Кодекс України про адміністративні правопорушення, стаття 297-9-301

Кодекс України про адміністративні правопорушення, стаття 297-9-301

Стаття 297-9. Повноваження Верховного Суду України

За наслідками розгляду справи більшістю голосів від складу
Верховного Суду України приймається одна з таких постанов:

1) про повне або часткове задоволення заяви;

2) про відмову в задоволенні заяви.

Верховний Суд України задовольняє заяву у разі наявності
підстави, передбаченої частиною другою статті 2971 цього Кодексу.

Якщо суд дійшов висновку про повне або часткове задоволення
заяви, він має право:

1) скасувати постанову та закрити провадження у справі;

2) скасувати постанову та прийняти нову постанову;

3) скасувати постанову та направити справу про
адміністративне правопорушення на новий розгляд до суду, який
виніс оскаржувану постанову;

4) змінити постанову.

Верховний Суд України відмовляє в задоволенні заяви, якщо
обставини, що стали підставою для перегляду справи, не
підтвердилися.

Стаття 297-10. Постанова Верховного Суду України

Постанова Верховного Суду України про задоволення або відмову
в задоволенні заяви повинна бути вмотивованою. Судді, які не
погоджуються з постановою, можуть висловити окрему думку, що
додається до постанови.

Постанова Верховного Суду України повинна бути виготовлена та
направлена особам, які беруть участь у справі, не пізніше п’яти
днів з дня завершення розгляду справи.

Постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами
розгляду заяви про перегляд постанови по справі про
адміністративне правопорушення, підлягають опублікуванню на
офіційному веб-сайті Верховного Суду України не пізніш як через
десять днів з дня їх прийняття.

Невиконання постанов Верховного Суду України тягне за собою
відповідальність, установлену законом.

{ Розділ IV доповнено главою 24-1 згідно із Законом N 4847-VI
( 4847-17) від 24.05.2012 }

Розділ V. ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВ ПРО НАКЛАДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ
СТЯГНЕНЬ

Глава 25
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 298. Обов\’язковість постанови про накладення
адміністративного стягнення

Постанова про накладення адміністративного стягнення є
обов\’язковою для виконання державними і громадськими органами,
підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами і
громадянами.

Стаття 299. Звернення постанови до виконання

Постанова про накладення адміністративного стягнення підлягає
виконанню з моменту її винесення, якщо інше не встановлено
цим Кодексом та іншими законами України.
При оскарженні або опротестуванні постанови про накладення
адміністративного стягнення постанова підлягає виконанню після
залишення скарги або протесту без задоволення, за винятком
постанов про застосування заходу стягнення у вигляді попередження,
а також у випадках накладення штрафу, що стягується на місці
вчинення адміністративного правопорушення.
Постанова про накладення адміністративного стягнення у
вигляді штрафу підлягає примусовому виконанню після закінчення
строку, встановленого частиною першою статті 307 цього Кодексу.
Постанова про накладення адміністративного стягнення
звертається до виконання органом (посадовою особою), який виніс
постанову.
{ Стаття 299 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001 }

Стаття 300. Порядок виконання постанови про накладення
адміністративного стягнення

Постанова про накладення адміністративного стягнення
виконується уповноваженим на те органом у порядку, встановленому
цим Кодексом та іншими законами України.
Постанова про адміністративний арешт виконується органом
внутрішніх справ у порядку, встановленому законами України.
У разі винесення кількох постанов про накладення
адміністративних стягнень щодо однієї особи кожна постанова
виконується окремо.
{ Стаття 300 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001 }

Стаття 301. Відстрочка виконання постанови про накладення
адміністративного стягнення

За наявності обставин, що ускладнюють виконання постанови про
накладення адміністративного стягнення у вигляді адміністративного
арешту чи виправних робіт або роблять її виконання неможливим,
орган (посадова особа), який виніс постанову, може відстрочити її
виконання на строк до одного місяця.

Відстрочка виконання постанови про накладення
адміністративного стягнення у вигляді штрафу (за винятком
стягнення штрафу на місці вчинення адміністративного
правопорушення) здійснюється в порядку, встановленому законом.
{ Стаття 301 в редакції Закону N 2056-III ( 2056-14 ) від
19.10.2000 }

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code