Кодекс України про адміністративні правопорушення, стаття 254-255

Кодекс України про адміністративні правопорушення, стаття 254-255

Глава 19
ПРОТОКОЛ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Стаття 254. Складення протоколу про адміністративне
правопорушення

Про вчинення адміністративного правопорушення складається
протокол ( z1116-12 ) уповноваженими на те посадовою особою або
представником громадської організації чи органу громадської
самодіяльності.

Протокол про адміністративне правопорушення ( z1116-12 ),
у разі його оформлення, складається у двох екземплярах, один з
яких під розписку вручається особі, яка притягається до
адміністративної відповідальності.

Протокол ( z1116-12 ) не складається у випадках, передбачених
статтею 258 цього Кодексу.
{ Стаття 254 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 }

Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про
адміністративні правопорушення

У справах про адміністративні правопорушення, що
розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 – 221 цього
Кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати:

1) уповноважені на те посадові особи:

органів внутрішніх справ (частина перша статті 44, статті
44-1, 46-1, 46-2, 51, 51-2, 92, частина перша статті 106-1, стаття
106-2, частини четверта і сьома статті 121, частини третя і
четверта статті 122, статті 122-2, 122-4, 122-5, частини друга і
третя статті 123, стаття 124, частина четверта статті 127, частини
перша і друга статті 127-1, стаття 130, частина третя статті 133,
стаття 135-1, стаття 136 (про порушення на автомобільному
транспорті), стаття 139, частина четверта статті 140, статті 148,
151, 152, 154, 155, 155-2 – 156-2, 159, 160, 162 – 162-3, 164 –
164-11, 164-15, 164-16, 165-1, 165-2, 166-14 – 166-18, 172-2 –
172-9, 173 – 173-2, 174, стаття 175-1 (за винятком порушень,
вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської,
селищної, міської ради), статті 176, 177, 178 – 181-1, 181-3 –
185-2, 185-4 – 185-9, 186, 186-1, 186-3, 186-5 – 187, 188-28, 189
– 196, частина перша статті 203, статті 204, 205 – 206-1, 212-6,
212-7, 212-8, 212-10, 212-12, 212-13, 212-14, 212-20);

органів державного пожежного нагляду (статті 164, 183);

органів охорони здоров\’я (статті 45, 46, 46-2, стаття 183 –
щодо завідомо неправдивого виклику швидкої медичної допомоги);

{ Абзац пункту 1 частини першої статті 255 виключено на
підставі Закону N 956-V ( 956-16 ) від 19.04.2007 }

органів охорони культурної спадщини (статті 92, 188-33);

органів державного енергонагляду (стаття 103-1);

органів Державної інспекції з енергозбереження (статті 98,
101-103, 188-14;

органів спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади в галузі транспорту (статті 136, 141, 142);

національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері зв\’язку та інформатизації (статті 144 – 148-5, 164 (у
частині, що стосується порушення порядку провадження господарської
діяльності в галузі зв\’язку), 188-7;

органів у справах захисту прав споживачів (статті 42-2, 156,
164-6, 164-7);

фінансових органів (статті 164, 164-1);

підприємств і організацій, у віданні яких є електричні мережі
(статті 99, 103-1);

підприємств і організацій, які експлуатують магістральні
трубопроводи (стаття 138);

органів, установ і закладів державної
санітарно-епідеміологічної служби (статті 42-1 – 42-3, 188-22);

державних органів ветеринарної медицини, підрозділів
ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів
Міністерства внутрішніх справ України (статті 42-1 – 42-3,
188-22);

органів спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики (частина
перша статті 41, статті 41-1 – 41-3, 188-1);

лабораторій радіаційного контролю міністерств і відомств
України, організацій споживчої кооперації (стаття 42-2);

державних органів реєстрації актів цивільного стану (стаття
212-1);

органів Антимонопольного комітету України (статті 164-3,
164-14, 166-1 – 166-4);

органів управління кінематографією (стаття 164-6 – в частині
демонстрування і розповсюдження фільмів без державного посвідчення
на право розповсюдження і демонстрування фільмів у кіно- і
відеомережі; стаття 164-7 – в частині порушення умов
розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених державним
посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів у
кіно- і відеомережі; стаття 164-8 – в частині недотримання квоти
демонстрування національних фільмів при використанні національного
екранного часу в кіно- і відеомережі; стаття 186-7 – у частині
недоставляння або порушення строку доставляння обов’язкового
безоплатного примірника аудіо-, візуальної, аудіовізуальної
продукції);

