Кодекс України про адміністративні правопорушення, стаття 93-96

Кодекс України про адміністративні правопорушення, стаття 93-96

Глава 8 
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ПРОМИСЛОВОСТІ, БУДІВНИЦТВІ ТА У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ

{Назва Глави 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2550-III від 21.06.2001}

Стаття 93. Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів з безпечного ведення робіт у галузях промисловості

Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів з безпечного ведення робіт у галузях промисловості та на об\’єктах, підконтрольних органам спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці, –

тягне за собою накладення штрафу на працівників від чотирьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності,  – від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

{Абзац другий статті 93 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4837-VI від 24.05.2012}

{Стаття 93 із змінами, внесеними згідно із Законами № 8/95-ВР від 19.01.95№ 55/97-ВР від 07.02.97№ 2342-III від 05.04.2001}

Стаття 94. Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про зберігання, використання та облік вибухових матеріалів у галузях промисловості

Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про зберігання, використання та облік вибухових матеріалів у галузях промисловості та на об\’єктах, підконтрольних органам спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці, –

тягне за собою накладення штрафу на працівників від чотирьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності,  – від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

{Абзац другий статті 94 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4837-VI від 24.05.2012}

{Стаття 94 із змінами, внесеними згідно із Законами № 8/95-ВР від 19.01.95№ 55/97-ВР від 07.02.97№ 2342-III від 05.04.2001}

Стаття 95. Порушення правил і норм ядерної та радіаційної безпеки

Порушення посадовими особами підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності правил і норм ядерної та радіаційної безпеки –

тягне за собою накладення штрафу від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, –

тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

{Стаття 95 із змінами, внесеними згідно із Законом № 8/95-ВР від 19.01.95№ 55/97-ВР від 07.02.97, в редакції Закону № 1284-IV від 18.11.2003}

Стаття 951. Порушення вимог нормативно-правових актів та нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання

Порушення вимог нормативно-правових актів та нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання суб\’єктів електроенергетики, суб\’єктів відносин у сфері теплопостачання та споживачів електричної енргії –

тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до п\’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, попередження або накладення штрафу на працівників від одного до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, накладення штрафу на посадових осіб від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

{Кодекс доповнено статтею 951 згідно із Законом № 2598-IV від 31.05.2005в редакції Закону № 3830-VI від 06.10.2011 – зміна вводиться в дію з дня набрання чинності Указом Президента України про утворення відповідного центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду в системі центральних органів виконавчої влвди}

Стаття 96. Порушення вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил під час будівництва

Порушення вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджених проектних рішень під час нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об\’єктів чи споруд –

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від десяти до п\’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та на посадових осіб – від п\’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, –

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п\’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та на посадових осіб – від ста до ста п\’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Виконання підготовчих робіт без направлення повідомлення про початок виконання зазначених робіт у випадках, коли направлення такого повідомлення є обов\’язковим, а також наведення недостовірних даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт –

тягнуть за собою накладення штрафу від ста до ста п\’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Виконання підготовчих робіт без реєстрації декларації про початок виконання зазначених робіт, якщо такі роботи не виконувалися на підставі зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт чи дозволу на виконання будівельних робіт, а також наведення недостовірних даних у декларації про початок виконання підготовчих робіт –

тягнуть за собою накладення штрафу від ста п\’ятдесяти до двохсот п\’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Виконання будівельних робіт без повідомлення про початок виконання зазначених робіт, а також наведення недостовірних даних у такому повідомленні –

тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот п\’ятдесяти до трьохсот п\’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Виконання будівельних робіт без реєстрації декларації про початок виконання зазначених робіт, а також наведення недостовірних даних у такій декларації, вчинені щодо об\’єктів I категорії складності, –

тягнуть за собою накладення штрафу від трьохсот п\’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Діяння, передбачені частиною шостою цієї статті, вчинені щодо об\’єктів II категорії складності, –

тягнуть за собою накладення штрафу від чотирьохсот до п\’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Діяння, передбачені частиною шостою цієї статті, вчинені щодо об\’єктів III категорії складності, –

тягнуть за собою накладення штрафу від п\’ятисот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Виконання будівельних робіт без дозволу на їх виконання –

тягне за собою накладення штрафу від шестисот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Діяння, передбачене частиною дев\’ятою цієї статті, вчинене щодо об\’єктів V категорії складності, –

тягне за собою накладення штрафу від семисот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Експлуатація об\’єктів будівництва, які не прийняті в експлуатацію, а також наведення недостовірних даних у декларації про готовність об\’єкта до експлуатації, вчинені щодо об\’єктів I категорії складності, –

тягнуть за собою накладення штрафу від трьохсот п\’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Діяння, передбачені частиною одинадцятою цієї статті, вчинені щодо об\’єктів II категорії складності, –

тягнуть за собою накладення штрафу від чотирьохсот до п\’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Діяння, передбачені частиною одинадцятою цієї статті, вчинені щодо об\’єктів III категорії складності, –

тягнуть за собою накладення штрафу від п\’ятисот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Експлуатація об\’єктів будівництва IV категорії складності, які не прийняті в експлуатацію, –

тягне за собою накладення штрафу від шестисот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Діяння, передбачене частиною чотирнадцятою цієї статті, вчинене щодо об\’єктів V категорії складності, –

тягне за собою накладення штрафу від семисот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Незабезпечення замовником здійснення авторського нагляду у випадках, коли такий нагляд є обов\’язковим згідно з вимогами законодавства, –

тягне за собою накладення штрафу від чотирьохсот до п\’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Незабезпечення замовником здійснення технічного нагляду у випадках, коли такий нагляд є обов\’язковим згідно з вимогами законодавства, –

тягне за собою накладення штрафу від чотирьохсот до п\’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Неподання чи несвоєчасне подання замовником інформації про передачу права на будівництво об\’єкта іншому замовнику, зміну генерального підрядника чи підрядника, осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду, відповідальних виконавців робіт, а також інформації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт та про введення в експлуатацію закінченого будівництвом об\’єкта у випадках, коли подання такої інформації є обов\’язковим, –

тягне за собою накладення штрафу від сімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

{Стаття 96 із змінами, внесеними згідно із Законами № 209/94-ВР від 14.10.94№ 55/97-ВР від 07.02.97№ 509-VI від 16.09.2008№ 800-VI від 25.12.2008№ 692-VI від 18.12.2008№ 1704-VI від 05.11.2009; в редакції Закону № 4220-VI від 22.12.2011}

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code