Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 144-150

Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 144-150

Стаття 144. Дослідження змісту особистих паперів, листів,
записів телефонних розмов, телеграм та інших
видів кореспонденції

1. Зміст особистих паперів, листів, записів телефонних
розмов, телеграм та інших видів кореспонденції фізичних осіб може
бути оголошений і досліджений у відкритому судовому засіданні
тільки за згодою осіб, визначених Цивільним кодексом України
( 435-15 ).

Стаття 145. Дослідження речових доказів

1. Речові докази оглядаються судом, а також подаються для
ознайомлення особам, які беруть участь у справі, а в разі
необхідності – також експертам, спеціалістам і свідкам. Особи,
яким подані для ознайомлення речові докази, можуть звернути увагу
суду на ті чи інші обставини, пов\’язані з доказом та його оглядом.

2. Протоколи огляду речових доказів, складені в порядку
забезпечення доказів, виконання судового доручення або за
результатами огляду доказів на місці, оголошуються в судовому
засіданні. Особи, які беруть участь у справі, можуть дати свої
пояснення з приводу цих протоколів.

3. Особи, які беруть участь у справі, можуть задавати питання
з приводу речових доказів експертам, спеціалістам, свідкам, які їх
оглядали.

Стаття 145-1. Зберігання речових доказів

1. Речові докази до набрання судовим рішенням законної сили
зберігаються у справі або за окремим описом здаються до камери
схову речових доказів суду.

2. Речові докази, що не можуть бути доставлені до суду,
зберігаються за їх місцезнаходженням за ухвалою суду. При цьому
вони мають бути докладно описані та опечатані, а в разі
необхідності – сфотографовані.

3. Суд вживає заходів для забезпечення зберігання речових
доказів у незмінному стані.
{ Кодекс доповнено статтею 145-1 згідно із Законом N 4054-VI
( 4054-17 ) від 17.11.2011 }

Стаття 146. Дослідження звуко- і відеозаписів

1. Відтворення звукозапису і демонстрація відеозапису
проводяться в залі судового засідання або в іншому спеціально
обладнаному для цього приміщенні з відображенням у журналі
судового засідання основних технічних характеристик обладнання та
носіїв інформації і зазначенням часу відтворення (демонстрації).
Після цього суд заслуховує пояснення осіб, які беруть участь у
справі.

2. У разі необхідності відтворення звукозапису і демонстрація
відеозапису можуть бути повторені повністю або у певній частині.

3. З метою з\’ясування відомостей, що містяться у звуко- і
відеозаписах, судом може бути залучено спеціаліста або призначено
експертизу.

4. Заяву про фальшивість звуко- і відеозаписів суд розглядає
в порядку, встановленому для розгляду заяв про фальшивість
письмових доказів.

5. Під час дослідження звуко- чи відеозапису особистого
характеру застосовуються правила цього Кодексу щодо дослідження
змісту особистих паперів, листів, записів телефонних розмов,
телеграм та інших видів кореспонденції.

Стаття 147. Огляд доказів на місці

1. Письмові та речові докази, які не можна доставити до суду,
оглядаються за їхнім місцезнаходженням. Про проведення огляду
доказів на місці суд постановляє ухвалу.

2. Огляд доказів на місці проводиться судом з повідомленням
осіб, які беруть участь у справі, а в разі необхідності – з
викликом експертів, спеціалістів, перекладачів і свідків.

3. При огляді доказів на місці складається протокол у
порядку, встановленому статтями 45, 46 цього Кодексу.

Стаття 148. Дослідження висновку експерта

1. Висновок експерта оголошується в судовому засіданні.

2. Для роз\’яснення і доповнення висновку експерта особи, які
беруть участь у справі, а також суд можуть задати експерту
питання. Першими задають питання експертові особа, за заявою якої
призначено експертизу, та її представник, а потім інші особи, які
беруть участь у справі. Якщо експертизу призначено за клопотанням
обох сторін, першими задають питання експертові позивач і його
представник. Головуючий у судовому засіданні та інші судді можуть
задавати експертові питання в будь-який час дослідження висновку
експерта.

3. Викладені письмово і підписані пояснення експерта
приєднуються до справи.

Стаття 149. Консультації та роз\’яснення спеціаліста

1. Під час дослідження доказів суд може скористатися усними
консультаціями або письмовими роз\’ясненнями спеціаліста.

2. Спеціалісту можуть бути задані питання щодо суті наданих
усних консультацій чи письмових роз\’яснень. Першими задають
питання особа, за клопотанням якої залучено спеціаліста, та її
представник, а потім інші особи, які беруть участь у справі. Якщо
спеціаліста залучено за клопотанням обох сторін, першими задають
питання спеціалісту позивач і його представник. Головуючий у
судовому засіданні та інші судді можуть задавати спеціалістові
питання в будь-який час дослідження доказів.

3. Викладені письмово і підписані спеціалістом роз\’яснення
приєднуються до справи.

Стаття 150. Відкладення розгляду справи або
оголошення перерви в її розгляді

1. Суд відкладає розгляд справи у випадках, встановлених цим
Кодексом, а також у разі неможливості розгляду справи у зв\’язку з
необхідністю заміни судді (в результаті задоволення заяви про
відвід чи з інших причин) або залучення до участі у справі інших
осіб.

2. Суд оголошує перерву у зв\’язку з необхідністю одержання
нових доказів або в інших необхідних випадках. Тривалість перерви
встановлюється судом залежно від обставин розгляду справи.

3. Суд, відкладаючи розгляд справи або оголошуючи перерву в
її розгляді, встановлює дату і час нового судового засідання, про
що повідомляє під розписку осіб, які беруть участь у справі,
свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів, які були
присутніми в судовому засіданні. Особи, які беруть участь у
справі, свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі, які не прибули
або яких суд вперше залучає до участі в адміністративному процесі,
викликаються в судове засідання повістками.

4. У разі відкладення розгляду справи суд повинен допитати
свідків, які прибули. Тільки у виняткових випадках за ухвалою суду
свідки не допитуються і викликаються знову.

5. Якщо розгляд справи було відкладено, новий її розгляд
починається спочатку. Якщо сторони не наполягають на повторенні
наданих раніше пояснень осіб, які беруть участь у справі, якщо
склад суду не змінився і до участі в справі не було залучено
третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, суд
продовжує провадження у справі зі стадії, на якій розгляд справи
було відкладено.

6. Якщо в розгляді справи було оголошено перерву, провадження
у справі після її закінчення продовжується зі стадії, на якій воно
було перервано.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code