Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 171-1-172

Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 171-1-172

Стаття 171-1. Особливості провадження у справах
щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності
Верховної Ради України, Президента України,
Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України
{ Назва статті 171-1 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

1. Правила цієї статті поширюються на розгляд
адміністративних справ щодо:

1) законності (крім конституційності) постанов Верховної Ради
України, указів і розпоряджень Президента України;

2) актів Вищої ради юстиції;

3) дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента
України, Вищої ради юстиції;

4) рішень, дій чи бездіяльності Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України. { Частину першу статті 171-1 доповнено пунктом 4
згідно із Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

2. Акти, дії чи бездіяльність Верховної Ради України,
Президента України, Вищої ради юстиції, а також рішення, дії чи
бездіяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
оскаржуються до Вищого адміністративного суду України. Для цього у
Вищому адміністративному суді України створюється окрема палата.
{ Частина друга статті 171-1 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

3. У разі відкриття провадження в адміністративній справі
щодо оскарження нормативно-правового акта Верховної Ради України,
Президента України Вищий адміністративний суд України зобов\’язує
відповідача опублікувати про це оголошення. Оголошення
публікується з дотриманням вимог, встановлених частинами третьою –
п\’ятою статті 171 цього Кодексу. Якщо оголошення опубліковано
своєчасно, вважається, що всі заінтересовані особи належним чином
повідомлені про судовий розгляд справи.

4. Адміністративна справа щодо оскарження актів, дій чи
бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої
ради юстиції, а також рішень, дій чи бездіяльності Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України вирішується колегією суддів
у складі не менше п\’яти суддів протягом розумного строку, але не
пізніше одного місяця після відкриття провадження у справі. У
виняткових випадках з урахуванням особливостей розгляду справи суд
ухвалою може продовжити строк розгляду справи, але не більш як на
один місяць.
{ Частина четверта статті 171-1 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

5. Вищий адміністративний суд України за наслідками розгляду
справи може:

1) визнати акт Верховної Ради України, Президента України,
Вищої ради юстиції, рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України незаконним повністю або в окремій його частині; { Пункт 1
частини п\’ятої статті 171-1 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

2) визнати дії чи бездіяльність Верховної Ради України,
Президента України, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України протиправними, зобов\’язати Верховну Раду
України, Президента України, Вищу раду юстиції, Вищу
кваліфікаційну комісію суддів України вчинити певні дії. { Пункт 2
частини п\’ятої статті 171-1 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

У разі визнання незаконним і нечинним нормативно-правового
акта резолютивна частина постанови суду невідкладно публікується
відповідачем у виданні, в якому його було офіційно оприлюднено,
після набрання постановою законної сили.

6. Рішення Вищого адміністративного суду України щодо
оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України,
Президента України, Вищої ради юстиції, а також рішень, дій чи
бездіяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України є
остаточним і не підлягає перегляду в апеляційному чи касаційному
порядку.
{ Частина шоста статті 171-1 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }
{ Кодекс доповнено статтею 171-1 згідно із Законом N 2181-VI
( 2181-17 ) від 13.05.2010 }

Стаття 171-2. Особливості провадження у справах з приводу
рішень, дій чи бездіяльності суб\’єктів
владних повноважень щодо притягнення
до адміністративної відповідальності

1. Адміністративна справа з приводу рішень, дій чи
бездіяльності суб\’єктів владних повноважень у справах про
притягнення до адміністративної відповідальності вирішується
місцевими загальними судами як адміністративними судами протягом
п\’яти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових
випадках з урахуванням особливостей розгляду справи суд ухвалою
може продовжити розгляд справи, але не більш як на п\’ять днів.

2. Рішення місцевого загального суду як адміністративного
суду у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб\’єктів
владних повноважень щодо притягнення до адміністративної
відповідальності є остаточним і оскарженню не підлягає.
{ Кодекс доповнено статтею 171-2 згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

Стаття 172. Особливості провадження у справах щодо
оскарження рішень, дій або бездіяльності
виборчих комісій, комісій з референдуму,
членів цих комісій

1. Право оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність виборчих
комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій мають суб\’єкти
відповідного виборчого процесу (крім виборчої комісії), а також
ініціативна група референдуму, інші суб\’єкти ініціювання
референдуму.

