Кодекс України про адміністративні правопорушення, стаття 287-294

Кодекс України про адміністративні правопорушення, стаття 287-294

Глава 24
ОСКАРЖЕННЯ І ОПРОТЕСТУВАННЯ ПОСТАНОВИ ПО СПРАВІ ПРО
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Стаття 287. Право оскарження постанови по справі про
адміністративне правопорушення

Постанову по справі про адміністративне правопорушення може
бути оскаржено особою, щодо якої її винесено, а також потерпілим.
Постанова районного, районного у місті, міського чи
міськрайонного суду (судді) про накладення адміністративного
стягнення може бути оскаржена в порядку, визначеному цим Кодексом.
{ Стаття 287 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 }

Стаття 288. Порядок оскарження постанови по справі про
адміністративне правопорушення

Постанову по справі про адміністративне правопорушення може
бути оскаржено:

1) постанову адміністративної комісії – у виконавчий комітет
відповідної ради або в районний, районний у місті, міський чи
міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом
адміністративного судочинства України ( 2747-15 ), з
особливостями, встановленими цим Кодексом;

2) рішення виконавчого комітету сільської, селищної, міської
ради – у відповідну раду або в районний, районний у місті, міський
чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом
адміністративного судочинства України ( 2747-15 ), з
особливостями, встановленими цим Кодексом;

3) постанову іншого органу (посадової особи) про накладення
адміністративного стягнення – у вищестоящий орган (вищестоящій
посадовій особі) або в районний, районний у місті, міський чи
міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом
адміністративного судочинства України ( 2747-15 ), з
особливостями, встановленими цим Кодексом.

Постанову про одночасне накладення основного і додаткового
адміністративних стягнень може бути оскаржено за вибором особи,
щодо якої її винесено, чи потерпілого в порядку, встановленому для
оскарження основного або додаткового стягнення;

{ Пункт 4 частини першої статті 288 виключено на підставі
Закону N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001 }

{ Пункт 5 частини першої статті 288 виключено на підставі
Закону N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001 }

Скарга подається в орган (посадовій особі), який виніс
постанову по справі про адміністративне правопорушення, якщо інше
не встановлено законодавством України. Скарга, що надійшла,
протягом трьох діб надсилається разом із справою органу (посадовій
особі), правомочному відповідно до цієї статті її розглядати.

Постанову уповноваженого органу (посадової особи) про
накладення адміністративного стягнення може бути скасовано або
змінено за протестом прокурора керівником відповідного органу, а
також незалежно від наявності протесту прокурора – керівником
вищестоящого органу.

Особа, яка оскаржила постанову у справі про адміністративне
правопорушення, звільняється від сплати державного мита.
{ Стаття 288 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 2010-11
від 03.04.86, N 7542-11 від 19.05.89; Законами N 2857-12 від
15.12.92, N 244/94-ВР від 15.11.94, N 557-XIV ( 557-14 ) від
24.03.99, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 586-VI
( 586-17 ) від 24.09.2008 }

Стаття 289. Строк оскарження постанови по справі про
адміністративне правопорушення

Скаргу на постанову по справі про адміністративне
правопорушення може бути подано протягом десяти днів з дня
винесення постанови. В разі пропуску зазначеного строку з поважних
причин цей строк за заявою особи, щодо якої винесено постанову,
може бути поновлено органом (посадовою особою), правомочним
розглядати скаргу.

Стаття 290. Опротестування постанови по справі про
адміністративне правопорушення

Постанову по справі про адміністративне правопорушення може
бути опротестовано прокурором протягом десяти днів з дня винесення
постанови.
{ Стаття 290 із змінами, внесеними згідно із Законом N 586-VI
( 586-17 ) від 24.09.2008 }

Стаття 291. Набрання постановою адміністративного органу
(посадової особи) у справі про адміністративне
правопорушення законної сили

