Кодекс України про адміністративні правопорушення, стаття 236-238-2

Кодекс України про адміністративні правопорушення, стаття 236-238-2

Стаття 236. Органи, установи та заклади державної
санітарно-епідеміологічної служби

Органи, установи та заклади державної
санітарно-епідеміологічної служби розглядають справи про
адміністративні правопорушення, пов\’язані з порушенням державних
санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм
(стаття 42), а також про адміністративні правопорушення,
передбачені частиною другою статті 41, статтями 78, 80 – 83, 90-1,
95, 167, 168-1, 170 (коли вони є порушеннями санітарно-гігієнічних
і санітарно-протиепідемічних правил і норм), та статтею 188-11
цього Кодексу.
Від імені органів, установ і закладів державної
санітарно-епідеміологічної служби розглядати справи про
адміністративні правопорушення і накладати адміністративні
стягнення в межах територій та об\’єктів нагляду, визначених
законодавством, мають право:
1) головний державний санітарний лікар України та його
заступники, головні державні санітарні лікарі Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, головні
державні санітарні лікарі водного, залізничного, повітряного
транспорту, водних басейнів, залізниць та їх заступники, головні
державні санітарні лікарі районів, міст, районів у містах,
лінійних підрозділів та об\’єктів водного, залізничного,
повітряного транспорту, об\’єктів, що мають особливий режим роботи,
Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ
України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки
України, з\’єднань, частин та підрозділів і їх заступники;
2) лікарі-гігієністи, лікарі-епідеміологи органів, установ і
закладів державної санітарно-епідеміологічної служби – щодо
адміністративних правопорушень, передбачених частиною другою
статті 41, а також статтями 42, 78, 80 – 83, 95, 167, 168-1, 170
(коли вони є порушеннями санітарно-гігієнічних і
санітарно-протиепідемічних правил і норм).
{ Стаття 236 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 3282-11
від 19.12.86, Законами N 81/96-ВР від 06.03.96, N 55/97-ВР від
07.02.97; в редакції Закону N 352-XIV ( 352-14 ) від 23.12.98,
із змінами, внесеними згідно із Законами N 2171-III ( 2171-14 )
від 21.12.2000, N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003 – набуває
чинності 01.08.2003 року }

{ Статтю 237 виключено на підставі Закону N 352-XIV
( 352-14 ) від 23.12.98 }

Стаття 238. Державні органи ветеринарної медицини, підрозділи
ветеринарної міліції з проведення карантинних
ветеринарних заходів

Державні органи ветеринарної медицини, підрозділи
ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів
Міністерства внутрішніх справ України розглядають справи про
адміністративні правопорушення, пов\’язані з порушеннями правил
щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог
(стаття 107).

Від імені державних органів ветеринарної медицини,
підрозділів ветеринарної міліції з проведення карантинних
ветеринарних заходів Міністерства внутрішніх справ України
розглядають справи про адміністративні правопорушення і накладають
адміністративні стягнення:

1) Головний державний інспектор ветеринарної медицини України
та його заступники, начальник Управління ветеринарної міліції з
проведення карантинних ветеринарних заходів Міністерства
внутрішніх справ України та його заступники – штраф на громадян до
десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових
осіб – до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

2) головні державні інспектори ветеринарної медицини
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя,
регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та
нагляду на державному кордоні та транспорті та їх заступники,
державні інспектори ветеринарної медицини Державного комітету
ветеринарної медицини України, інспектори Управління ветеринарної
міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів Міністерства
внутрішніх справ України, начальники відділів ветеринарної міліції
з проведення карантинних ветеринарних заходів головних управлінь,
управлінь Міністерства внутрішніх справ України в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та їх
заступники – штраф на громадян до дев\’яти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян, на посадових осіб – до дев\’ятнадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

3) головні державні інспектори ветеринарної медицини міст,
районів, районів у містах, державні інспектори ветеринарної
медицини головних управлінь ветеринарної медицини в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні
інспектори ветеринарної медицини регіональних служб державного
ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні
та транспорті, державні інспектори ветеринарної медицини пунктів
державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на
державному кордоні та транспорті, інспектори відділів ветеринарної
міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів головних
управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
– штраф на громадян до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян, на посадових осіб – до вісімнадцяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян;

4) державні інспектори ветеринарної медицини управлінь
ветеринарної медицини міст, районів, районів у містах, завідуючі
лабораторіями ветеринарно-санітарної експертизи на ринках,
інспектори відділень (відділів) ветеринарної міліції з проведення
карантинних ветеринарних заходів у міських і районних відділах
(управліннях) внутрішніх справ – штраф на громадян до семи
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб –
до сімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Державними інспекторами ветеринарної медицини управлінь
ветеринарної медицини міст, районів, районів у містах, завідуючими
лабораторіями ветеринарно-санітарної експертизи на ринках,
інспекторами відділень (відділів) ветеринарної міліції з
проведення карантинних ветеринарних заходів у міських і районних
відділах (управліннях) внутрішніх справ штраф може стягуватися на
місці з громадян у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян, з посадових осіб – у розмірі дев\’яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
{ Стаття 238 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 2010-11
від 03.04.86; Законами N 4045-12 від 25.02.94, N 55/97-ВР від
07.02.97, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001; в редакції Закону
N 1386-VI ( 1386-17 ) від 21.05.2009 }

Стаття 238-1. Органи державного контролю за використанням
та охороною земель

Органи державного контролю за використанням та охороною
земель розглядають справи про адміністративні правопорушення,
пов\’язані з порушенням законодавства у сфері використання та
охорони земель (статті 52 – 53-5, 54 – 56 та 188-5 цього Кодексу).

Від імені органів, зазначених у цій статті, розглядати справи
про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні
стягнення мають право Головний державний інспектор сільського
господарства України та його заступники, головні державні
інспектори сільського господарства Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя, районів та їх заступники,
старші державні інспектори та державні інспектори сільського
господарства відповідних територій.
{ Кодекс доповнено статтею 238-1 згідно із Законом
N 2977-12 від 03.02.93; в редакції Закону N 81/96-ВР від
06.03.96; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1377-IV
( 1377-15 ) від 11.12.2003; в редакції Закону N 271-VI ( 271-17 )
від 15.04.2008; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3521-VI
( 3521-17 ) від 16.06.2011; в редакції Закону N 4444-VI
( 4444-17 ) від 23.02.2012 }

Стаття 238-2. Органи Державної служби з карантину рослин
України

Органи Державної служби з карантину рослин України
розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов\’язані з
порушенням вимог щодо виконання фітосанітарних заходів
(стаття 105), ввезенням в Україну, вивезенням з України, транзитом
через її територію, вивезенням з карантинних зон або ввезенням до
них об\’єктів регулювання, які не пройшли фітосанітарного контролю
(стаття 106), невиконанням законних вимог посадових осіб органів
Державної служби з карантину рослин України (стаття 188-26).
Від імені органів, зазначених у цій статті, розглядати справи
про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні
стягнення мають право:
1) начальник Головної державної інспекції з карантину рослин
України – Головний державний інспектор з карантину рослин України
та його заступники – штраф на громадян до десяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – до вісімнадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
2) головні державні інспектори з карантину рослин Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя та їх
заступники – штраф на громадян до десяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – до п\’ятнадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
3) державні інспектори з карантину рослин – штраф на громадян
до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на
посадових осіб – до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
{ Кодекс доповнено статтею 238-2 згідно із Законом N 4044-12 від
25.12.94, із змінами, внесеними згідно із Законами N 55/97-ВР від
07.02.97, N 956-V ( 956-16 ) від 19.04.2007 }

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code