органів Державної прикордонної служби України (частини друга,
четверта і п\’ята статті 85, статті 92, 185-10, 191, частина перша
статті 203, статті 204 – 206-1);

Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення, її представники в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі (стаття 164-6 – в частині
демонстрування і розповсюдження фільмів без державного посвідчення
на право розповсюдження і демонстрування фільмів на каналах
мовлення телебачення України; стаття 164-7 – в частині порушення
умов розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених
державним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування
фільмів на каналах мовлення телебачення України; стаття 164-8 – в
частині недотримання квоти демонстрування національних фільмів при
використанні національного екранного часу на каналах мовлення
телебачення України, стаття 212-9);

органів Служби безпеки України (стаття 164 (у частині, що
стосується правопорушень у галузі господарської діяльності,
ліцензії на проведення якої видає ця Служба), статті 172-2 –
172-9, 195-5, 212-2 (крім пункту 9 частини першої), 212-5 і
212-6);

органів Державної служби спеціального зв\’язку та захисту
інформації України (стаття 164 (у частині, що стосується
правопорушень у галузі господарської діяльності, ліцензії на
проведення якої видає ця Служба), пункт 9 частини першої статті
212-2 та стаття 188-31);

органів державної податкової служби (статті 51-2, 155-1,
162-1, 162-2, 163-1 – 163-4, 163-12, 164, 164-5, 164-16, 166-16,
166-17, 172-2 – 172-9, 177-2);

органів рибоохорони (частини четверта і п\’ята статті 85,
статті 85-1, 88-1, 90, стаття 164 – в частині порушення порядку
провадження господарської діяльності, пов\’язаної з добуванням і
використанням риби та інших водних живих ресурсів);

органів мисливського господарства (частини друга і п\’ята
статті 85, статті 85-1, 88-1, 90);

органів спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади в галузі екології та природних ресурсів (статті
85, 85-1, 88, 88-1, 88-2, 90, 91);

центрального органу виконавчої влади з питань цивільної
авіації (частина друга статті 112, частина третя статті 133);

органів, що здійснюють контроль за видобутком дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння
органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння (частина
перша статті 189-1);

органів, що здійснюють державний контроль у галузі племінної
справи у тваринництві (стаття 107-1);

{ Абзац тридцять третій пункту 1 частини першої статті 255
виключено на підставі Закону N 4220-VI ( 4220-17 ) від
22.12.2011 }

Національного банку України (статті 163-12, 164-11, 166-7,
стаття 166-8 (у частині, що стосується правопорушень у галузі
банківської діяльності та банківських операцій);

органів державної контрольно-ревізійної служби України
(статті 163-12, 164-12, 164-14);

Рахункової палати (статті 164-12, 164-14, 188-19);

органів управління архівною справою і діловодством (стаття
92-1, стаття 186-7 – у частині недоставляння або порушення строку
доставляння обов’язкового безоплатного примірника аудіо-,
візуальної, аудіовізуальної продукції);

служби державної охорони природно-заповідного фонду України
(частини друга, четверта і п\’ята статті 85, статті 90, 91);

Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки
(стаття 188-16);

органів управління Військової служби правопорядку у Збройних
Силах України (про правопорушення, вчинені військовослужбовцями,
військовозобов\’язаними та резервістами під час проходження зборів,
а також працівниками Збройних Сил України під час виконання ними
службових обов\’язків – стаття 44, частини друга і третя статті
123, статті 172-2 – 172-9, 173, 174, 178, 182, 184-1, 185 і
185-7);

спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань
державного експортного контролю (статті 188-17, 212-4);

{ Абзац пункту 1 частини першої статті 255 виключено на
підставі Закону N 2258-VI ( 2258-17 ) від 18.05.2010 }

{ Абзац пункту 1 частини першої статті 255 виключено на
підставі Закону N 2258-VI ( 2258-17 ) від 18.05.2010 }

органів виконавчої влади, що проводять реєстрацію
друкованого засобу масової інформації (стаття 186-6);

секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини (стаття 188-19);

відділу контролю Апарату Верховної Ради України (стаття
188-19);

{ Абзац пункту 1 частини першої статті 255 виключено на
підставі Закону N 424-V ( 424-16 ) від 01.12.2006 }

підприємств і організацій, у віданні яких є об\’єкти
електроенергетики (стаття 185-12);

спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування,
державної регуляторної політики, державної реєстрації та
дозвільної системи у сфері господарської діяльності та його
територіальних органів (частини перша, друга, дев\’ята та десята
статті 166-6, статті 166-10 – 166-12, 188-38);

Державної технічної інспекції Державного департаменту
страхового фонду документації (стаття 188-25);

органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів
(стаття 188);

суб\’єктів державного фінансового моніторингу (статті 166-9,
188-34);

адміністрацій історико-культурних заповідників,
історико-культурних заповідних територій (стаття 92);

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
(статті 163-7, 163-12);

органу технічного нагляду Міністерства аграрної політики
України (стаття 188-27);

міських рад міст обласного або республіканського Автономної
Республіки Крим значення (їх виконавчих органів), районних і
районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій –
державні адміністратори (частина друга статті 166-10 – в частині
порушення місцевим дозвільним органом строків прийняття рішення
про видачу документа дозвільного характеру);

центрального органу виконавчої влади із забезпечення
реалізації державної правової політики та його територіальних
органів (стаття 188-41);

національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг (стаття 166-8 (у частині, що
стосується правопорушень у галузі діяльності з надання фінансових
послуг, ліцензії (дозволи) на проведення якої видає цей орган);

органів виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології
та сертифікації (стаття 171-2);

спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої
влади з питань реалізації державної політики у сфері телебачення і
радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах (стаття 186-7 –
у частині недоставляння або порушення строку доставляння
обов’язкового безоплатного примірника видань;

спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої
влади з питань захисту персональних даних (188-39, 188-40);

органів залізничного транспорту (частини друга і третя статті
123);

2) посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами
сільських, селищних, міських рад (статті 103-1, 103-2, 104,
частина перша статті 106-1, статті 106-2, 149 – 154, 155, 155-2,
156, 156-1, 156-2, 159 – 160, стаття 175-1 (за порушення, вчинені
у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної,
міської ради), статті 183, 185-1, 186-5; статті 78 – 84 (крім
порушень санітарно-гігієнічних правил і норм по охороні
атмосферного повітря, а також правопорушень, пов\’язаних з
перевищенням нормативів рівня шуму, утворюваного
автомототранспортними засобами під час роботи);

2-1) посадові особи, уповноважені на те виконавчими
комітетами селищних, міських рад або місцевими державними
адміністраціями (частина третя статті 96-1);

2-2) голова, заступник голови, секретар, інші члени виборчої
комісії, комісії з референдуму (статті 212-11, 212-15 – 212-20);

2-3) кандидати, уповноважені особи, офіційні спостерігачі
(статті 212-16 – 212-18, 212-20)\”;

2-4) посадові особи, уповноважені на те обласними, Київською
та Севастопольською міськими державними адміністраціями
(стаття 149-1);

3) власник підприємства, установи, організації або
уповноважений ним орган (статті 51, 179);

{ Пункт 4 частини першої статті 255 виключено на підставі
Кодексу N 3393-VI ( 3393-17 ) від 19.05.2011 }

5) працівники, які здійснюють охорону підприємств, установ,
організацій (стаття 179);

6) державні виконавці (стаття 188-13);

7) секретар судового засідання, секретар суду (стаття 185-5,
частина перша статті 185-6);

7-1) судовий розпорядник (стаття 185-3);
{ Частину першу статті 255 доповнено пунктом 7-1 згідно із Законом
N 1435-VI ( 1435-17 ) від 03.06.2009 }

8) слідчий, особа, яка провадить дізнання, прокурор або
уповноважена ним особа з числа працівників прокуратури (частина
четверта статті 184, стаття 185-4, частина друга статті 185-6,
статті 185-8, 185-11);

9) представники громадських організацій або органів
громадської самодіяльності:

член громадського формування з охорони громадського порядку і
державного кордону (статті 92, 148, 152, 154, 160, 175-1, 179,
185-7, 186-2, 186-4);

громадський інспектор Українського товариства охорони
пам\’яток історії та культури (стаття 92);

{ Абзац пункту 9 частини першої статті 255 виключено на
підставі Закону N 2558-VI ( 2558-17 ) від 23.09.2010 }

