Кодекс України про адміністративні правопорушення, стаття 222-222-1

Кодекс України про адміністративні правопорушення, стаття 222-222-1

Стаття 222. Органи внутрішніх справ (міліція)

Органи внутрішніх справ (міліція) розглядають справи про такі
адміністративні правопорушення: про порушення громадського
порядку, за порушення правил паспортної системи, правил дорожнього
руху, правил, що забезпечують безпеку руху транспорту, правил
користування засобами транспорту, правил, спрямованих на
забезпечення схоронності вантажів на транспорті, а також про
незаконний відпуск і незаконне придбання бензину або інших
паливно-мастильних матеріалів (частина перша статті 44, статті 80
і 81 (в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин
у відпрацьованих газах транспортних засобів), частина друга статті
106-1, частини перша, друга, третя, четверта і шоста статті 109,
стаття 110, частина третя статті 114, частина перша статті 115,
стаття 116-2, частина друга статті 117, частини перша і друга
статті 119, частини перша, друга, третя, п\’ята і шоста статті 121,
статті 121-1, 121-2, частини перша, друга і третя статті 122,
частина перша статті 123, статті 124-1 – 126, частини перша, друга
і третя статті 127, статті 128-129, частини перша, друга та п\’ята
статті 133, частини третя, шоста, восьма, дев\’ята, десята і
одинадцята статті 133-1, частина друга статті 135, стаття 136 (за
винятком порушень на автомобільному транспорті), стаття 137,
частини перша, друга і третя статті 140, статті 161, 164-4, 173,
статтею 175-1 (за винятком порушень, вчинених у місцях,
заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської
ради), статтями 176, 177, частини перша і друга статті 178, статті
189-2, 192, 194, 195, статті 197-201).

Від імені органів внутрішніх справ (міліції) розглядати
справи про адміністративні правопорушення і накладати
адміністративні стягнення мають право:

1) за адміністративні правопорушення, передбачені частиною
першою статті 44, частиною другою статті 106-1, частинами першою,
другою, третьою, четвертою і шостою статті 109, статтею 110,
частиною третьою статті 114, частиною першою статті 115, статтею
116-2, частиною другою статті 117, частинами першою і другою
статті 119, частинами першою, другою і п\’ятою статті 133, частиною
другою статті 135, статтею 136 (за винятком порушень на
автомобільному транспорті), статтями 137, 161, статтями 164-4,
173, статтею 203 цього Кодексу, – начальники органів внутрішніх
справ та їх заступники, а статтею 175-1 (за винятком порушень,
вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської,
селищної, міської ради), статтями 176, 177, частинами першою і
другою статті 178, статтями 189-2, 192, 194, 195, 197-201 цього
Кодексу – начальники або заступники начальників районних, міських,
районних у містах відділів (управлінь) внутрішніх справ;
за адміністративні правопорушення, передбачені частинами
першою, другою, третьою, четвертою і шостою статті 109, статтею
110, частиною третьою статті 114, частиною першою статті 115,
статтею 116-2, частиною другою статті 117, частинами першою і
другою статті 133, частиною другою статті 135 цього Кодексу, крім
того, – начальники лінійних пунктів міліції, а за порушення,
передбачені частиною третьою статті 109, статтею 110 цього
Кодексу, – також і інші працівники міліції, на яких покладено
нагляд за додержанням відповідних правил. Розмір штрафу, що
накладається начальниками лінійних пунктів міліції, не може
перевищувати двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян;
за адміністративні правопорушення, передбачені частиною
першою статті 44, статтею 175-1 (за винятком порушень, вчинених у
місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної,
міської ради), статтями 176, 177 частинами першою і другою статті
178 цього Кодексу, крім того – начальники або заступники
начальників органів внутрішніх справ на транспорті, інших органів
внутрішніх справ, прирівнених до районних, міських, районних у
містах відділів (управлінь) внутрішніх справ, начальники відділень
міліції, що є в системі органів внутрішніх справ, а за
правопорушення, передбачені статтею 177 і частинами першою та
другою статті 178 цього Кодексу, – також дільничні інспектори
(старші дільничні інспектори) міліції;

