Кодекс України про адміністративні правопорушення, стаття 213-221-1

Кодекс України про адміністративні правопорушення, стаття 213-221-1

Розділ III. ОРГАНИ, УПОВНОВАЖЕНІ РОЗГЛЯДАТИ СПРАВИ ПРО
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Глава 16
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 213. Органи (посадові особи), уповноважені
розглядати справи про адміністративні
правопорушення

Справи про адміністративні правопорушення розглядаються:
1) адміністративними комісіями при виконавчих комітетах
сільських, селищних, міських рад;
2) виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад;

{ Пункт третій статті 213 виключений на підставі Закону
N 244/94-ВР від 15.11.94 }

4) районними, районними у місті, міськими чи міськрайонними
судами (суддями), а у випадках, передбачених цим Кодексом,
місцевими адміністративними та господарськими судами, апеляційними
судами, вищими спеціалізованими судами та Верховним Судом України;
5) органами внутрішніх справ, органами державних інспекцій та
іншими органами (посадовими особами), уповноваженими на те
цим Кодексом.
{ Стаття 213 із змінами, внесеними згідно із Законами N 244/94-ВР
від 15.11.94, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

Стаття 214. Розмежування компетенції органів, уповноважених
розглядати справи про адміністративні
правопорушення

Адміністративні комісії при виконавчих органах сільських,
селищних, міських рад вирішують усі справи про адміністративні
правопорушення, за винятком віднесених цим Кодексом до відання
інших органів (посадових осіб).
Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад, судді
районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів, органи
внутрішніх справ, органи державних інспекцій та інші уповноважені
органи (пункт 5 статті 213) розглядають справи про адміністративні
правопорушення, віднесені цим Кодексом до їх відання.
{ Стаття 214 із змінами, внесеними згідно із Законами N 244/94-ВР
від 15.11.94; N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001 }

Стаття 215. Порядок утворення колегіальних органів,
уповноважених розглядати справи про
адміністративні правопорушення

Адміністративні комісії утворюються відповідними органами
місцевого самоврядування у складі голови, заступника голови,
відповідального секретаря, а також членів комісії. В
адміністративних комісіях при виконавчих органах міських рад є
посада звільненого відповідального секретаря комісії. Порядок
діяльності адміністративних комісій встановлюється цим Кодексом та
іншими законодавчими актами України.
Адміністративні комісії при виконавчих комітетах районних у
містах рад утворюються у разі надання районній у місті раді та її
виконавчому комітету відповідних повноважень міською радою.
Порядок утворення інших колегіальних органів, уповноважених
розглядати справи про адміністративні правопорушення, а також
порядок розгляду справ у цих органах визначаються законами
України.
{ Стаття 215 із змінами, внесеними згідно із Законом N 244/94-ВР
від 15.11.94, в редакції Закону N 2342-III ( 2342-14 ) від
05.04.2001 }

Стаття 216. Правомочність засідань колегіальних органів

Адміністративні комісії мають право розглядати справи про
адміністративні правопорушення при наявності не менш як половини
членів їх складу, а виконавчі комітети сільських, селищних,
міських рад – при наявності не менш як двох третин від загального
складу виконавчого комітету.
Правомочність засідань інших колегіальних органів,
уповноважених розглядати справи про адміністративні
правопорушення, встановлюється законодавством України.
{ Стаття 216 із змінами, внесеними згідно із Законами N 244/94-ВР
від 15.11.94, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001 }

Стаття 217. Повноваження посадових осіб, які розглядають
справи про адміністративні правопорушення

посадові особи, уповноважені розглядати справи про
адміністративні правопорушення, можуть накладати адміністративні
стягнення, передбачені цим Кодексом, у межах наданих їм
повноважень і лише під час виконання службових обов\’язків.
Перелік посадових осіб, які від імені органів, згаданих у
пункті 5 статті 213 цього Кодексу, розглядають справи про
адміністративні правопорушення, встановлюється законами України.
{ Стаття 217 із змінами, внесеними згідно із Законами N 244/94-ВР
від 15.11.94, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001 }

Глава 17
ПІДВІДОМЧІСТЬ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Стаття 218. Адміністративні комісії

