Кодекс України про адміністративні правопорушення, стаття 295-297-4

Кодекс України про адміністративні правопорушення, стаття 295-297-4

Стаття 295. Надіслання копії рішення по скарзі або протесту
на постанову

Копія рішення по скарзі або протесту на постанову по справі
про адміністративне правопорушення протягом трьох днів
надсилається особі, щодо якої її винесено. В той же строк копія
постанови надсилається потерпілому на його прохання.
Про результати розгляду протесту повідомляється прокуророві.

Стаття 296. Наслідки скасування постанови із закриттям
справи про адміністративне правопорушення

Скасування постанови із закриттям справи про адміністративне
правопорушення тягне за собою повернення стягнених грошових сум,
оплатно вилучених і конфіскованих предметів, а також скасування
інших обмежень, зв\’язаних з цією постановою. У разі неможливості
повернення предмета повертається його вартість.
Відшкодування шкоди, заподіяної громадянинові незаконним
накладенням адміністративного стягнення у вигляді
адміністративного арешту або виправних робіт, провадиться в
порядку, встановленому законом.
{ Стаття 296 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001 }

Стаття 297. Опротестування рішення по скарзі

Рішення по скарзі на постанову по справі про адміністративне
правопорушення може бути опротестовано прокурором.
Протест на рішення по скарзі вноситься у вищестоящий орган
(вищестоящій посадовій особі) відносно органу (посадової особи),
який прийняв рішення по скарзі.

Глава 24-1. Перегляд постанови по справі про адміністративне
правопорушення у разі встановлення міжнародною судовою установою,
юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних
зобов’язань при вирішенні справи судом

Стаття 297-1. Право на перегляд постанови по справі про
адміністративне правопорушення

Заява про перегляд постанови по справі про адміністративне
правопорушення може бути подана особою, на користь якої
постановлено рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої
визнана Україною.

Постанова по справі про адміністративне правопорушення може
бути переглянута з підстави встановлення міжнародною судовою
установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною
міжнародних зобов’язань при вирішенні судом справи про
адміністративне правопорушення.

Стаття 297-2. Строк подання заяви про перегляд постанови по
справі про адміністративне правопорушення

Заява про перегляд постанови по справі про адміністративне
правопорушення може бути подана не пізніше одного місяця з дня,
коли особі, на користь якої постановлено рішення міжнародної
судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, стало відомо
про набуття цим рішенням статусу остаточного.

У разі пропущення строку для подання заяви з причин, визнаних
поважними, він може бути поновлений за клопотанням особи, яка
подала заяву. Заява про перегляд постанови по справі про
адміністративне правопорушення повертається особі, яка її подала,
якщо вона не порушує питання про поновлення цього строку, а також
якщо у поновленні строку відмовлено.

Питання про поновлення строку для подання заяви про перегляд
постанови по справі про адміністративне правопорушення або про
повернення заяви особі, яка її подала, вирішується без виклику
осіб, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне
правопорушення.

Стаття 297-3. Вимоги до заяви про перегляд постанови по
справі про адміністративне правопорушення

Заява про перегляд постанови по справі про адміністративне
правопорушення подається у письмовій формі та підписується особою,
яка її подає, або представником особи, який додає до заяви
оформлений належним чином документ про свої повноваження. У заяві
про перегляд зазначаються:

1) найменування суду, до якого подається заява;

2) ім’я (прізвище, ім’я та по батькові), поштова адреса
особи, яка подає заяву, та осіб, які беруть участь у провадженні у
справі про адміністративне правопорушення, а також їхні номери
засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;

3) обґрунтування необхідності перегляду постанови по справі
про адміністративне правопорушення у зв’язку з ухваленням рішення
міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною;

4) вимоги особи, яка подає заяву;

5) у разі необхідності – клопотання;

6) перелік матеріалів, що додаються.

Стаття 297-4. Порядок подання заяви про перегляд постанови по
справі про адміністративне правопорушення

Заява про перегляд постанови по справі про адміністративне
правопорушення подається до Верховного Суду України через Вищий
спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних
справ. До заяви мають бути додані:

1) копії заяви про перегляд постанови по справі про
адміністративне правопорушення відповідно до кількості осіб, які
беруть участь у провадженні у справі про адміністративне
правопорушення;

2) копії постанови по справі про адміністративне
правопорушення, про перегляд якої подано заяву;

3) копія рішення міжнародної судової установи, юрисдикція
якої визнана Україною, або клопотання особи про витребування копії
такого рішення в органу, відповідального за координацію виконання
рішень міжнародної судової установи, якщо її немає у розпорядженні
особи, яка подала заяву.

За подання заяви про перегляд постанови по справі про
адміністративне правопорушення судовий збір не справляється.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code