Кодекс України про адміністративні правопорушення, стаття 244-7-244-10

Кодекс України про адміністративні правопорушення, стаття 244-7-244-10

Стаття 244-7. Органи виконавчої влади у сфері стандартизації,
метрології та сертифікації

Органи виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та
сертифікації розглядають справи про адміністративні
правопорушення, пов\’язані з порушенням законодавства в галузі
стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації
(стаття 167 – за винятком правопорушень під час реалізації
продукції промисловими підприємствами громадянам-споживачам і
правопорушень щодо лікарських засобів та порушень
санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм;
статті 169, 170 – за винятком правопорушень під час
транспортування, зберігання і використання продукції, призначеної
для реалізації громадянам-споживачам і правопорушень щодо
лікарських засобів та порушень санітарно-гігієнічних і
санітарно-протиепідемічних правил і норм; стаття 170-1 – за
винятком правопорушень під час випуску, реалізації товарів,
виконання робіт та надання послуг громадянам-споживачам, статті
171, 171-1, 172, 172-1, 188-9).
Від імені органів виконавчої влади у сфері стандартизації,
метрології та сертифікації розглядати справи про адміністративні
правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:
керівник спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та
сертифікації і його заступники;
директори центрів стандартизації, метрології та сертифікації
Автономної Республіки Крим, області, міста та їх заступники.
{ Кодекс доповнено статтею 244-7 згідно із Законом N 79/95-ВР від
01.03.95; із змінами, внесеними згідно із Законами N 73/98-ВР від
04.02.98, N 352-XIV ( 352-14 ) від 23.12.98, N 898-XIV ( 898-14 )
від 09.07.99, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001 }

Стаття 244-8. Органи державного контролю за якістю
лікарських засобів та умовами їх виробництва

Органи державного контролю за якістю лікарських засобів та
умовами їх виробництва розглядають справи про адміністративні
правопорушення, пов\’язані з порушенням обмежень, встановлених для
медичних і фармацевтичних працівників під час здійснення ними
професійної діяльності (стаття 44-2), з порушенням встановленого
порядку взяття, переробки, зберігання, реалізації і застосування
донорської крові та (або) її компонентів і препаратів (стаття
45-1), з продажем лікарських засобів без рецепта у заборонених
законодавством випадках (стаття 42-4), з недодержанням вимог
стандартів, норм, правил і технічних умов під час виробництва,
зберігання, транспортування, реалізації чи використання лікарських
засобів (статті 167-170), а також з невиконанням законних вимог
посадових осіб органів виконавчої влади у сфері контролю якості та
безпеки лікарських засобів (стаття 188-10).

Від імені органів державного контролю за якістю лікарських
засобів та умовами їх виробництва розглядати справи про
адміністративні правопорушення і накладати адміністративні
стягнення мають право: Головний державний інспектор України з
лікарських засобів та його заступники, головні державні інспектори
з лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі та їх заступники, державні інспектори
з лікарських засобів.
{ Кодекс доповнено статтею 244-8 згідно із Законом N 352-XIV
( 352-14 ) від 23.12.98; із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001; в редакції Закону N 3718-VI
( 3718-17 ) від 08.09.2011; із змінами, внесеними згідно із
Законами N 4565-VI ( 4565-17 ) від 22.03.2012, N 5065-VI
( 5065-17 ) від 05.07.2012 }

Стаття 244-9. Органи Фонду загальнообов\’язкового державного
соціального страхування України на випадок
безробіття

Органи Фонду загальнообов\’язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття розглядають справи про
адміністративні правопорушення, пов\’язані з порушенням
законодавства про загальнообов\’язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття (стаття 165-3) та перешкоджанням
уповноваженим особам органів Фонду у проведенні перевірок (стаття
188-23).

Від імені Фонду загальнообов\’язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття розглядати справи про
адміністративні правопорушення і накладати адміністративні
стягнення мають право керівник виконавчої дирекції Фонду, його
заступники, керівники робочих органів виконавчої дирекції Фонду –
центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київського
і Севастопольського міських, районних, міськрайонних, міських та
районних у містах центрів зайнятості та їх заступники.
{ Кодекс доповнено статтею 244-9 згідно із Законом N 429-IV
( 429-15 ) від 16.01.2003; текст статті 244-9 в редакції Закону
N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

Стаття 244-10. Органи Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України

Органи Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України розглядають справи
про адміністративні правопорушення, пов\’язані з порушенням
законодавства про загальнообов\’язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності (стаття 165-4),
а також перешкоджанням уповноваженим особам органів Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України у здійсненні перевірок (стаття
188-23).

Від імені Фонду соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань України розглядати
справи про адміністративні правопорушення і накладати
адміністративні стягнення мають право керівник виконавчої дирекції
Фонду, його заступники, керівники робочих органів виконавчої
дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві і Севастополі та їх заступники, керівники районних та
міських відділень виконавчої дирекції Фонду.
{ Кодекс доповнено статтею 244-10 згідно із Законом N 429-IV
( 429-15 ) від 16.01.2003; із змінами, внесеними згідно із
Законами N 435-V ( 435-16 ) від 12.12.2006, N 2464-VI ( 2464-17 )
від 08.07.2010 }

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code