї особи до зали судового засідання
головуючий повідомляє її про показання цього свідка і надає
можливість задати йому питання.

Стаття 143. Дослідження письмових доказів

1. Письмові докази, у тому числі протоколи їх огляду,
складені за судовим дорученням або в порядку забезпечення доказів,
оголошуються в судовому засіданні та пред\’являються для
ознайомлення особам, які беруть участь у справі, а в разі
необхідності – також свідкам, експертам, спеціалістам чи
перекладачам.

2. Особи, які беруть участь у справі, можуть задавати питання
свідкам, експертам, спеціалістам з приводу письмових доказів.

3. Якщо доданий до справи або наданий суду особою, яка бере
участь у справі, для ознайомлення документ викликає сумнів у його
достовірності або є фальшивим, особа, яка бере участь у справі,
може просити суд виключити його з числа доказів і вирішувати
справу на підставі інших доказів або вимагати проведення
експертизи.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code