Адміністративні комісії при виконавчих органах міських рад
розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені
статтями 45, 46, 92, 99, 103-1 – 104-1, статтею 136 (за вчинення
порушень на автомобільному транспорті), статтями 138, 141, 142,
149-152, частиною першою статті 154, статтями 155, 155-2, частиною
другою статті 156, статтями 156-1, 156-2, 159, статтею 175-1 (за
порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної
сільської, селищної, міської ради), статтею 179, статтею 180 (крім
справ щодо батьків неповнолітніх або осіб, які їх замінюють),
частиною четвертою статті 181, статтею 181-1, частиною першою
статті 182, статтями 183, 185-12, 186, 186-1, 189, 189-1, 196,
212-1 цього Кодексу.
Адміністративні комісії при виконавчих органах сільських,
селищних рад розглядають справи про адміністративні
правопорушення, передбачені статтею 92, статтею 99 (коли
правопорушення вчинено громадянином), статтями 103-1, 103-2, 104,
статтею 136 (за вчинення порушень на автомобільному транспорті),
статтями 141, 142, 150-152, 155, 155-2, частиною другою статті
156, статтями 156-1, 156-2, 159, статтею 175-1 (за порушення,
вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської,
селищної, міської ради), статтею 179, статтею 180 (крім справ щодо
батьків неповнолітніх або осіб, які їх замінюють), частиною
четвертою статті 181, частиною першою статті 182, статтями 183,
186, 186-1, 196, 212-1 цього Кодексу.

{ Частину третю статті 218 виключено на підставі Закону
N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001 }

{ Стаття 218 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 316-11
від 29.05.85, N 1117-11 від 16.10.85, N 2010-11 від 03.04.86,
N 2444-11 від 27.06.86, N 3282-11 від 19.12.86, N 3690-11 від
12.03.87, N 4134-11 від 12.06.87, N 4135-11 від 12.06.87,
N 4452-11 від 21.08.87, N 6976-11 від 14.12.88, N 7542-11 від
19.05.89, N 8711-11 від 19.01.90, N 8918-11 від 07.07.92,
N 1369-12 від 29.07.91; Законами N 2354-12 від 15.05.92, N 2547-12
від 07.07.92, N 2977-12 від 03.02.93, N 3785-12 від 23.12.93,
N 3888-12 від 23.12.94, N 3890-12 від 28.01.94, N 4044-12 від
25.02.94, N 84/94-ВР від 05.07.94, N 209/94-ВР від 14.10.94,
N 64/95-ВР від 15.02.95, N 79/95-ВР від 01.03.95, N 296/95-ВР від
11.07.95, N 81/96-ВР від 06.03.96, N 148/96-ВР від 25.04.96,
N 386/96-ВР від 01.10.96, 497/96-ВР від 14.11.96, N 308/97-ВР від
04.06.97; N 352-XIV ( 352-14 ) від 23.12.98, N 998-XIV ( 998-14 )
від 16.07.99, N 1969-III ( 1969-14 ) від 21.09.2000, N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 2360-III ( 2360-14 ) від
05.04.2001, N 2550-III ( 2550-14 ) від 21.06.2001, N 2888-III
( 2888-14 ) від 13.12.2001, N 548-IV ( 548-15 ) від 20.02.2003,
N 1745-IV ( 1745-15 ) від 03.06.2004, N 2598-IV ( 2598-15 ) від
31.05.2005, N 2899-IV ( 2899-15 ) від 22.09.2005, N 534-V
( 534-16 ) від 22.12.2006, N 956-V ( 956-16 ) від 19.04.2007,
N 2430-VI ( 2430-17 ) від 06.07.2010, Кодексом N 3393-VI
( 3393-17 ) від 19.05.2011 }

Стаття 219. Виконавчі комітети сільських, селищних, міських
рад

Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад
розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені
статтями 92, 99 (коли правопорушення вчинено громадянином),
статтями 104, 141, 142, 152, 159, статтею 175-1 (за порушення,
вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської,
селищної, міської ради), статтею 179, статтею 180 (крім справ щодо
батьків неповнолітніх або осіб, які їх замінюють), частиною
четвертою статті 181, частиною першою статті 182, статтями 183,
186-1.
{ Стаття 219 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 316-11
від 29.05.85, N 1117-11 від 16.10.85, N 2010-11 від 03.04.86,
N 2444-11 від 27.06.86, N 3282-11 від 19.12.86, N 4135-11 від
12.06.87, N 6976-11 від 14.12.88; Законами N 2547-12 від 07.07.92,
N 3785-12 від 23.12.93, N 209/94-ВР від 14.10.94, N 81/96-ВР від
06.03.96, N 148/96-ВР від 25.04.96; в редакції Закону N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001; із змінами, внесеними згідно із
Законами N 1745-IV ( 1745-15 ) від 03.06.2004, N 2899-IV
( 2899-15 ) від 22.09.2005 }

