Кодекс України про адміністративні правопорушення, стаття 244-1-244-6

Кодекс України про адміністративні правопорушення, стаття 244-1-244-6

Стаття 244-1. Органи, які здійснюють державний
пробірний контроль

Органи, які здійснюють державний пробірний контроль,
розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов\’язані з
порушенням встановленого порядку виробництва, використання та
реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення та
напівдорогоцінного каміння (частина друга статті 189-1).
Від імені органів, які здійснюють державний пробірний
контроль, розглядати справи про адміністративні правопорушення і
накладати адміністративні стягнення мають право голова Державної
пробірної служби та його заступники.
{ Кодекс доповнено статтею 244-1 згідно з Указом ПВР N 2010-11 від
03.04.86, із змінами, внесеними згідно із Законом N 55/97-ВР від
07.02.97, в редакції Закону N 1986-III ( 1986-14 ) від
21.09.2000 }

Стаття 244-2. Органи Пенсійного фонду України

Органи Пенсійного фонду України розглядають справи про
адміністративні правопорушення, пов\’язані з порушеннями
законодавства про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов\’язкове державне соціальне страхування і
загальнообов\’язкове державне пенсійне страхування (стаття 165-1)
та з перешкоджанням уповноваженим особам Пенсійного фонду України
у проведенні перевірок (стаття 188-23).

Від імені органів Пенсійного фонду України розглядати справи
про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні
стягнення мають право Голова правління Пенсійного фонду України,
його заступники, начальники головних управлінь Пенсійного фонду
України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві,
Севастополі та їх заступники, начальники управлінь Пенсійного
фонду України в районах, містах, районах у містах та їх
заступники.
{ Кодекс доповнено статтею 244-2 згідно із Законом
N 2704-12 від 16.10.92; із змінами, внесеними згідно із Законами
N 305/95-ВР від 13.07.95, N 429-IV ( 429-15 ) від 16.01.2003; в
редакції Закону N 3108-IV ( 3108-15 ) від 17.11.2005; із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

Стаття 244-3. Органи державної статистики

Органи державної статистики розглядають справи про
адміністративні правопорушення, пов\’язані з порушенням порядку
подання або використання даних державних статистичних спостережень
(стаття 186-3).

Від імені органів державної статистики розглядати справи і
накладати адміністративні стягнення мають право керівник
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у
галузі статистики та його заступники, керівники органів державної
статистики в Автономній Республіці Крим, областях, районах і
містах та їх заступники.
{ Кодекс доповнено статтею 244-3 згідно із Законом N 3350-12 від
30.06.93, в редакції Закону N 1929-III ( 1929-14 ) від
13.07.2000 }

Стаття 244-4. Органи виконавчої влади у сфері захисту прав
споживачів

Органи виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів
розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов\’язані з
порушенням законодавства про захист прав громадян-споживачів
(статті 155, 155-2 частина друга статті 156, статті 156-1, 156-2,
167 – стосовно правопорушень під час реалізації продукції
промисловими підприємствами громадянам-споживачам (крім
правопорушень щодо лікарських засобів та порушень
санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм),
стаття 168-1 (крім правопорушень щодо лікарських засобів та
порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил
і норм), стаття 168-2, стаття 170 – стосовно правопорушень під час
транспортування, зберігання і використання продукції, призначеної
для реалізації громадянам-споживачам (крім правопорушень щодо
лікарських засобів та порушень санітарно-гігієнічних і
санітарно-протиепідемічних правил і норм), стаття 170-1 – щодо
правопорушень під час реалізації товарів, виконання робіт, надання
послуг громадянам-споживачам, стаття 172 – стосовно порушень на
підприємствах (в організаціях) торгівлі, громадського харчування,
сфери послуг і громадянами, які займаються підприємницькою
діяльністю, стаття 188-2).

Від імені органів виконавчої влади у сфері захисту прав
споживачів розглядати справи про адміністративні правопорушення і
накладати адміністративні стягнення мають право:

керівник спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та
сертифікації і його заступники;

керівник органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим
у справах захисту прав споживачів та його заступники, начальники
управлінь у справах захисту прав споживачів областей, міст Києва і
Севастополя та їх заступники.
{ Кодекс доповнено статтею 244-4 згідно із Законом N 3683-12 від
15.12.93; із змінами, внесеними згідно із Законами N 79/95-ВР від
01.03.95, N 23/97-ВР від 23.01.97, N 352-XIV ( 352-14 ) від
23.12.98, N 1685-III ( 1685-14 ) від 20.04.2000, N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001; в редакції Закону N 2443-III
( 2443-14 ) від 24.05.2001 – набирає чинності 01.09.2001 року; із
змінами, внесеними згідно із Законами N 2899-IV ( 2899-15 ) від
22.09.2005, N 3530-VI ( 3530-17 ) від 16.06.2011, N 4025-VI
( 4025-17 ) від 15.11.2011 }

Стаття 244-5. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику з контролю за цінами

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику з контролю за цінами, розглядає справи про
адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням порядку
формування, встановлення та застосування цін і тарифів, а також
невиконанням законних вимог посадових осіб зазначеного органу
(статті 165-2, 188-3).

Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику з контролю за цінами, розглядати справи про
адміністративні правопорушення та накладати адміністративні
стягнення мають право керівник зазначеного органу та уповноважені
ним посадові особи.
{ Кодекс доповнено статтею 244-5 згідно із Законом N 179/94-ВР від
22.09.94; із змінами, внесеними згідно із Законами N 860-IV
( 860-15 ) від 22.05.2003, N 885-VI ( 885-17 ) від 15.01.2009; в
редакції Закону N 5007-VI ( 5007-17 ) від 21.06.2012}

Стаття 244-6. Інспекції державного архітектурно-будівельного
контролю

Державна архітектурно-будівельна інспекція України та її
територіальні органи (далі – інспекції державного
архітектурно-будівельного контролю) розглядають справи про
адміністративні правопорушення, пов\’язані з порушенням вимог
законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил під
час виробництва, виготовлення та застосування будівельних
матеріалів, виробів, конструкцій, а також будівництва,
реконструкції, реставрації, капітального ремонту та прийняття в
експлуатацію об\’єктів чи споруд, невиконанням законних вимог
(приписів) посадових осіб інспекцій державного
архітектурно-будівельного контролю (статті 96, 96-1 (крім частини
третьої), 188-42).

Від імені інспекцій державного архітектурно-будівельного
контролю розглядати справи про адміністративні правопорушення і
накладати адміністративні стягнення мають право начальник
Державної архітектурно-будівельної інспекції України та його
заступники, начальники інспекцій державного
архітектурно-будівельного контролю та їх заступники.
{ Кодекс доповнено статтею 244-6 згідно із Законом N 209/94-ВР від
14.10.94; із змінами, внесеними згідно із Законами N 1026-V
( 1026-16 ) від 16.05.2007, N 4220-VI ( 4220-17 ) від 22.12.2011 }
{ Положення статті 244-6 визнано конституційними згідно з Рішенням
Конституційного Суду N 4-рп/2009 ( v004p710-09 ) від 03.02.2009 }

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code