Кодекс України про адміністративні правопорушення, стаття 228-231

Кодекс України про адміністративні правопорушення, стаття 228-231

Стаття 228. Центральний орган виконавчої влади з питань
цивільної авіації

Центральний орган виконавчої влади з питань цивільної авіації
розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов\’язані з
порушенням правил безпеки польотів, правил поведінки на
повітряному судні, правил міжнародних польотів, правил пожежної
безпеки на повітряному транспорті (стаття 111, частина перша
статті 112, стаття 113, частина друга статті 120).

Від імені центрального органу виконавчої влади з питань
цивільної авіації розглядати справи про адміністративні
правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:
керівник центрального органу виконавчої влади з питань цивільної
авіації та його заступники, державні інспектори, уповноважені на
проведення перевірок посадові особи центрального органу виконавчої
влади з питань цивільної авіації, керівники аеропортів, начальники
служб авіаційної безпеки аеропортів та їх заступники.

Розмір штрафу, що накладається державними інспекторами та
уповноваженими на проведення перевірок посадовими особами
центрального органу виконавчої влади з питань цивільної авіації,
керівниками аеропортів, начальниками служб авіаційної безпеки
аеропортів та їх заступниками, не може перевищувати ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
{ Стаття 228 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 3282-11
від 19.12.86, Законами N 55/97-ВР від 07.02.97, N 352-XIV
( 352-14 ) від 23.12.98, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001,
N 2360-III ( 2360-14 ) від 05.04.2001; в редакції Кодексу
N 3393-VI ( 3393-17 ) від 19.05.2011 }

Стаття 229. Органи автомобільного транспорту та
електротранспорту

Органи автомобільного транспорту та електротранспорту
(тролейбус, трамвай) розглядають справи про адміністративні
правопорушення, зв\’язані з порушенням правил надання послуг
пасажирського автомобільного транспорту, правил користування
автомобільним транспортом та електротранспортом (стаття 119,
частина п\’ята статті 133, частини перша, друга, четверта, п\’ята і
сьома статті 133-1, стаття 133-2, частина друга статті 134,
частина четверта статті 135).
Від імені органів автомобільного транспорту та
електротранспорту розглядати справи про адміністративні
правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:
1) на автомобільному транспорті – директор Державного
департаменту автомобільного транспорту – штраф до ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; заступники директора
Державного департаменту автомобільного транспорту, начальники
автотранспортних управлінь спеціально уповноваженого центрального
органу виконавчої влади в галузі транспорту в Автономній
Республіці Крим та областях – штраф до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян; заступники начальників
автотранспортних управлінь спеціально уповноваженого центрального
органу виконавчої влади в галузі транспорту в Автономній
Республіці Крим та областях – штраф до двадцяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян; контролери автотранспортних управлінь
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в
галузі транспорту в Автономній Республіці Крим та областях – штраф
до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
{ Пункт 1 частини другої статті 229 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 1512-VI ( 1512-17 ) від 11.06.2009 }
2) на пасажирському електротранспорті (тролейбус, трамвай) –
начальники трамвайно-тролейбусних управлінь, начальники
трамвайно-тролейбусних депо, начальники служб руху і районів руху
трамвайно-тролейбусних управлінь, контролери
трамвайно-тролейбусних управлінь.
{ Стаття 229 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 3282-11
від 19.12.86, N 7542-11 від 19.05.89; Законами N 3785-12 від
23.12.93, N 2029-III ( 2029-14 ) від 05.10.2000, N 586-VI
( 586-17 ) від 24.09.2008, N 885-VI ( 885-17 ) від 15.01.2009 }

{ Статтю 230 виключено на підставі Закону N 8/95-ВР
( 8/95-ВР ) від 19.01.95 }

Стаття 230-1. Органи спеціально уповноваженого органу
виконавчої влади з державного нагляду за
додержанням законодавства про працю

Органи спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з
державного нагляду за додержанням законодавства про працю
розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов\’язані з
невиконанням законних вимог посадових осіб цих органів або
створенням перешкод для діяльності цих органів (стаття 188-6).

Від імені органів спеціально уповноваженого органу виконавчої
влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю
розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати
адміністративні стягнення мають право:

державні інспектори праці територіальних органів – штраф до
вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

Головний державний інспектор праці України, його заступники;
головні державні інспектори праці територіальних органів, їх
заступники; державні інспектори праці спеціально уповноваженого
органу виконавчої влади з державного нагляду за додержанням
законодавства про працю – штраф до ста неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
{ Кодекс доповнено статтею 230-1 згідно із Законом N 666/97-ВР
від 21.11.97; в редакції Закону N 1725-IV ( 1725-15 ) від
18.05.2004; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1027-VI
( 1027-17 ) від 19.02.2009 }

Стаття 231. Органи спеціально уповноваженого центрального
органу виконавчої влади з нагляду
за охороною праці

Органи спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади з нагляду за охороною праці розглядають справи:
про порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону
праці, щодо безпечного ведення робіт, зберігання, використання та
обліку вибухових матеріалів у галузях промисловості та на
об\’єктах, підконтрольних органам спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці,
про порушення законодавства про надра, а також невиконання
законних вимог органів спеціально уповноваженого центрального
органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці (частини друга
(крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних
правил і норм) і третя статті 41, статті 47, 57, 58, 93, 94,
188-4).
{ Частина перша статті 231 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4837-VI ( 4837-17 ) від 24.05.2012 }

Від імені органів спеціально уповноваженого центрального
органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці розглядати
справи про адміністративні правопорушення і накладати
адміністративні стягнення мають право:

1) за адміністративні правопорушення, передбачені частинами
другою (крім порушень санітарно-гігієнічних і
санітарно-протиепідемічних правил і норм) і третьою статті 41,
статтею 93:
державні інспектори – штраф до двадцяти п’яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

головні державні інспектори, начальники інспекцій спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за
охороною праці та їх заступники – штраф до тридцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

начальники управлінь і відділів спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці
та їх заступники – штраф до сорока неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян;

керівник спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади з нагляду за охороною праці та його заступники –
штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

2) за адміністративні правопорушення, передбачені статтями
47, 58, 94 і 1884:

державні інспектори – штраф до тридцяти п’яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

головні державні інспектори, начальники інспекцій спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за
охороною праці та їх заступники – штраф до п’ятдесяти п’яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

начальники управлінь і відділів спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці
та їх заступники – штраф до шістдесяти п’яти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян;

керівник спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади з нагляду за охороною праці та його заступники –
штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

3) за адміністративні правопорушення, передбачені статтею 57:

державні інспектори – штраф до двохсот п’ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

головні державні інспектори, начальники інспекцій спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за
охороною праці та їх заступники – штраф до трьохсот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
начальники управлінь і відділів спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці
та їх заступники – штраф до трьохсот п’ятдесяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян;

керівник спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади з нагляду за охороною праці та його заступники –
штраф до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
{ Частина друга статті 231 в редакції Закону N 4837-VI ( 4837-17 )
від 24.05.2012 }
{ Стаття 231 із змінами, внесеними згідно із Законами N 8/95-ВР
від 19.01.95, N 55/97-ВР від 07.02.9, N 352-XIV ( 352-14 ) від
23.12.98; в редакції Закону N 2342-III ( 2342-14 ) від
05.04.2001; із змінами, внесеними згідно із Законами N 2197-IV
( 2197-15 ) від 18.11.2004, N 4837-VI ( 4837-17 ) від 24.05.2012 }

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code