Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 173-175

Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 173-175

Стаття 173. Особливості провадження у справах щодо
уточнення списку виборців

1. Право звернутися з адміністративним позовом про уточнення
списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі
списку себе особисто або інших осіб, має кожен, хто має право
голосу на відповідних виборах або референдумі.

2. Адміністративні справи щодо уточнення списку виборців
розглядає місцевий загальний суд як адміністративний суд за
місцезнаходженням відповідної комісії.

3. Позовна заява про уточнення списку виборців подається до
адміністративного суду без сплати судового збору. Позовну заяву
може бути подано не пізніш як за два дні до дня голосування. Суд
при розгляді даного адміністративного позову звертається до
відповідного органу ведення Державного реєстру виборців із запитом
щодо уточнення відомостей про виборця.
{ Частина третя статті 173 в редакції Закону N 3099-IV ( 3099-15 )
від 17.11.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом N 4061-VI
( 4061-17 ) від 17.11.2011 }

4. Суд вирішує адміністративні справи щодо уточнення списку
виборців у дводенний строк після надходження позовної заяви, але
не пізніше ніж за два дні до дня голосування, а якщо позовна заява
надійшла за два дні до дня голосування, – невідкладно.
( Частина четверта статті 173 в редакції Закону N 3099-IV
( 3099-15 ) від 17.11.2005 )

5. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним
чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, не
перешкоджає судовому розгляду.

6. Постанови адміністративного суду щодо внесення змін у
списки виборців виконуються негайно.

Стаття 174. Особливості провадження у справах щодо
оскарження рішень, дій або бездіяльності
органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, засобів масової інформації,
підприємств, установ, організацій, їхніх
посадових та службових осіб, творчих працівників
засобів масової інформації, які порушують
законодавство про вибори та референдум

1. Право оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, засобів
масової інформації, підприємств, установ, організацій, їхніх
посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової
інформації, що порушують законодавство про вибори та референдум,
мають виборча комісія, кандидат, партія (блок), місцева
організація партії, які є суб\’єктами відповідного виборчого
процесу, комісія з референдуму, ініціативна група референдуму,
інші суб\’єкти ініціювання референдуму. { Частина перша статті 174
із змінами, внесеними згідно із Законом N 2487-VI ( 2487-17 ) від
10.07.2010 }

2. Виборець (громадянин, який має право голосу у відповідних
виборах або референдумі) може оскаржити рішення, дії чи
бездіяльність органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових
та службових осіб, якщо такі рішення, дії чи бездіяльність
порушують виборчі права або інтереси щодо участі у виборчому
процесі чи процесі референдуму його особисто.

3. Позовна заява щодо оскарження рішень, дій або
бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, їхніх посадових та службових осіб подається до
окружного адміністративного суду за їх місцезнаходженням. Позовна
заява щодо дій чи бездіяльності засобів масової інформації,
підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та службових
осіб, творчих працівників засобів масової інформації, що порушують
законодавство про вибори та референдум, подається до місцевого
загального суду як адміністративного суду за їхнім
місцезнаходженням. { Частина третя статті 174 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2487-VI ( 2487-17 ) від 10.07.2010 }

4. Позовну заяву може бути подано до адміністративного суду у
строк, встановлений частинами шостою – сьомою статті 172 цього
Кодексу.

5. Суд вирішує адміністративні справи, визначені цією
статтею, у строк, встановлений частиною одинадцятою статті 172
цього Кодексу.

6. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним
чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, не
перешкоджає судовому розгляду.

Стаття 175. Особливості провадження у справах щодо
оскарження дій або бездіяльності кандидатів,
їхніх довірених осіб, партії (блоку), місцевої
організації партії, їхніх посадових осіб та
уповноважених осіб, ініціативних груп
референдуму, інших суб\’єктів ініціювання
референдуму, офіційних спостерігачів від
суб\’єктів виборчого процесу

{ Назва статті 175 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2487-VI ( 2487-17 ) від 10.07.2010 }

1. Право оскаржувати дії чи бездіяльність кандидатів, їхніх
довірених осіб, партії (блоку), місцевої організації партії, їхніх
посадових осіб та уповноважених осіб, ініціативних груп
референдуму, інших суб\’єктів ініціювання референдуму, офіційних
спостерігачів від суб\’єктів виборчого процесу, що порушують
законодавство про вибори чи референдум, мають кандидат, партія
(блок), місцева організація партії, які є суб\’єктами відповідного
виборчого процесу, ініціативна група референдуму, інші суб\’єкти
ініціювання референдуму. { Частина перша статті 175 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2487-VI ( 2487-17 ) від 10.07.2010 }

2. Виборець (громадянин, який має право голосу у відповідних
виборах або референдумі) може оскаржити дії чи бездіяльність
суб\’єктів, визначених частиною першою цієї статті, якщо ці дії чи
бездіяльність порушують виборчі права або інтереси щодо участі у
виборчому процесі чи процесі референдуму його особисто.

3. Позовна заява щодо оскарження дій чи бездіяльності
кандидата на пост Президента України, ініціативних груп
всеукраїнського референдуму, інших суб\’єктів ініціювання
всеукраїнського референдуму, що порушують законодавство про вибори
чи референдум, подається до окружного адміністративного суду,
територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ. Позовна
заява щодо оскарження дії чи бездіяльності кандидата у депутати
сільської, селищної ради, кандидатів на посаду сільського,
селищного голови, їх довірених осіб подається до місцевого
загального суду як адміністративного суду за місцем вчинення дії
чи місцем, де ця дія повинна бути вчинена. Позовна заява з інших
питань, передбачених цією статтею, подається до окружного
адміністративного суду за місцем вчинення дії чи місцем, де ця дія
повинна бути вчинена. { Частина третя статті 175 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2487-VI ( 2487-17 ) від 10.07.2010 }

4. Позовну заяву може бути подано до адміністративного суду у
строк, встановлений частинами шостою – сьомою статті 172 цього
Кодексу.

5. Суд вирішує адміністративні справи, визначені цією
статтею, у строк, встановлений частиною одинадцятою статті 172
цього Кодексу.

6. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним
чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, не
перешкоджає судовому розгляду.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code