Кодекс України про адміністративні правопорушення, стаття 172-5-173-2

Кодекс України про адміністративні правопорушення, стаття 172-5-173-2

Стаття 1725. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви)

Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви) –

тягне за собою накладення штрафу від двадцяти п\’яти до п\’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією такого дарунка (пожертви).

Порушення встановленої законом заборони щодо одержання дарунка (пожертви) –

тягне за собою накладення штрафу від п\’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією такого дарунка (пожертви).

Примітка. Суб\’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пункті 1, підпунктах \”а\”, \”б\” пункту 2 частини першої статті 4 Закону України \”Про засади запобігання і протидії корупції\” .

Стаття 1726. Порушення вимог фінансового контролю

Неподання або несвоєчасне подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов\’язання фінансового характеру, передбаченої Законом України \”Про засади запобігання і протидії корупції\”, –

тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти п\’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента –

тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти п\’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка. Суб\’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пункті 1, підпункті \”а\” пункту 2 частини першої статті 4 Закону України \”Про засади запобігання і протидії корупції\”.

Стаття 1727. Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів

Неповідомлення особою безпосереднього керівника у випадках, передбачених законом, про наявність конфлікту інтересів –

тягне за собою накладення штрафу від десяти до ста п\’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка. 1. Суб\’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пункті 1, підпунктах \”а\”, \”б\” пункту 2 частини першої статті 4 Закону України \”Про засади запобігання і протидії корупції\”.

2. У цій статті під конфліктом інтересів слід розуміти суперечність між особистими інтересами особи та її службовими повноваженнями, наявність яких може вплинути на об\’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень.

Стаття 1728. Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв\’язку з виконанням службових повноважень

Незаконне розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх інтересах інформації, яка стала їй відома у зв\’язку з виконанням службових повноважень, –

тягне за собою накладення штрафу від п\’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка. Суб\’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пункті 1 частини першої статті 4 Закону України \”Про засади запобігання і протидії корупції\”.

Стаття 1729. Невжиття заходів щодо протидії корупції

Невжиття передбачених законом заходів посадовою чи службовою особою органу державної влади, посадовою особою місцевого самоврядування, юридичної особи, їх структурних підрозділів у разі виявлення корупційного правопорушення –

тягне за собою накладення штрафу від п\’ятдесяти до ста двадцяти п\’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

{Кодекс доповнено главою 13-А згідно із Законом № 3207-VI від 07.04.2011}

Глава 14 
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК І ГРОМАДСЬКУ БЕЗПЕКУ

Стаття 173. Дрібне хуліганство

Дрібне хуліганство, тобто нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян, –

тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п\’ятнадцяти діб.

{Стаття 173 із змінами, внесеними згідно із Законами № 55/97-ВР від 07.02.97№ 2744-VI від 02.12.2010}

Стаття 1731. Поширювання неправдивих чуток

Поширювання неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку, –

тягне за собою накладення штрафу від десяти до п\’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти процентів заробітку.

{Кодекс доповнено статтею 1731 згідно з Указом ПВР № 9082-11 від 20.04.90, із змінами, внесеними згідно із Законом № 55/97-ВР від 07.02.97}

Стаття 1732. Вчинення насильства в сім\’ї, невиконання захисного припису або непроходження корекційної програми

Вчинення насильства в сім\’ї, тобто умисне вчинення будь-яких дій фізичного, психологічного чи економічного характеру (застосування фізичного насильства, що не завдало фізичного болю і не спричинило тілесних ушкоджень, погрози, образи чи переслідування, позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна або коштів, на які потерпілий має передбачене законом право, тощо), внаслідок чого могла бути чи була завдана шкода фізичному або психічному здоров\’ю потерпілого, а так само невиконання захисного припису особою, стосовно якої він винесений, непроходження корекційної програми особою, яка вчинила насильство в сім\’ї, –

тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до п\’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку, або адміністративний арешт на строк до п\’яти діб.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, –

тягнуть за собою накладення штрафу від п\’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п\’ятнадцяти діб.

{Кодекс доповнено статтею 1732 згідно із Законом № 759-IV від 15.05.2003; в редакції Закону № 599-VI від 25.09.2008; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2744-VI від 02.12.2010}

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code