9-1) голова ради адвокатів Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя або уповноважений радою член
ради адвокатів (стаття 2123 – у частині, що стосується порушення
права на інформацію відповідно до Закону України \”Про адвокатуру
та адвокатську діяльність\”)( 5076-17 );
{ Статтю 255 доповнено пунктом 9-1 згідно з Законом N 5076-VI
( 5076-17 ) від 05.07.2012 }

10) державні інспектори з питань інтелектуальної власності
(статті 51-2, 164-9, 164-13, стаття 186-7 – у частині
недоставляння або порушення строку доставляння обов’язкового
безоплатного примірника патентних документів);

11) прокурор або уповноважена ним особа з числа працівників
прокуратури (частина третя статті 127-1, статті 172-2 – 172-9,
188-32, 188-35, 212-3 (крім порушень права на інформацію
відповідно до Закону України \”Про адвокатуру та адвокатську
діяльність\”) ( 5076-17 );
{ Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з згідно з Законом
N 5076-VI ( 5076-17 ) від 05.07.2012 }

12) державні інспектори з охорони прав на сорти рослин
(стаття 51-2).

У справах про адміністративні правопорушення, розгляд яких
віднесено до відання органів, зазначених у статтях 222 – 244-19
цього Кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати
уповноважені на те посадові особи цих органів. Крім того,
протоколи про адміністративні правопорушення мають право складати:

1) посадові особи органів, що здійснюють контроль за
використанням нафтопродуктів у промисловості та сільському
господарстві (стаття 161);

2) член громадського формування з охорони громадського
порядку і державного кордону (статті 65, 66, 70, 73, 77, 82, 89,
90-1, 153 та 202 );

3) позаштатний інспектор Головної державної інспекції України
з безпеки судноплавства (частини перша, третя, четверта і п\’ята
статті 116, частина друга статті 116-1, частина третя статті
116-2, частина перша статті 117, стаття 118, частина третя статті
129, частини третя і четверта статті 130);

4) громадський лісовий інспектор (статті 63, 64-70, 73, 76,
77);

{ Пункт 5 частини другої статті 255 виключено на підставі
Закону N 2558-VI ( 2558-17 ) від 23.09.2010 }

{ Пункт 6 частини другої статті 255 виключено на підставі
Закону N 2558-VI ( 2558-17 ) від 23.09.2010 }

7) громадський інспектор з охорони довкілля (статті 65-66,
70, 76 – 77-1, 78, 82, стаття 89 (щодо диких тварин), статті 91-4,
153);

7-1) громадський інспектор з контролю за використанням та
охороною земель (статті 52 – 53-1, 53-3, 53-4);

{ Пункт 8 частини другої статті 255 виключено на підставі
Закону N 2558-VI ( 2558-17 ) від 23.09.2010 }

9) посадові особи органів залізничного транспорту (частина
перша статті 123);

10) працівники відомчої, сільської пожежної охорони та члени
добровільних пожежних дружин (команд), протипожежних об\’єднань
громадян (статті 120, 175, 188-8);

11) посадові особи військової інспекції безпеки дорожнього
руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (про
правопорушення, вчинені військовослужбовцями,
військовозобов\’язаними та резервістами під час проходження зборів,
– частина четверта статті 122, стаття 122-2, частина третя статті
123, стаття 124, частини перша і друга статті 130, а також про всі
порушення правил дорожнього руху, вчинені особами (крім
військовослужбовців, військовозобов\’язаних та резервістів під час
проходження зборів), які керують транспортними засобами Збройних
Сил України та інших військових формувань);

{ Пункт 12 частини другої статті 255 виключено на підставі
Закону N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 }

{ Пункт 13 частини другої статті 255 виключено на підставі
Закону N 2787-III ( 2787-14 ) від 15.11.2001 }

14) посадові особи органів внутрішніх справ (частина перша
статті 59 (про правопорушення, вчинені в межах санітарних зон,
джерел водопостачання), частина перша статті 61 (щодо пошкодження
водогосподарських споруд і пристроїв), статті 75, 76, 77-1,
частина перша статті 85, стаття 89);

{ Пункт 15 частини другої статті 255 виключено на підставі
Закону N 548-IV ( 548-15 ) від 20.02.2003 }

16) посадові особи органів Державної прикордонної служби
України (частини перша і третя статті 85, статті 121-1, 195);

17) державні інспектори з охорони прав на сорти рослин
(стаття 104-1);

18) посадові особи національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері комунальних послуг.

