Кодекс України про адміністративні правопорушення, стаття 52-56

Кодекс України про адміністративні правопорушення, стаття 52-56

Глава 7 
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРИРОДИ, ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ, ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

{Назва глави 7 в редакції Закону № 2518-VI від 09.09.2010}

Стаття 52. Псування і забруднення сільськогосподарських та інших земель

Псування сільськогосподарських та інших земель, забруднення їх хімічними і радіоактивними речовинами, нафтою та нафтопродуктами, неочищеними стічними водами, виробничими та іншими відходами, а так само невжиття заходів по боротьбі з бур\’янами –

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян – суб\’єктів підприємницької діяльності – від п\’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

{Стаття 52 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2977-12 від 03.02.93№ 55/97-ВР від 07.02.97№ 650/97-ВР від 19.11.97№ 271-VI від 15.04.2008№ 1825-VI від 21.01.2010}

Стаття 53. Порушення правил використання земель

Використання земель не за цільовим призначенням, невиконання природоохоронного режиму використання земель, розміщення, проектування, будівництво, введення в дію об\’єктів, які негативно впливають на стан земель, неправильна експлуатація, знищення або пошкодження протиерозійних гідротехнічних споруд, захисних лісонасаджень –

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п\’яти до двадцяти п\’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від п\’ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

{Стаття 53 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2977-12 від 03.02.93№ 55/97-ВР від 07.02.97№ 271-VI від 15.04.2008}

Стаття 531. Самовільне зайняття земельної ділянки

Самовільне зайняття земельної ділянки –

тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до п\’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

{Кодекс доповнено статтею 531 згідно із Законом № 2977-12 від 03.02.93; із змінами, внесеними згідно із Законами № 55/97-ВР від 07.02.97№ 578-V від 11.01.2007}

Стаття 532. Перекручення або приховування даних державного земельного кадастру

Перекручення даних державного земельного кадастру, а також приховування інформації про стан земель, розміри, кількість земельних ділянок, наявність земель запасу або резервного фонду –

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п\’яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

{Кодекс доповнено статтею 532 згідно із Законом № 2977-12 від 03.02.93; із змінами, внесеним згідно із Законом № 55/97-ВР від 07.02.97; в редакції Закону № 271-VI від 15.04.2008}

Стаття 533. Зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу

Зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу, а також невиконання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту –

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від двадцяти до п\’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

{Кодекс доповнено статтею 533 згідно із Законом № 271-VI від 15.04.2008}

Стаття 534. Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель

Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель –

тягне за собою накладення штрафу на громадян від тридцяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

{Кодекс доповнено статтею 534 згідно із Законом № 1708-VI від 05.11.2009}

Стаття 535. Порушення строку видачі державного акта на право власності на земельну ділянку

Порушення посадовою особою встановленого законодавством строку видачі державного акта на право власності на земельну ділянку –

тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до п\’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене посадовою особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме порушення, –

тягне за собою накладення штрафу від п\’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

{Кодекс доповнено статтею 535 згідно із Законом № 3521-VI від 16.06.2011}

Стаття 54. Порушення строків повернення тимчасово зайнятих земель або неприведення їх у стан, придатний для використання за призначенням

Порушення строків повернення тимчасово зайнятих земель або невиконання обов\’язків щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням, –

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від п\’ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Непроведення рекультивації порушених земель –

тягне за собою накладення штрафу на громадян від п\’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

{Стаття 54 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2977-12 від 03.02.93№ 55/97-ВР від 07.02.97; в редакції Закону № 271-VI від 15.04.2008}

Стаття 55. Самовільне відхилення від проектів землеустрою

Відхилення від затверджених в установленому порядку проектів землеустрою –

тягне за собою накладення штрафу на громадян від п\’яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від п\’ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

{Стаття 55 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2977-12 від 03.02.93№ 55/97-ВР від 07.02.97; в редакції Закону № 271-VI від 15.04.2008}

Стаття 56. Знищення межових знаків

Знищення громадянами межових знаків меж землекористувань –

тягне за собою накладення штрафу від п\’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

{Стаття 56 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2977-12 від 03.02.93№ 55/97-ВР від 07.02.97№ 271-VI від 15.04.2008}

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code