{ Абзац четвертий пункту 1 частини другої статті 222
виключено на підставі Закону N 2342-III ( 2342-14 ) від
05.04.2001 }

2) за адміністративні правопорушення, передбачені статтями 80
і 81 (в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин
у відпрацьованих газах транспортних засобів), статтею 124-1,
частинами другою і третьою статті 126, частиною третьою статті
127, статтями 128-129, статтею 132-1, частинами шостою і
одинадцятою статті 133-1, частинами першою, другою і третьою
статті 140 цього Кодексу, – начальник або заступник начальника
відділення (відділу, управління, департаменту), командир або
заступник командира окремого підрозділу Державтоінспекції
Міністерства внутрішніх справ України, начальник відділу
внутрішніх справ або особа, яка виконує його обов\’язки;

3) за адміністративні правопорушення, передбачені частинами
першою, другою, третьою, п\’ятою і шостою статті 121, статтями
121-1, 121-2, частинами першою, другою і третьою статті 122,
частинами першою і другою статті 123, статтею 125, частиною першою
статті 126, частинами першою і другою статті 127, частинами
третьою, восьмою, дев\’ятою і десятою статті 133-1 цього Кодексу, –
працівники Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ
України, які мають спеціальні звання.
{ Стаття 222 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 316-11
від 29.05.85, N 1117-11 від 16.10.85, N 2444-11 від 27.06.86,
N 3282-11 від 19.12.86, N 4134-11 від 12.06.87, N 4135-11 від
12.06.87, N 4452-11 від 21.08.87, N 7542-11 від 19.05.89,
N 1369-12 від 29.07.91, N 1818-12 від 15.11.91; Законами N 3785-12
від 23.12.93, N 3890-12 від 28.01.94, N 155/94-ВР від 29.07.94,
N 244/94-ВР від 15.11.94, N 64/95-ВР від 15.02.95, N 296/95-ВР від
11.07.95, N 148/96-ВР від 25.04.96, N 398/96-ВР від 02.10.96,
N 55/97-ВР від 07.02.97, N 812-XIV ( 812-14 ) від 02.07.99,
N 1744-III ( 1744-14 ) від 18.05.2000, N 2247-III ( 2247-14 ) від
18.01.2001, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 2350-III
( 2350-14 ) від 05.04.2001, N 1299-IV ( 1299-15 ) від 20.11.2003,
N 2247-IV ( 2247-15 ) від 16.12.2004, N 2899-IV ( 2899-15 ) від
22.09.2005, N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008, N 2742-VI
( 2742-17 ) від 02.12.2010, N 3163-VI ( 3163-17 ) від 17.03.2011,
Кодексом N 3393-VI ( 3393-17 ) від 19.05.2011, Законом N 3565-VI
( 3565-17 ) від 05.07.2011, N 4950-VI ( 4950-17 ) від 07.06.2012 }

Стаття 222-1. Органи Державної прикордонної служби України

Органи Державної прикордонної служби України розглядають
справи про адміністративні правопорушення, пов\’язані з порушенням
прикордонного режиму або режиму в пунктах пропуску через державний
кордон України, порушенням іноземцями та особами без громадянства
правил перебування в Україні і транзитного проїзду через її
територію, а також з неповерненням капітаном іноземного судна
перепусток на право сходження на берег осіб суднового екіпажу
(стаття 202, частина друга статті 203, стаття 207).

Від імені органів Державної прикордонної служби України
розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати
адміністративні стягнення мають право:

начальники органів охорони державного кордону та Морської
охорони Державної прикордонної служби України та їх заступники;

керівники підрозділів органів охорони державного кордону та
Морської охорони Державної прикордонної служби України, які
безпосередньо виконують завдання з охорони державного кордону
України.
{ Кодекс доповнено статтею 222-1 згідно із Законом N 812-XIV
( 812-14 ) від 02.07.99; в редакції Закону N 662-IV ( 662-15 ) від
03.04.2003 – набуває чинності 01.08.2003 року, із змінами,
внесеними згідно із Законом N 1299-IV ( 1299-15 ) від 20.11.2003 }

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code