У випадках, прямо передбачених законом, протоколи про
адміністративні правопорушення можуть складати також посадові
особи інших органів державної влади, органів місцевого
самоврядування і представники органів самоорганізації населення.
{ Стаття 255 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 316-11
від 29.05.85, N 2010-11 від 03.04.86, N 2444-11 від 27.06.86, N
3282-11 від 19.12.86, N 3690-11 від 12.03.87, N 4134-11 від
12.06.87, N 4135-11 від 12.06.87, N 4452-11 від 21.08.87, N
4982-11 від 25.11.87, N 6347-11 від 03.08.88, N 7445-11 від
27.04.89, N 7545-11 від 19.05.89, N 8411-11 від 23.11.89, N
8710-11 від 19.01.90, N 8711-11 від 19.01.90, N 9082-11 від
20.04.90, N 9166-11 від 04.05.90, N 9280-11 від 14.05.90, N 647-12
від 18.01.91, N 661-12 від 28.01.91, N 1369-12 від 29.07.91, N
1413-12 від 09.08.91, N 1818-12 від 15.11.91; Законами N 1255-12
від 25.06.91, N 2354-12 від 15.05.92, N 2547-12 від 07.07.92, N
2704-12 від 16.10.92, N 2857-12 від 15.12.92, N 2977-12 від
03.02.93, N 2992-12 від 04.02.93, N 3039-12 від 03.03.93, N
3134-12 від 22.04.93, N 3176-12 від 04.05.93, N 3350-12 від
30.06.93, N 3582-12 від 11.11.93, N 3683-12 від 15.12.93, N
3785-12 від 23.12.93, N 3888-12 від 23.12.94, N 3890-12 від
28.01.94, N 4040-12 від 25.02.94, N 4044-12 від 25.02.94, N
155/94-ВР від 29.07.94, N 179/94-ВР від 22.09.94, N 209/94-ВР від
14.10.94, N 244/94-ВР від 15.11.94, N 8/95-ВР від 19.01.95, N
64/95-ВР від 15.02.95, N 75/95-ВР від 28.02.95, N 79/95-ВР від
01.03.95, N 123/95-ВР від 05.04.95, N 296/95-ВР від 11.07.95, N
81/96-ВР від 06.03.96, N 323/96-ВР від 12.07.96, N 386/96-ВР від
01.10.96, N 489/96-ВР від 13.11.96, N 497/96-ВР від 14.11.96, N
23/97-ВР від 23.01.97, N 308/97-ВР від 04.06.97, N 651/97-ВР від
19.11.97, N 666/97-ВР від 21.11.97, N 210/98-ВР від 24.03.98, N
352-XIV ( 352-14 ) від 23.12.98, N 444-XIV ( 444-14 ) від
18.02.99, N 557-XIV ( 557-14 ) від 24.03.99, N 812-XIV ( 812-14 )
від 02.07.99, 998-XIV ( 998-14 ) від 16.07.99, N 1080-XIV
( 1080-14 ) від 21.09.99, N 1381-XIV ( 1381-14 ) від 13.01.2000,
N 1580-III ( 1580-14 ) від 23.03.2000, N 1685-III ( 1685-14 ) від
20.04.2000, N 1744-III ( 1744-14 ) від 18.05.2000, N 1986-III
( 1986-14 ) від 21.09.2000, N 2056-III ( 2056-14 ) від 19.10.2000,
N 2247-III ( 2247-14 ) від 18.01.2001, в редакції Закону
N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001, із змінами, внесеними
згідно із Законами N 2350-III ( 2350-14 ) від 05.04.2001,
N 2359-III ( 2359-14 ) від 05.04.2001, N 2360-III ( 2360-14 ) від
05.04.2001, N 2362-III ( 2362-14 ) від 05.04.2001, N 2550-III
( 2550-14 ) від 21.06.2001, N 2703-III ( 2703-14 ) від 20.09.2001,
N 2747-III ( 2747-14 ) від 04.10.2001, N 2787-III ( 2787-14 ) від
15.11.2001, N 2888-III ( 2888-14 ) від 13.12.2001, N 2953-III
( 2953-14 ) від 17.01.2002, N 3048-III ( 3048-14 ) від
07.02.2002, N 394-IV ( 394-15 ) від 26.12.2002, N 249-IV
( 249-15 ) від 28.11.2002 – набирає чинності 11.06.2003 року,