{ Статтю 220 виключено на підставі Закону N 244/94-ВР від
15.11.94 }

{ Статтю 220-1 виключено на підставі Закону N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001 }

Стаття 221. Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні
суди (судді)

Судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних
судів розглядають справи про адміністративні правопорушення,
передбачені частиною першою статті 41, статтями 41-1 – 41-3,
42-1 – 42-3, частиною першою статті 44, статтями 44-1, 46-1, 46-2,
51, 51-2, частинами другою, четвертою та п\’ятою статті 85,
статтями 85-1, 88 – 88-2, 90, 91, 92-1, частиною третьою
статті 96-1, статтями 98, 101-103, частиною першою статті 106-1,
статтями 106-2, 107-1, частиною другою статті 112, частинами
четвертою та сьомою статті 121, частиною четвертою статті 122,
статтями 122-2, 122-4, 122-5, частинами другою і третьою статті
123, статтею 124, частиною четвертою статті 127, статтею 127-1,
статтею 130, частиною третьою статті 133, статтями 135-1, 139,
частиною четвертою статті 140, статтями 146, 149-1, частиною
другою статті 154, статтею 155-1, частинами першою, третьою і
четвертою статті 156, статтями 160, 162 – 162-3, 163-1 – 163-4,
частиною другою статті 163-7, статтями 163-12, 164, 164-3, 164-5 –
164-16, 166-1 – 166-4, частинами першою, другою, дев\’ятою та
десятою статті 166-6, 166-7 – 166-12, 166-14 – 166-18, 171-2,
172-2 – 172-9, 173 – 173-2, 174, 177-2, частиною третьою статті
178, частинами першою, другою і третьою статті 181, частиною
другою статті 182, статтями 184 – 185-11, 186-5 – 186-7, 187, 188,
188-1, 188-13, 188-14, 188-16, 188-17, 188-19, 188-22, 188-25,
188-27, 188-28, 188-31, 188-32, 188-33, 188-34, 188-35, 188-38,
188-39, 188-40, 188-41, частиною першою статті 189-1, статтями
189-3, 190, 191, 193, 195-1 – 195-6, частиною першою статті 203,
статтями 204 – 206-1, 212-2 – 212-20 цього Кодексу, а також справи
про адміністративні правопорушення, вчинені особами віком від
шістнадцяти до вісімнадцяти років.
{ Стаття 221 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 316-11
від 29.05.85, N 2444-11 від 27.06.86, N 4452-11 від 21.08.87,
N 6347-11 від 03.08.88, N 6976-11 від 14.12.88, N 7445-11 від
27.04.89, N 8710-11 від 19.01.90, N 8711-11 від 19.01.90,
N 8918-11 від 07.03.90, N 9082-11 від 20.04.90, N 9166-11 від
04.05.90, N 647-12 від 18.01.91, N 661-12 від 28.01.91, N 1369-12
від 29.07.91, N 1413-12 від 09.08.91; Законами N 1255-12 від
25.06.91, N 2857-12 від 15.12.92, N 2992-12 від 04.02.93,
N 3039-12 від 03.03.93, N 3350-12 від 30.06.93, N 3582-12 від
11.11.93, N 3785-12 від 23.12.93, N 3888-12 від 28.01.94,
N 179/94-ВР від 22.09.94, N 244/94-ВР від 15.11.94, N 8/95-ВР від
19.01.95, N 64/95-ВР від 15.02.95, N 123/95-ВР від 05.04.95,
N 210/95-ВР від 02.06.95, N 358/95-ВР від 05.10.95, N 386/96-ВР
від 01.10.96, N 666/97-ВР від 21.11.97, N 210/98-ВР від 24.03.98,
N 352-XIV ( 352-14 ) від 23.12.98, N 812-XIV ( 812-14 ) від
02.07.99, N 998-XIV ( 998-14 ) від 16.07.99, N 1080-XIV
( 1080-14 ) від 21.09.99, N 1381-XIV ( 1381-14 ) від 13.01.2000,
N 1587-III ( 1587-14 ) від 23.03.2000, N 1685-III ( 1685-14 ) від