2. Виборець (громадянин, який має право голосу у відповідних
виборах або референдумі) може оскаржити рішення, дію чи
бездіяльність виборчої комісії, комісії з референдуму, членів цих
комісій, якщо таке рішення, дія чи бездіяльність порушує виборчі
права або інтереси щодо участі у виборчому процесі чи процесі
референдуму його особисто.

3. Рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої
комісії щодо встановлення нею результатів виборів чи
всеукраїнського референдуму оскаржуються до Вищого
адміністративного суду України. Усі інші рішення, дії або
бездіяльність Центральної виборчої комісії, члена цієї комісії
оскаржуються до Київського апеляційного адміністративного суду.
{ Частина третя статті 172 в редакції Закону N 1616-VI
( 1616-17 ) від 21.08.2009; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1699-VI ( 1699-17 ) від 04.11.2009 }

4. Рішення, дії чи бездіяльність виборчої комісії Автономної
Республіки Крим, обласних, районних, міських (в тому числі міст
Києва та Севастополя), районних у містах виборчих комісій щодо
підготовки та проведення місцевих виборів; територіальних
(окружних) виборчих комісій щодо підготовки та проведення виборів
Президента України, народних депутатів України; обласних комісій з
референдуму і комісії Автономної Республіки Крим з всеукраїнського
референдуму, а також членів зазначених комісій оскаржуються до
окружного адміністративного суду за місцезнаходженням відповідної
комісії.
{ Частина четверта статті 172 в редакції Закону N 1616-VI
( 1616-17 ) від 21.08.2009; із змінами внесеними згідно із
Законами N 2487-VI ( 2487-17 ) від 10.07.2010, N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

5. Рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій, комісій з
референдуму, членів цих комісій, за винятком рішень, дій чи
бездіяльності, що визначені частинами третьою – четвертою цієї
статті, оскаржуються до місцевого загального суду як
адміністративного суду за місцезнаходженням відповідної комісії.

6. Позовні заяви щодо рішень, дій чи бездіяльності виборчої
комісії, комісії з референдуму, членів цих комісій може бути
подано до адміністративного суду у п\’ятиденний строк з дня
прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності.

7. Позовні заяви щодо рішень, дій чи бездіяльності виборчої
комісії, комісії з референдуму, членів цих комісій, що мали місце
до дня голосування, може бути подано до адміністративного суду у
строк, встановлений частиною шостою цієї статті, але не пізніше
двадцять четвертої години дня, що передує дню голосування.

8. Позовні заяви щодо рішень, дій чи бездіяльності дільничної
виборчої комісії, дільничної комісії з референдуму, членів цих
комісій, що мали місце у день голосування, під час підрахунку
голосів та встановлення результатів голосування на дільниці, може
бути подано до адміністративного суду у дводенний строк з дня
прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності.

9. Суд приймає позовну заяву щодо рішення, дії чи
бездіяльності виборчої комісії, комісії з референдуму або члена
відповідної комісії до розгляду незалежно від сплати судового
збору. У разі несплати судового збору на момент вирішення справи
суд одночасно вирішує питання про стягнення судового збору
відповідно до правил розподілу судових витрат, встановлених цим
Кодексом.

10. Суд невідкладно повідомляє відповідну виборчу комісію або
комісію з референдуму та комісію вищого рівня про надходження
позовної заяви та про ухвалене судом рішення.

11. Суд вирішує адміністративні справи, визначені цією
статтею, у дводенний строк після надходження позовної заяви.
Адміністративні справи за позовними заявами, що надійшли до дня
голосування, вирішуються судом у дводенний строк, але не пізніше
ніж за дві години до початку голосування. Адміністративні справи
за позовними заявами, що надійшли у день голосування вирішуються
судом до закінчення голосування. Адміністративні справи за
позовними заявами, що надійшли у день голосування, але після
закінчення голосування, вирішуються судом у дводенний строк після
надходження позовної заяви.
{ Частина одинадцята статті 172 в редакції Закону N 1616-VI
( 1616-17 ) від 21.08.2009 }
{ Частину одинадцяту статті 172 визнано конституційною згідно з
Рішенням Конституційного Суду N 26-рп/2009 ( v026p710-09 ) від
19.10.2009 }

12. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним
чином повідомлені, не перешкоджає судовому розгляду.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code