Кодекс України про адміністративні правопорушення, стаття 88-91

Кодекс України про адміністративні правопорушення, стаття 88-91

Стаття 88. Незаконне вивезення з України і ввезення на її територію об\’єктів тваринного і рослинного світу

Незаконне вивезення з України або ввезення на її територію об\’єктів тваринного і рослинного світу, в тому числі зоологічних і ботанічних колекцій, –

тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до п\’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих об\’єктів або без такої і на посадових осіб – від п\’яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих об\’єктів або без такої.

Ті самі дії щодо видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України або охорона і використання яких регулюється відповідними міжнародними договорами України, –

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п\’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих об\’єктів або без такої і на посадових осіб – від семи до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих об\’єктів або без такої.

{Стаття 88 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 2010-11 від 03.04.86, в редакції Закону № 81/96-ВР від 06.03.96, із змінами, внесеними згідно із Законом № 55/97-ВР від 07.02.97}

Стаття 881. Порушення порядку придбання чи збуту об\’єктів тваринного або рослинного світу, правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах

Порушення порядку придбання чи збуту об\’єктів тваринного або рослинного світу –

тягне за собою накладення штрафу від трьох до п\’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією об\’єктів тваринного або рослинного світу чи без такої.

Ті самі дії, вчинені щодо об\’єктів тваринного або рослинного світу, які перебували в межах територій та об\’єктів природно-заповідного фонду, занесених до Червоної книги України або які охороняються відповідно до міжнародних договорів України, –

тягнуть за собою накладення штрафу від дев\’яти до двадцяти чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією об\’єктів тваринного або рослинного світу чи без такої.

Порушення правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах –

тягне за собою накладення штрафу від трьох до п\’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією об\’єктів тваринного або рослинного світу чи без такої.

{Кодекс доповнено статтею 881 згідно із Законом № 81/96-ВР від 06.03.96, із змінами, внесеними згідно із Законами № 55/97-ВР від 07.02.97№ 1827-VI від 21.01.2010}

Стаття 882. Порушення правил створення, поповнення, зберігання, використання або державного обліку зоологічних, ботанічних колекцій та торгівлі ними

Порушення правил створення, поповнення, зберігання, використання або державного обліку зоологічних, ботанічних колекцій та торгівлі ними –

тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією колекції або без такої.

{Кодекс доповнено статтею 882 згідно із Законом № 81/96-ВР від 06.03.96, із змінами, внесеними згідно із Законом № 55/97-ВР від 07.02.97}

Стаття 89. Жорстоке поводження з тваринами

Жорстоке поводження з тваринами, їх мордування або вчинення інших дій, що призвели до їх мучення, каліцтва чи загибелі, –

тягнуть за собою накладення штрафу від дев\’яти до двадцяти одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

{Стаття 89 в редакції Закону № 81/96-ВР від 06.03.96, із змінами, внесеними згідно із Законами № 55/97-ВР від 07.02.97№ 1827-VI від 21.01.2010}

Стаття 90. Порушення вимог щодо охорони видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України

Погіршення середовища перебування (зростання) тварин і рослин, види яких занесені до Червоної книги України, знищення, незаконне або з порушенням встановленого порядку вилучення їх з природного середовища, а також порушення умов утримання (вирощування) тварин і рослин цих видів у ботанічних садах, дендрологічних та зоологічних парках, інших спеціально створених штучних умовах, що призвело до їх загибелі, каліцтва (пошкодження), –

тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно добутого і на посадових осіб – від тридцяти до п\’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно добутого.

{Стаття 90 в редакції Закону № 81/96-ВР від 06.03.96, із змінами, внесеними згідно із Законом № 55/97-ВР від 07.02.97, в редакції Закону № 1122-IV від 11.07.2003}

Стаття 901. Невиконання правил і норм у процесі створення, виробництва, зберігання, транспортування, використання, знешкодження, ліквідації, захоронення мікроорганізмів, біологічно активних речовин та інших продуктів біотехнологій

Невиконання правил і норм у процесі створення нових штамів мікроорганізмів, біологічно активних речовин та інших продуктів біотехнологій –

тягне за собою накладення штрафу на громадян від п\’яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від семи до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Невиконання правил і норм екологічної безпеки у процесі виробництва, зберігання, транспортування, використання, знешкодження, ліквідації, захоронення мікроорганізмів, біологічно активних речовин та інших продуктів біотехнологій –

тягне за собою накладення штрафу на громадян від п\’яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від семи до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

{Кодекс доповнено статтею 901 згідно із Законом № 81/96-ВР від 06.03.96, із змінами, внесеними згідно із Законом № 55/97-ВР від 07.02.97}

Стаття 91. Порушення правил охорони та використання територій та об\’єктів природно-заповідного фонду

Здійснення в межах територій та об\’єктів природно-заповідного фонду, їх охоронних зон, а також територій, зарезервованих для наступного заповідання, забороненої господарської та іншої діяльності, порушення інших вимог режиму цих територій та об\’єктів, самовільна зміна їх меж, невжиття заходів для попередження і ліквідації негативних наслідків аварій або іншого шкідливого впливу на території та об\’єкти природно-заповідного фонду –

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від дев\’яти до двадцяти чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення та незаконно добутих природних ресурсів чи без такої і на посадових осіб – від п\’ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення та незаконно добутих природних ресурсів.

{Стаття 91 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 2010-11 від 03.04.86, в редакції Закону № 81/96-ВР від 06.03.96, із змінами, внесеними згідно із Законами № 55/97-ВР від 07.02.97№ 1827-VI від 21.01.2010}

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code