20.04.2000, N 1744-III ( 1744-14 ) від 18.05.2000, N 1969-III
( 1969-14 ) від 21.09.2000, N 1986-III ( 1986-14 ) від
21.09.2000, N 2056-III ( 2056-14 ) від 19.10.2000, N 2114-III
( 2114-14 ) від 16.11.2000, N 2247-III ( 2247-14 ) від
18.01.2001, в редакції Закону N 2342-III ( 2342-14 ) від
05.04.2001, із змінами, внесеними згідно із Законами N 2350-III
( 2350-14 ) від 05.04.2001, N 2359-III ( 2359-14 ) від
05.04.2001, N 2550-III ( 2550-14 ) від 21.06.2001, N 2703-III
( 2703-14 ) від 20.09.2001, N 2747-III ( 2747-14 ) від
04.10.2001, N 2787-III ( 2787-14 ) від 15.11.2001, N 2953-III
( 2953-14 ) від 17.01.2002, N 249-IV ( 249-15 ) від 28.11.2002 –
набирає чинності 11.06.2003 року, N 548-IV ( 548-15 ) від
20.02.2003, N 666-IV ( 666-15 ) від 03.04.2003, N 676-IV
( 676-15 ) від 03.04.2003, N 749-IV ( 749-15 ) від 15.05.2003,
N 759-IV ( 759-15 ) від 15.05.2003, N 1122-IV ( 1122-15 ) від
11.07.2003 ), N 1128-IV ( 1128-15 ) від 11.07.2003, N 1299-IV
( 1299-15 ) від 20.11.2003, N 1703-IV ( 1703-15 ) від 11.05.2004,
N 1745-IV ( 1745-15 ) від 03.06.2004, N 2188-IV ( 2188-15 ) від
18.11.2004, N 2247-IV ( 2247-15 ) від 16.12.2004, N 2322-IV
( 2322-15 ) від 12.01.2005, N 2635-IV ( 2635-15 ) від 02.06.2005,
N 2806-IV ( 2806-15 ) від 06.09.2005, N 2899-IV ( 2899-15 ) від
22.09.2005, N 3078-IV ( 3078-15 ) від 15.11.2005, N 3201-IV
( 3201-15 ) від 15.12.2005, N 3504-IV ( 3504-15 ) від 23.02.2006,
N 534-V ( 534-16 ) від 22.12.2006, N 577-V ( 577-16 ) від
11.01.2007, N 695-V ( 695-16 ) від 22.02.2007, N 1033-V
( 1033-16 ) від 17.05.2007, N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008,
N 801-VI ( 801-17 ) від 25.12.2008, N 1180-VI ( 1180-17 ) від
19.03.2009, N 1508-VI ( 1508-17 ) від 11.06.2009, N 2181-VI
( 2181-17 ) від 13.05.2010, N 2258-VI ( 2258-17 ) від 18.05.2010,
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010, N 2511-VI ( 2511-17 ) від
09.09.2010, N 2518-VI ( 2518-17 ) від 09.09.2010, N 2677-VI
( 2677-17 ) від 04.11.2010, N 2808-VI ( 2808-17 ) від 21.12.2010,
N 3163-VI ( 3163-17 ) від 17.03.2011; в редакції Закону N 3207-VI
( 3207-17 ) від 07.04.2011; із змінами, внесеними згідно із
Законами N 3261-VI ( 3261-17 ) від 21.04.2011, N 3384-VI
( 3384-17 ) від 19.05.2011, N 3454-VI ( 3454-17 ) від 02.06.2011,
N 3521-VI ( 3521-17 ) від 16.06.2011, N 3565-VI ( 3565-17 ) від
05.07.2011, N 3720-VI ( 3720-17 ) від 08.09.2011, N 4025-VI
( 4025-17 ) від 15.11.2011, N 4220-VI ( 4220-17 ) від 22.12.2011,
N 4319-VІ ( 4319-17 ) від 12.01.2012, N 4444-VI ( 4444-17 ) від
23.02.2012, N 4950-VI ( 4950-17 ) від 07.06.2012 }

Стаття 221-1. Місцеві господарські та адміністративні суди,
апеляційні суди, вищі спеціалізовані суди
та Верховний Суд України

Місцеві господарські та адміністративні суди, апеляційні
суди, вищі спеціалізовані суди та Верховний Суд України
розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені
статтею 185-3 цього Кодексу.

Постанова суду, прийнята за результатами розгляду такої
справи, є остаточною і оскарженню не підлягає.
{ Кодекс доповнено статтею 221-1 згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code