Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 176-177

Кодекс адміністративного судочинства України, стаття 176-177

Стаття 176. Особливості провадження у справах, пов\’язаних із
виборами Президента України

1. Виборча комісія, кандидат на пост Президента України,
партія (блок) – суб\’єкт виборчого процесу, виборець, законні права
або охоронювані законом інтереси яких порушено, мають право
оскаржувати рішення чи дії об\’єднання громадян, виборчого блоку,
його посадової особи чи повноважного представника, які стосуються
виборчого процесу, крім тих рішень чи дій, які відповідно до
закону, статуту (положення) об\’єднання громадян належать до його
внутрішньої організаційної діяльності або його виключної
компетенції.

2. Кандидат на пост Президента України, партія (блок) –
суб\’єкт виборчого процесу чи окружна виборча комісія мають право
оскаржувати до суду дії чи бездіяльність засобів масової
інформації, їх власників, посадових та службових осіб, які
порушують встановлений законом порядок діяльності засобів масової
інформації під час виборчого процесу, у тому числі стосовно
передвиборної агітації, зокрема щодо вимоги спростування
опублікованих ними неправдивих відомостей про кандидата чи партію
(блок), що висунули кандидата.

3. Кандидат на пост Президента України, партія (блок) –
суб\’єкт виборчого процесу мають право оскаржувати дії іншого
кандидата на пост Президента України, його довіреної особи, якщо
ці дії спрямовані на порушення встановленого законом порядку
висунення кандидата, проведення передвиборної агітації, інші
порушення їх прав або виборчих прав громадян. Виборець має право
оскаржувати дії кандидата на пост Президента України, його
довіреної особи, якщо ці дії порушують його виборчі права.

4. Рішення, дії чи бездіяльність органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, закладів
та організацій, їх посадових та службових осіб можуть бути
оскаржені у порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу. Акти
чи дії виборчих блоків, об\’єднань громадян, крім тих, які
відповідно до закону, статуту (положення) об\’єднання громадян
належать до їх внутрішньої організаційної діяльності або їх
виключної компетенції, – за місцезнаходженням органу об\’єднання
громадян, виборчого блоку, акти чи дії якого оскаржуються у
порядку, передбаченому статтею 175 цього Кодексу.

5. Дії чи бездіяльність засобів масової інформації, їх
власників, посадових і службових осіб, творчих працівників можуть
бути оскаржені у порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

6. Рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісій, у тому
числі рішення Центральної виборчої комісії із встановлення
результатів виборів, можуть бути оскаржені у порядку,
передбаченому статтею 172 цього Кодексу.

7. Дії кандидатів на пост Президента України, їх довірених
осіб оскаржуються до Київського апеляційного адміністративного
суду.

8. Рішення, дії чи бездіяльність дільничної виборчої комісії
та її членів можуть бути оскаржені до адміністративного суду за
місцезнаходженням дільничної виборчої комісії.

9. Рішення, дії чи бездіяльність окружної виборчої комісії
або члена такої комісії можуть бути оскаржені до окружного
адміністративного суду за місцезнаходженням окружної виборчої
комісії в порядку, встановленому законодавством.

10. Суд розглядає та вирішує адміністративні справи за
скаргами, поданими на вчинені порушення з моменту припинення
голосування на виборчих дільницях, протягом двох днів після дня
голосування.
{ Частину десяту статті 176 визнано конституційною згідно з
Рішенням Конституційного Суду N 26-рп/2009 ( v026p710-09 ) від
19.10.2009 }

11. Рішення апеляційної інстанції з виборчих спорів є
остаточним і оскарженню не підлягає. Рішення Вищого
адміністративного суду України щодо скарги на результати виборів є
остаточним і не підлягає перегляду в апеляційному чи касаційному
порядку.

12. Повноваження суду, встановлені статтею 117 цього Кодексу,
не можуть бути застосовані судами щодо спорів, які стосуються
призначення, підготовки і проведення виборів Президента України.
{ Стаття 176 в редакції Закону N 1616-VI ( 1616-17 ) від
21.08.2009 – зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням
Конституційного Суду N 26-рп/2009 ( v026p710-09 ) від 19.10.2009 }

Стаття 177. Особливості судових рішень за
наслідками розгляду справ, пов\’язаних з
виборчим процесом чи процесом референдуму,
та їх оскарження

1. Суд, установивши порушення законодавства про вибори чи
референдум, визначає у рішенні спосіб захисту порушених прав та
інтересів, а також порядок усунення усіх наслідків цих порушень
відповідно до закону або приймає інше передбачене законом рішення.
У разі виявлення порушень, що можуть бути підставою для
притягнення до відповідальності не за правилами цього Кодексу,
суд постановляє окрему ухвалу з повідомленням про
наявність таких порушень і надсилає її до органів чи осіб,
уповноважених вжити у зв\’язку з цим заходів, встановлених
законом.
( Частина перша статті 177 в редакції Закону N 3099-IV ( 3099-15 )
від 17.11.2005 )

2. Копії судового рішення невідкладно видаються особам, які
брали участь у справі, або надсилаються їм, якщо вони не були
присутні під час його проголошення.

3. Судові рішення за наслідками розгляду судами першої
інстанції справ, визначених статтями 172-175 цього Кодексу,
набирають законної сили після закінчення строку апеляційного
оскарження, а у разі їх апеляційного оскарження – з моменту
проголошення судового рішення суду апеляційної інстанції. Судові
рішення Вищого адміністративного суду України набирають законної
сили з моменту проголошення і не можуть бути оскаржені. { Частина
третя статті 177 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2487-VI
( 2487-17 ) від 10.07.2010 }

{ Частину четверту статті 177 виключено на підставі Закону
N 2487-VI ( 2487-17 ) від 10.07.2010 }

5. Судові рішення за наслідками розгляду справ, визначених
статтями 172-175 цього Кодексу, можуть бути оскаржені в
апеляційному порядку у дводенний строк з дня їх проголошення, а
судові рішення, ухвалені до дня голосування, – не пізніш як за
чотири години до початку голосування. { Частина п\’ята статті 177
із змінами, внесеними згідно із Законом N 2487-VI ( 2487-17 ) від
10.07.2010 }

6. Судами апеляційної інстанції є відповідні апеляційні
адміністративні суди. Судом апеляційної інстанції у справах,
розглянутих відповідно до частини третьої статті 172 цього Кодексу
Київським апеляційним адміністративним судом, є Вищий
адміністративний суд України.
{ Частина шоста статті 177 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1616-VI ( 1616-17 ) від 21.08.2009 }

7. Суд апеляційної інстанції розглядає справу у дводенний
строк після закінчення строку апеляційного оскарження з
повідомленням осіб, які беруть участь у справі. Апеляційна скарга
стосовно судового рішення, що було ухвалене до дня голосування,
розглядається не пізніше ніж за дві години до початку голосування.

8. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним
чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, не
перешкоджає апеляційному розгляду.

9. Суд апеляційної інстанції за наслідками апеляційного
розгляду не може повертати справу на новий розгляд. Судове рішення
суду апеляційної інстанції є остаточним.

10. При розгляді справ, пов\’язаних з виборчим процесом чи
процесом референдуму, та їх оскарженні частина четверта статті 20
цього Кодексу не застосовується.
{ Статтю 177 доповнено частиною десятою згідно із Законом
N 1616-VI ( 1616-17 ) від 21.08.2009 }

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code