Постанова адміністративного органу (посадової особи) у справі
про адміністративне правопорушення набирає законної сили після
закінчення строку оскарження (опротестування) цієї постанови, за
винятком постанов про застосування стягнення, передбаченого
статтею 26 цього Кодексу, а також у випадках накладення штрафу, що
стягується на місці вчинення адміністративного правопорушення.
{ Стаття 291 в редакції Закону N 586-VI ( 586-17 ) від
24.09.2008 }

Стаття 292. Строк розгляду скарги і протесту на постанову
по справі про адміністративне правопорушення

Скарга і протест на постанову по справі про адміністративне
правопорушення розглядаються правомочними органами (посадовими
особами) в десятиденний строк з дня їх надходження, якщо інше не
встановлено законами України.
{ Стаття 292 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001 }

Стаття 293. Розгляд скарги і протесту на постанову по
справі про адміністративне правопорушення

Орган (посадова особа) при розгляді скарги або протесту на
постанову по справі про адміністративне правопорушення перевіряє
законність і обгрунтованість винесеної постанови і приймає одне з
таких рішень:
1) залишає постанову без зміни, а скаргу або протест без
задоволення;
2) скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд;
3) скасовує постанову і закриває справу;
4) змінює захід стягнення в межах, передбачених нормативним
актом про відповідальність за адміністративне правопорушення, з
тим, однак, щоб стягнення не було посилено.
Якщо буде встановлено, що постанову винесено органом
(посадовою особою), неправомочним вирішувати цю справу, то така
постанова скасовується і справа надсилається на розгляд
компетентного органу (посадової особи).

Стаття 294. Набрання постановою судді у справі про
адміністративне правопорушення законної сили та
перегляд постанови

Постанова судді у справах про адміністративне правопорушення
набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної
скарги чи протесту прокурора, за винятком постанов про
застосування стягнення, передбаченого статтею 32 цього Кодексу, а
також постанов, прийнятих за результатами розгляду справ про
адміністративні правопорушення, передбачені статтею 185-3 цього
Кодексу.

Постанова судді у справі про адміністративне правопорушення
може бути оскаржена особою, яку притягнуто до адміністративної
відповідальності, її законним представником, захисником,
потерпілим, його представником або на неї може бути внесено
протест прокурора протягом десяти днів з дня винесення постанови.
Апеляційна скарга, протест прокурора, подані після закінчення
цього строку, повертаються апеляційним судом особі, яка її подала,
якщо вона не заявляє клопотання про поновлення цього строку, а
також якщо у поновленні строку відмовлено.

Апеляційна скарга, протест прокурора подаються до
відповідного апеляційного суду через місцевий суд, який виніс
постанову. Місцевий суд протягом трьох днів надсилає апеляційну
скаргу, протест прокурора разом із справою у відповідний
апеляційний суд.

Апеляційний перегляд здійснюється суддею апеляційного суду
протягом двадцяти днів з дня надходження справи до суду.

Апеляційний суд повідомляє про дату, час і місце судового
засідання особу, яка подала скаргу, прокурора, який приніс
протест, інших осіб, які беруть участь у провадженні у справі про
адміністративне правопорушення, не пізніше ніж за три дні до
початку судового засідання.

Неявка в судове засідання особи, яка подала скаргу,
прокурора, який вніс протест, інших осіб, які беруть участь у
провадженні у справі про адміністративне правопорушення, не
перешкоджає розгляду справи, крім випадків, коли є поважні причини
неявки або в суду відсутня інформація про належне повідомлення цих
осіб.

Апеляційний суд переглядає справу в межах апеляційної скарги.
Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами апеляційної
скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено неправильне
застосування норм матеріального права або порушення норм
процесуального права. Апеляційний суд може дослідити нові докази,
які не досліджувалися раніше, якщо визнає обґрунтованим ненадання
їх до місцевого суду або необґрунтованим відхилення їх місцевим
судом.

За наслідками розгляду апеляційної скарги, протесту прокурора
суд апеляційної інстанції має право:

1) залишити апеляційну скаргу чи протест прокурора без
задоволення, а постанову без змін;

2) скасувати постанову та закрити провадження у справі;

3) скасувати постанову та прийняти нову постанову;

4) змінити постанову.