N 429-IV ( 429-15 ) від 16.01.2003, N 548-IV ( 548-15 ) від
20.02.2003, N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003 – набуває чинності
01.08.2003 року, N 666-IV ( 666-15 ) від 03.04.2003, N 676-IV
( 676-15 ) від 03.04.2003, N 743-IV ( 743-15 ) від 15.05.2003,
N 749-IV ( 749-15 ) від 15.05.2003, N 759-IV ( 759-15 ) від
15.05.2003, N 1107-IV ( 1107-15 ) від 10.07.2003, N 1128-IV
( 1128-15 ) від 11.07.2003, N 1284-IV ( 1284-15 ) від 18.11.2003,
N 1299-IV ( 1299-15 ) від 20.11.2003, N 1410-IV ( 1410-15 ) від
03.01.2004, N 1703-IV ( 1703-15 ) від 11.05.2004, N 1805-IV
( 1805-15 ) від 17.06.2004, N 2188-IV ( 2188-15 ) від 18.11.2004,
N 2322-IV ( 2322-15 ) від 12.01.2005, N 2600-IV ( 2600-15 ) від
31.05.2005, N 2598-IV ( 2598-15 ) від 31.05.2005, N 2635-IV
( 2635-15 ) від 02.06.2005, N 2806-IV ( 2806-15 ) від 06.09.2005
N 2899-IV ( 2899-15 ) від 22.09.2005, N 3078-IV ( 3078-15 ) від
15.11.2005, N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005, N 3349-IV
( 3349-15 ) від 17.01.2006, N 3475-IV ( 3475-15 ) від 23.02.2006,
N 3504-IV ( 3504-15 ) від 23.02.2006, N 424-V ( 424-16 ) від
01.12.2006, N 577-V ( 577-16 ) від 11.01.2007, N 622-V ( 622-16 )
від 08.02.2007, N 695-V ( 695-16 ) від 22.02.2007, N 956-V
( 956-16 ) від 19.04.2007, N 1033-V ( 1033-16 ) від 17.05.2007,
N 271-VI ( 271-17 ) від 15.04.2008, N 586-VI ( 586-17 ) від
24.09.2008, N 801-VI ( 801-17 ) від 25.12.2008, N 885-VI
( 885-17 ) від 15.01.2009, N 1180-VI ( 1180-17 ) від 19.03.2009,
N 1254-VI ( 1254-17 ) від 14.04.2009, N 1386-VI ( 1386-17 ) від
21.05.2009, N 1508-VI ( 1508-17 ) від 11.06.2009, N 1825-VI
( 1825-17 ) від 21.01.2010, N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010,
N 2181-VI ( 2181-17 ) від 13.05.2010, N 2258-VI ( 2258-17 ) від
18.05.2010, N 2299-VI ( 2299-17 ) від 01.06.2010, N 2374-VI
( 2374-17 ) від 29.06.2010, N 2430-VI ( 2430-17 ) від 06.07.2010,
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010, N 2479-VI ( 2479-17 ) від
09.07.2010, N 2511-VI ( 2511-17 ) від 09.09.2010, N 2518-VI
( 2518-17 ) від 09.09.2010, N 2558-VI ( 2558-17 ) від 23.09.2010,
N 2677-VI ( 2677-17 ) від 04.11.2010, N 2735-VI ( 2735-17 ) від
02.12.2010, N 2808-VI ( 2808-17 ) від 21.12.2010, N 2947-VI
( 2947-17 ) від 13.01.2011, N 3045-VI ( 3045-17 ) від 17.02.2011,
N 3161-VI ( 3161-17 ) від 17.03.2011, N 3163-VI ( 3163-17 ) від
17.03.2011, N 3207-VI ( 3207-17 ) від 07.04.2011, N 3261-VI
( 3261-17 ) від 21.04.2011, N 3384-VI ( 3384-17 ) від 19.05.2011,
Кодексом N 3393-VI ( 3393-17 ) від 19.05.2011, Законами N 3454-VI
( 3454-17 ) від 02.06.2011, N 3521-VI ( 3521-17 ) від 16.06.2011,
N 3565-VI ( 3565-17 ) від 05.07.2011, N 3610-VI ( 3610-17 ) від
07.07.2011, N 3720-VI ( 3720-17 ) від 08.09.2011, N 4025-VI
( 4025-17 ) від 15.11.2011, N 4220-VI ( 4220-17 ) від 22.12.2011,
N 4319-VІ ( 4319-17 ) від 12.01.2012, N 4444-VI ( 4444-17 ) від
23.02.2012, N 4950-VI ( 4950-17 ) від 07.06.2012 }

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code