У разі зміни постанови в частині накладення стягнення, в
межах, передбачених санкцією статті цього Кодексу, воно не може
бути посилено.

Постанова апеляційного суду набирає законної сили негайно
після її винесення, є остаточною й оскарженню не підлягає.

Після закінчення апеляційного провадження справа не пізніше
ніж у п\’ятиденний строк направляється до місцевого суду, який її
розглядав.
{ Стаття 294 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 316-11
від 29.05.85, N 2444-11 від 27.06.86, N 4452-11 від 21.08.87,
N 6347-11 від 03.08.88, N 6976-11 від 14.12.88, N 7445-11 від
27.04.89, N 8710-11 від 19.01.90, N 8711-11 від 19.01.90,
N 8918-11 від 07.03.90, N 9082-11 від 20.04.90, N 9166-11 від
04.05.90, N 647-12 від 18.01.91, N 1413-12 від 09.08.91; Законами
N 1255-12 від 25.06.91, N 3582-12 від 11.11.93, N 3888-12 від
28.01.94, N 179/94-ВР від 22.09.94, N 244/94-ВР від 15.11.94,
N 8/95-ВР від 19.01.95, N 123/95-ВР від 05.04.95, N 210/95-ВР від
02.06.95, N 386/96-ВР від 01.10.96, N 666/97-ВР від 21.11.97,
N 352-XIV ( 352-14 ) від 23.12.98, N 812-XIV ( 812-14 ) від
02.07.99, 998-XIV ( 998-14 ) від 16.07.99, N 1080-XIV ( 1080-14 )
від 21.09.99, N 1381-XIV ( 1381-14 ) від 13.01.2000, N 1685-III
( 1685-14 ) від 20.04.2000, N 1744-III ( 1744-14 ) від
18.05.2000, N 1969-III ( 1969-14 ) від 21.09.2000, N 1986-III
( 1986-14 ) від 21.09.2000; N 2056-III ( 2056-14 ) від
19.10.2000, N 2247-III ( 2247-14 ) від 18.01.2001, N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 2350-III ( 2350-14 ) від 05.04.2001,
N 2359-III ( 2359-14 ) від 05.04.2001, N 2550-III ( 2550-14 ) від
21.06.2001, N 2703-III ( 2703-14 ) від 20.09.2001, N 2747-III
( 2747-14 ) від 04.10.2001, N 2787-III ( 2787-14 ) від
15.11.2001, N 2953-III ( 2953-14 ) від 17.01.2002, N 249-IV
( 249-15 ) від 28.11.2002 – набирає чинності 11.06.2003 року,
N 548-IV ( 548-15 ) від 20.02.2003, N 666-IV ( 666-15 ) від
03.04.2003, N 676-IV ( 676-15 ) від 03.04.2003, N 749-IV
( 749-15 ) від 15.05.2003, N 759-IV ( 759-15 ) від 15.05.2003,
N 1122-IV ( 1122-15 ) від 11.07.2003, N 1128-IV ( 1128-15 ) від
11.07.2003, N 1299-IV ( 1299-15 ) від 20.11.2003, N 1703-IV
( 1703-15 ) від 11.05.2004, N 1745-IV ( 1745-15 ) від 03.06.2004,
N 2188-IV ( 2188-15 ) від 18.11.2004, N 2247-IV ( 2247-15 ) від
16.12.2004, N 2322-IV ( 2322-15 ) від 12.01.2005, N 2635-IV
( 2635-15 ) від 02.06.2005, N 2806-IV ( 2806-15 ) від 06.09.2005
N 2899-IV ( 2899-15 ) від 22.09.2005, N 3078-IV ( 3078-15 ) від
15.11.2005, N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005, N 3336-IV
( 3336-15 ) від 12.01.2006, N 3504-IV ( 3504-15 ) від 23.02.2006,
N 534-V ( 534-16 ) від 22.12.2006, N 577-V ( 577-16 ) від
11.01.2007, N 695-V ( 695-16 ) від 22.02.2007, N 1033-V
( 1033-16 ) від 17.05.2007; в редакції Закону N 586-VI ( 586-17 )
від 24.09.2008, N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code